KBC Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., specijalist otorinolaringolog, plastični kirurg glave i vrata
Glavna medicinska sestra: Mirna Vrček, diplomirana medicinska sestra

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.orl@kbc-zagreb.hr
Za vaša pitanja… 

U ovoj se Klinici provodi dijagnostičko i kirurško liječenje tumora glave i vrata, plastično-rekonstruktivni zahvati (estetska kirurgija, slobodni mikrovaskularni režnjevi, implanti…) i liječenje u okviru dječje otorinolaringologije. Neki od zahvata koji se ovdje izvode su: minimalno invazivna endoskopska kirurgija štitne i doštitne žlijezde, endoskopski kirurški postupci u području paranazalnih sinusa i lubanjske osnovice, endoskopska kirurgija grkljana i fonokirurgija, otokirurški postupci (kohlearni implant) i ugradnja slušnih pomagala (BAHA).

U provedbi ovih kirurških postupaka koriste se najsuvremenija kirurška sredstva kao što su laser, ultrazvučni nož, intraoperativna navigacija (kirurgija sinusa i baze lubanje) i neuromonitoring.

U audiološkom centru Klinike provodi se dijagnostika, obrada i kontrola pacijenata s poremećajima sluha i slušanja te poremećajima ravnoteže i stanjima vrtoglavice, dok Fonijatrijski centar Klinike dijagnosticira i liječi bolesti verbalne komunikacije.

Osim svakodnevnog rada s pacijentima, Klinika je edukacijska baza za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, te provodi specijalističke i subspecijalističke programe za liječnike.

Zavod za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju

Pročelnik: doc. dr. sc. Miljenko Bura, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Odjel za kirurgiju glave i vrata

Voditelj: prof. dr. sc. Mislav Gjurić dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Glavna medicinska sestra: Ljiljana Tomić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 23 67 556, 01 23 67 580

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Mislav Gjurić dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Boris Bumber, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Irena Makovac, dr. med , specijalist otorinolaringolog
Josip Markešić, dr. med., specijalist otorinolaringolog

Odjel za kirurgiju glave i vrata

Voditelj: prof. dr. sc. Mislav Gjurić dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Glavna medicinska sestra: Ljiljana Tomić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 23 67 556, 01 23 67 580

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Mislav Gjurić dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Boris Bumber, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Irena Makovac, dr. med , specijalist otorinolaringolog
Josip Markešić, dr. med., specijalist otorinolaringolog

Odjel za otologiju i dječju otorinolaringologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Srećko Branica, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
Glavna medicinska sestra: Marica Rebrović, prvostupnica saestrinstva

Telefon: 01 23 67 570; 01 23 67 569; 01 23 67 567

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Srećko Branica, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
Iva Botica, dr. med., specijalist otorinolaringolog

Odjel za rinosinusologiju i kirurgiju baze lubanje

Voditelj: prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Glavna medicinska sestra: Mirjana Trdak, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 23 67 557

Liječnici specijalisti: prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Katarina Đurić Vuković, dr. med., specijalist otorinolaringolog
Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Zavod za tumore glave i vrata

Pročelnik: doc. dr. sc. Mario Bilić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Glavna medicinska sestra: Blaženka Ferenčak, diplomirana medicinska sestra

Telefon: 01 23 67 571

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Mario Bilić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Juraj Lukinović, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Jerko Biloš, dr. med., specijalist maksilofacijalne kirurgije

Odjel za audiologiju

Voditelj: doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
Glavna medicinska sestra: Mara Rašić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2376 290

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
prof. dr. sc. Jadranka Handžić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
doc. dr. sc. Ivan Vladika, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
Anamarija Šimunčić Veselić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
Lana Kovač Bilić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog

Jasenka Broz Frajtag, prof. logoped
Iva Ratkovski, prof. logoped

Odjel za fonijatriju

Voditelj: doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije
Glavna medicinska sestra: Zlatica Prodanović, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2376 365

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije
doc. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije
Juraj Slipac, dr. med., specijalist otorinolaringolog

mr. sc. Ana Dembitz, prof. logoped
Nedjeljka Čurčić, prof. logoped
Ivana Šimić Forko, prof. logoped
mr. sc. Tamara Živković Ivanović, prof. logoped
Damir Tarokić, prof. psiholog
Vesna Kirinić Papeš, prof. fonetike i DH informatike

Odjel za endoskopsku i lasersku otorinolaringologiju

Voditelj: doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med., specijalist otorinolaringolog, specijalist maksilofacijalne kirurgije
Glavna medicinska sestra: Marina Kaplan, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2367 557

Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom

Telefon: 01 2367 556 ( naručivanje za dnevnu bolnicu – 01 2367 562)

Od veljače 2016. godine u sklopu Zavoda za jednodnevnu kirurgiju obavljaju se kirurški zahvati adenotomije, miringotomije i ispravljanje stršećih uški (odobrio HZZO) .
Zahvati se obavljaju u lokalnoj ili općoj anesteziji, u prostorima Zavoda za jednodnevnu kirurgiju koji se nalaze bijeloj zgradi poliklinike, na 1. katu.

