Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: akademik Davor Miličić, specijalist internist
Glavna medicinska sestra: Ana Ljubas, magistra sestrinstva

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.skz@kbc-zagreb.hr

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Informacije na telefon:

01 2367 156
Predbilježbe u ambulanti
(pregled i kontrola elektrostimulatora)

01 2367 514
Ultrazvuk srca

01 2367 163
Ergometrija i holter EKG-a

01 2367 162
Holter tlaka

01 2367 511
Dopler vena i arterija

01 2367 515
Hospitalizacija

E-adresa:

predbiljezbe.poliklinika.skz@kbc-zagreb.hr
Predbilježbe u ambulanti
(pregled i kontrola elektrostimulatora)

predbiljezbe.ehokardiografija.skz@kbc-zagreb.hr
Ultrazvuk srca

predbiljezbe.ergometrija.skz@kbc-zagreb.hr
Ergometrija i holter EKG-a

predbiljezbe.skz@kbc-zagreb.hr
Hospitalizacija

Fax:

01 2367 512