Pravilo je da se ovakvi kirurški zahvati obavljaju u jutarnjim satima, a nakon operativnog zahvata pacijenti se uz pratnju (roditelji) smještaju u prostor opservacije gdje su pod stalnim nadzorom medicinskih sestara, operatera i anesteziologa. Prije otpusta koji se planira za popodnevne sate, pacijente pregleda operater i daje im detaljne upute o poslijeoperacijskoj skrbi.

Odjel za otorinolaringološke operacije

Glavna medicinska sestra: Katica Gugić, diplomirana medicinska sestra

Telefon: 01 2367 030; 2367 032

Svaki pacijent koji je upućen na otorinolaringološki pregled mora to učiniti u općoj ORL ambulanti. Nakon pregleda liječnik ga po potrebi upućuje na neko od ostalih radilišta ORL poliklinike.

Polikliničke ambulante:

 • Ambulanta za bolesti štitnjače
 • Onkološka ambulanta
 • Otološka ambulanta
 • Rinološka ambulanta
 • Ambulanta za plastično‐rekonstruktivnu kirurgiju
 • Dječja ambulanta
 • Ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju
 • Ambulanta za poremećaj spavanja i hrkanje
 • Ambulanta za UZV
 • Ambulanta za male kirurške zahvate
 • Konzilijarna otorinolaringološka ambulanta

Sve ambulante Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata nalaze se u bijeloj zgradi poliklinike, na 1. katu, dok se Audiološki centar i Fonijatrijski centr nalaze se u zelenoj zgradi poliklinike, na 2. katu.

Raspored rada liječnika u poliklinici

Ponedjeljak
doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med., specijalist otorinolaringolog, specijalist maksilofacijlane kirurgije
Josip Markešić, dr. med., specijalist otorinolaringolog
Irena Makovac dr.med. specijalis otorinolaringolog
Utorak (onkološka ambulanta)
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Katarina Đurić Vuković, dr. med., specijalist otorinolaringolog
Srijeda
doc. dr. sc. Mario Bilić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
doc. dr. sc. Miljenko Bura, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Četvrtak
prof. dr. sc. Mislav Gjurić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Boris Bumber, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Iva Botica, dr. med., specijalist otorinolaringolog
Petak
Jerko Biloš, dr. med., specijalist maksilofacijalne kirurgije (Dermatoonkološka ambulanta)
Juraj Lukinović, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Raspored rada liječnika u Fonijatrijskom centru

Ponedjeljak
doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med., specijalist otorinolaroingolog, subspecijalist fonijatrije
Utorak
doc. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović, dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije
Juraj Slipac dr. med., specijalist otorinolaringolog
Srijeda
doc. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović ,dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatrije
Juraj Slipac dr. med., specijalist otorinolaringolog
Četvrtak
doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med., specijalist otorinolaroingolog, subspecijalist fonijatrije
Petak
Lana Kovač Bilić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije

Raspored rada liječnika u Audiološkom centru

Ponedjeljak
prof. dr. sc. Srećko Branica dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Otološka ambulanta
Anamarija Veselić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Ambulanta za evocirane potencijale
prof. dr. sc. Jadranka Handžić dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
doc. dr. sc. Ivan Vladika, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Vestibulološka ambulanta
Utorak
doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Otološka ambulanta
Ana marija Veselić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
prof. dr. sc. Jadranka Handžić dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Vestibulološka ambulanta
doc. dr. sc. Ivan Vladika, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
doc. dr. sc. Ivan Vladika, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Ambulanta za evocirane potencijale
Srijeda
Lana Kovač Bilić, dr. med.,specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Otološka amabulanta
Anamarija Veselić dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Vestibulološka ambulanta
prof. dr. sc. Jadranka Handžić dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
doc. dr. sc. Ivan Vladika, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
Četvrtak
Anamarija Veselić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
Anamarija Veselić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Ambulanta za kohlearne implantate
prof. dr. sc. Jadranka Handžić dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Vestibulološka ambulanta
doc. dr. sc. Ivan Vladika, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
Petak
Ana Marija Veselić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
prof. dr. sc. Jadranka Handžić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Audiološka ambulanta
prof. dr. sc. Jadranka Handžić dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Ambulanta za evocirane potencijale
doc. dr. sc. Ivan Vladika, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiologije, Vestibulološka ambulanta

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”.

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacije:
Poliklinika (ORL) – bijela zgrada, 1. kat
Audiološki odjel – zelena zgrada, 2. kat
Fonijatrijski odjel – zelena zgrada, 2. kat
Bolničko liječenje – istočni češalj, 4. kat

Informacije na telefon:

01 2367 367
Poliklinika (od 13 do 15 sati)

01 2376 290 (od 13 do 15 sati)
Audiološki odjel

01 2376 365
Fonijatrijski odjel

01 2367 562
Bolničko liječenje

Fax:

01 23 67 188
Poliklinika

01 2376 587
Audiološki odjel

Prijem pacijenata za bolničko liječenje počinje:

 • za odrasle u 9 sati u predvorju Klinike – sobe administracije ( istočni češalj, 4. kat)
 • za djecu u 12 sati na šalteru ambulante br. 20, bijela zgrada, 1. kat

Oni koji su naručeni za jednodnevnu kirurgiju (JOT), moraju na odjel doći već u 8 sati (bijela zgrada poliklinike, 1. kat).

Pacijent sa sobom treba donijeti:

 • uputnicu za bolničko liječenje
 • nalaz otorinolaringologa koji je odredio hospitalizaciju (svu medicinsku dokumentaciju vezanu za bolest zbog koje se pacijent zaprima u bolnicu, uključujući RTG, CT i MR slik)
 • mišljenje i nalaz anesteziologa ako je pacijent planiran za operativni zahvat (uključujući nalaze koji su potrebni za operaciju, popis kojih se pacijentu daje prilikom naručivanja u bolnicu)
 • medicinsku dokumentaciju eventualnih ostalih bolesti
 • zdravstvenu iskaznicu te iskaznicu dodatnog zdravstvenog osiguranja ako ga pacijent posjeduje
 • pidžamu, papuče i pribor za osobnu higijenu
 • postojeću terapiju koju pacijent redovito uzima

Molimo sve pacijente koji su kod nas naručeni na operativni zahvat da se obvezno konzultiraju sa svojim liječnikom ako koriste antikoagulanse ili salicilate. Nužno je da takve lijekove prestanu uzimati barem 10 dana prije dolaska na bolničko liječenje, što mora biti pod kontrolom njihovog liječnika.

Za pacijente Dnevne bolnice s jednodnevnom kirurgijom

Naručivanje

Prilikom ambulantnog pregleda u subspecijalističkim ambulantama u sklopu kirurške poliklinike kirurzi će procijeniti mogućnost operativnog liječenja u jednodnevnoj kirurgiji. U razgovoru s kirurgom važno je da pacijent razumije postupak, prednosti i rizike ove vrste liječenja prije davanja pristanka za takav postupak. Termin operacijskog zahvata dogovara se izravno s kirurgom pri čemu pacijent slobodno može pitati sve što ga zanima. Slijedi prijeoperativni pregled anesteziologa. Ovisno o općem stanju, pacijent će dobiti mišljenje o optimalnoj anesteziji za svoju bolest te će s anesteziologom raspraviti metodu anestezije koja će se primijeniti kod operativnog postupka. Dio medicinske administracije ispunit će anesteziolog, a ako pacijent iz nekog razloga ne želi predloženi postupak liječenja, ima ga pravo odbiti.

Odgoda termina

Ako pacijenti imaju potrebu odgoditi termin operacije jer ne mogu doći na dogovoreni zahvat (imaju grlobolju, prehlađeni su, kašlju, žene misle ili znaju da su trudne, ne osjećaju se dobro ili su se jednostavno predomislili…) mogu to javiti na telefon 01 2367 227.

Pušenje
Ako puši, nekoliko tjedana prije operacije pacijent mora pokušati prestati kako bi se smanjio rizik od perioperativnih problema s disanjem. Ako ne može prestati, treba pokušati ne pušiti barem 24 sata prije i poslije operacije.

Pušenje unutar bolnice nije dozvoljeno. To se odnosi na pacijente, posjetitelje i osoblje.

Što ponijeti u bolnicu?

 • kompletnu medicinsku dokumentaciju, zdravstvenu iskaznicu, iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja, uputnicu za bolničko liječenje ili ambulantni operativni zahvat naslovljenu na Dnevnu bolnicu s jednodnevnom kirurgijom
 • sve propisane lijekove/preparate ili one koje trenutno pacijent uzima, uključujući kapi za oči ili inhalator
 • sendvič (može se jesti nakon operacije)
 • nešto za čitanje (za vrijeme čekanja odlaska kući)
 • kućni ogrtač i papuče
 • male količine novca

Molimo NE NOSITI:

 • velike količine novca i vrijednih stvari (bolnica ne može preuzeti odgovornost za štetu ili gubitak osobne imovine)
 • korištenje mobilnog telefona može ometati rad opreme koja se koristi u bolnici, radi vlastite sigurnosti treba ga koristiti izvan Dnevne bolnice
 • mole se pacijente da dođu u pratnji samo jedne osobe
 • prije dolaska u bolnicu treba se istuširati, ukloniti šminku, lak za nokte i nakit, a prije same operacije ukloniti kontaktne leće

Važne informacije u vezi anestezije

Vrlo je važno da, radi vlastite sigurnosti, pacijent pažljivo slijedi upute koje se odnose na vrstu anestezije, u suprotnom će operacija biti otkazana!

Opća ili regionalna anestezija (prvi zahvat počinje u 8 sati):

 • večer prije zahvata pojesti laganu večeru
 • ništa ne jesti nakon ponoći
 • do 4 sata prije operacije može se popiti jedna šalica tekućine (voda, crni čaj ili crna kava bez mlijeka), ne piti slatka i gazirana pića
 • idealno bi bilo ništa ne jesti i piti od ponoći do poslije operacije
 • nastaviti s uzimanjem uobičajenih lijekova (i na sam dan operacije), a ako pacijent nije siguran da li to smije, mora se na vrijeme informirate o tome putem telefona

Lokalna anestezija:

Operacija ujutro

 • pojesti lagani doručak, npr. čaj i tost
 • piti normalno, ali izbjegavati slatka i gazirana pića

Operacija popodne

 • pojesti lagani ručak
 • piti normalno, ali izbjegavati slatka i gazirana pića

Gdje smo?

Važno je da pacijent ima osobu koja će ga dovesti i odvesti iz bolnice. Također, treba imati nekoga tko će ostati s njime tijekom večeri i noći nakon operacije u slučaju da se ne osjeća dobro. Nikako ne bi trebao sam voziti iz bolnice niti koristiti javni prijevoz.

U krugu bolnice nema parkirališta za pacijente. Osobno vozilo treba ostaviti van kruga bolnice ili u garaži Rebro. Cijene i uvjeti parkiranja mogu se pogledati na internetskoj stranici www.zagrebparking.hr/default.aspx?id=58. Garaža je podzemnim hodnikom povezana sa zgradom poliklinike (bijela zgrada u kojoj se nalazi Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom). Na kraju hodnika nalaze se 4 dizala, a odredište je na 1. katu (odmah po izlasku iz dizala vidi se natpis Jednodnevna kirurgija). Za teže pokretne pacijente u garaži se nalazi služba koja će takvog pacijenta u sjedećim kolicima prevesti do željenog mjesta.

Ako se pacijent s pratnjom uputi pješke, kada izađe iz garaže, mora krenuti uz strminu prema izlazu iz bolničkog kruga. S desne strane prije izlaza nalazi se zelena zgrada iza koje je smještena bijela poliklinička zgrada u kojoj se nalazi Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom.

Boravak u Dnevnoj bolnici s jednodnevnom kirurgijom

Izuzetno je važno da pacijent dođe u Dnevnu bolnicu s jednodnevnom kirurgijom do 7.30 sati. Na recepciji će ga dočekati službenica koja će zabilježiti neke detalje i informacije o zdravstvenom i dopunskom osiguranju. Ovdje se plaća participacija ili liječenje, ako pacijent nema zdravstveno osiguranje ili uputnicu. Otvorit će mu se zdravstveni list. Kada to obavi, bit će zamoljen da operaciju pričekate u boravku -čekaonici, gdje se možete opustiti, gledati televiziju ili čitati. Kada ga pozovu, ulazi u svlačionicu gdje će dobiti nove upute. Tu se nalaze ormarići s ključem u koje može pohraniti odjeću i stvari za vrijeme operacije. Ako ima bilo kakvih pitanja, pacijent se ne treba ustručavati i može slobodno pitati sve što ga zanima. Ako ima bilo kakve alergije ili uzima lijekove protiv zgrušavanja krvi, obavezno mora o tome obavijesti osoblje.

Pacijenti koji idu na veći zahvat i u opću anesteziju prije zahvata će leći u krevet gdje će pričekati operaciju. Prije operacije će razgovor s njima obaviti medicinska sestra, anesteziološki tehničar, anesteziolog i kirurg. Prvi zahvat počinje u 8 sati. Ovisno o vrsti anestezije i zahvata, boravak na odjelu traje između dva i osam sati. Određene okolnosti mogu dovesti do kraćih odgoda operacije, a ako se to dogodi, osoblje će pacijenta na vrijeme informirati o tome. Nakon zahvata i razgovora s kirurgom pacijent odlazi kući. Samo u iznimnim okolnostima može biti potrebno da ostane na bolničkom kirurškom odjelu i preko noći.

Operacija i postoperativni tijek

Kada dođe vrijeme za operaciju, medicinska sestra će pacijenta otpratiti u operacijsku salu. Tamo će ga dočekati operacijski tim koji se priprema za operaciju.
Zahvati se izvode tako da pacijent ne osjeća bolove tijekom niti nakon operacije koja u pravilu traje do sat vremena.

Ako je pacijent bio u općoj anesteziji, nakon operacije se budi u operacijskoj sali. Nastavak oporavka slijedi u sobi za oporavak. Medicinske sestre će ga obavijestiti kada možete ustati iz kreveta i hodati, obući se i premjestiti u čekaonicu. Važno je da sam zatraži pomoć, ako mu nije dobro ili ima osjećaj slabosti.

Većina pacijenata se odmah nakon operacije osjeća tako dobro da može samostalno odšetati do svoje postelje za oporavak. To ovisi o vrsti anestezije, lijekovima koje je dobio i općem zdravstvenom stanju. O detaljima i tijeku zahvata s njim će razgovarati operater nakon operacije.

Ako je operacija izvedena u lokalnoj anesteziji, nakon nje će se pacijent moći samostalno obući i pobrinuti se za administrativni dio boravka u bolnici.
Sestra će ga obavijestiti kada možete poći kući. Od kirurga će prije odlaska dobiti sve potrebne informacije i otpusno pismo. U tom razgovoru treba otkloniti sve nejasnoće, a kad krene kući pacijent ne smije zaboraviti ponijeti sve svoje stvari.

Za pacijente koji ne žive u Zagrebu, postoji mogućnost poslijeoperacijskog smještaja u hotelu Rebro, koji se nalazi u krugu bolnice, uz posebne pogodnosti za bolesnike operirane u Dnevnoj bolnici s jednodnevnom kirurgijom. Detalje možete pogledati na internetskoj stranici www.hotelrebro.com.

Bol

Bol nakon zahvata u jednodnevnoj kirurgiji može se otkloniti uzimanjem tableta. Prije odlaska pacijent dobije upute o vrsti, količini i učestalosti uzimanja tableta protiv bolova. Ako je potrebno, prvu dozu dobit će u bolnici. Kada prestane djelovanje preporučene tablete, može uzeti bilo koji drugi blagi analgetik koji se obično koristi kod glavobolje. Pri tome treba pažljivo pročitati i slijediti upute, upozorenja i doziranje tog lijeka.

Kontrolni pregled nakon operacije

Termin kontrolnog pregleda nalazi se u otpusnom pismu. Obično operater pacijenta naruči u terminu kada ima ambulantu. Kod lakših zahvata kontrolni pregled i odstranjenje konca može učiniti i nadležni liječnik obiteljske medicine.

Pitanja i odgovori

Ako pacijent ili osoba iz njegove pratnje imaju bilo kakvih pitanja ili trebaju pomoć prije ili poslije operacije, slobodno se mogu obratiti medicinskim sestrama koje će im odgovoriti na njihova pitanja. Informacije o liječenju pacijenta spadaju u liječničku tajnu i ne smiju se nikome saopćiti bez njegove dozvole. Uz suglasnost pacijenta informacije se mogu dati supružniku, bliskom rođaku ili staratelju.

Kod kuće

Kada dođe kući, pacijent će se vjerojatno osjećati umorno ili iscrpljeno. Poželjno je da legne u krevet i dobro se odmori. Treba napomenuti da se kod nekih mogu pojaviti tegobe kao što su slabiji apetit i mučnine. Stoga je važno da uz pacijenta bude netko za pomoć u slučaju slabosti tijekom prva 24 sata nakon operacije. U tom se vremenu ne smije voziti ili upravljati strojevima, piti alkohol, uzimati tablete za spavanje, raditi i donositi važne odluke.
Ako ima bilo kakvih pitanja, nakon operacije pacijent može kontaktirati svog operatera ili nazvati osoblje Dnevne bolnice s jednodnevnom kirurgijom na telefon 01 2367 227. Njihovo radno vrijeme je od 7.30 do 16 sati (ponedjeljak – petak). Izvan naznačenog radnog vremena najbolje je kontaktirati liječnika obiteljske medicine ili Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Zagreb na telefon 01 2367 414.