KBC Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: doc. dr. sc. Bojan Biočina, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
Glavna medicinska sestra: Renata Habeković, diplomirana medicinska sestra
Glavni perfuzionist: Stjepan Strancarić, diplomirani medicinski tehničar

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.kkk@kbc-zagreb.hr

Klinika za kardijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb specijalizirana je za kirurško liječenje bolesti srca. To je ustanova s najvećim brojem operacija na srcu u Hrvatskoj i dugogodišnjom tradicijom te velikim stručnim dostignućima u ovoj grani medicine (prva operacija srca uz pomoć stroja za izvantjelesni krvotok – 1964., prva transplantacija srca u ovom dijelu Europe – 1988., prvi puta u Republici Hrvatskoj ugrađena mehanička srčana pumpa tzv. „umjetno srce“ kao „most“ prema transplantaciji srca koja je uspješno učinjena 15 dana kasnije -2008.godine)

Uz osnovnu djelatnost liječenja pacijenata sa srčanim problemima, u Klinici za kardijalnu kirurgiju se provodi edukacija studenata medicine u okviru nastave Medicinskoga fakulteta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Također se provodi i edukacija liječnika na specijalizaciji iz opće kirurgije i kardiotorakalne kirurgije te subspecijalizaciji iz kardijalne i torakalne kirurgije.

Odjeli Klinike za kardijalnu kirurgiju smješteni su u novoizgrađenom „istočnom češlju“, na 3. katu.

Odjel za kardijalnu kirurgiju djece

Voditelj: prof. dr. sc. Darko Anić, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
Glavna medicinska sestra: Jasna Jukičić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2367 521

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Darko Anić, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
Dražen Belina, dr. med., specijalist dječji kirurg, specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
Željko Đurić, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalizant kardijalne kirurgije
Alen Hodalin, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije

Odjel za kardijalnu kirurgiju odraslih

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije, FETCS

Telefon: 01 2367 521

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije, FETCS
Marko Borojević, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalizant kardijalne kirurgije
prim. Ivan Burcar, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
Saade Kansou, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije

Odjel za liječenje bolesnika u ranom poslijeoperativnom razdoblju

Voditelj: doc. dr. sc. Bojan Biočina, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
Glavna medicinska sestra: Helena Fuček, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2367 521

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Bojan Biočina, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
doc. dr. sc. Tomislav Kopjar, dr. med., specijalist kirurg
Stjepan Ivanković, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalizant kardijalne kirurgije
Ante Lekić, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne kirurgije
Ivica Šafradin, dr. med., specijalist kirurg, subspecijalizant kardijalne kirurgije
dr. sc. Mate Petričević, dr med, specijalist kirurg, subspecijalizant kardijalne kirurgije
Martina Zrno Mihaljević, dr. med., specijalist kirurg

Odjel za izvantjelesnu cirkulaciju DG/TH

Telefon: 01 2367 058

Odjel za kardiokirurške operacije

Glavna medicinska sestra: Mirjana Dubravec, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2367 058

Više o Klinici...

Klinika za kardijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb specijalizirana je za kirurško liječenje bolesti srca. To je ustanova s najvećim brojem operacija na srcu u Hrvatskoj te više od pet desetljeća dugom tradicijom. U našoj ustanovi je 1964. godine učinjena prva operacija srca uz pomoć stroja za izvantjelesni krvotok, 1988. godine prva transplantacija srca u ovom dijelu Europe koju je sa svojim timom obavio pokojni prof. dr. Josip Sokolić, a 2008. godine prvi je puta u Republici Hrvatskoj ugrađena mehanička srčana pumpa tzv. „umjetno srce“ kao „most“ prema transplantaciji srca koja je uspješno učinjena 15 dana kasnije.

Klinika se sastoji pet kliničkih odjela s 31 bolesničkim krevetom i operacijskog odjela s tri kirurške dvorane. Kao najveća kardiokirurška ustanova pokriva ne samo zagrebačku regiju nego i cijelu Hrvatsku u slučaju kompleksne kardiokirurške patologije.

Koronarna i kirurgija srčanih zalistaka (valvularna kirurgija) čine najveći dio operacija, te iako su postale standardne u drugim medicinskim centrima Hrvatske, naša kuća je u tom segmentu u posljednje vrijeme učinila značajne korake u poboljšanju kvalitete rada. Prije svega to je vidljivo u implementaciji novih kirurških tehnika u svakodnevnoj praksi.
U okviru koronarne kirurgije s procedurama uz pomoć stroja za vantjelesni krvotok provode se zahvati bez pomoći stroja za vantjelesni krvotok tzv. „off pump“ zahvati. Izdvojili bismo mogućnost endoskopskog vađenja vene safene magne koja se koristi za formiranje premosnica ili potpune arterijske revaskularizacije gdje se za premosnice upotrebljavaju arterije.

U kirurgiji srčanih zalistaka (valvularnoj kirurgiji) učinjen je iskorak primjenom minimalno invazivne tehnike u pristupu aortnom zalisku. Primjenom tih tehnika smanjili smo broj poslijeoperacijskih infekcija i intenzitet boli uz znatno poboljšani estetski učinak. Također, iskorak smo učinili i u kirurgiji mitralnog zalistka u smjeru povećanja broja rekonstruktivnih zahvata koji su svjetski standard kirurškog liječenja ovog zaliska. Važno mjesto u našem radu zauzima i kirurgija aorte kako u sklopu elektivnog liječenja proširene (dilatirane) uzlazne i luka aorte tako i u vidu hitnog kirurškog liječenja raslojene (disecirajuće) ili traumatski oštećene aortne stijenke. Veliki broj takvih operacija čini Kliniku centrom izvrsnosti u liječenju patologije početnog dijela aorte.

Još jedno područje na koje smo jako ponosni je kirurško liječenje kroničnog srčanog zatajenja u kojem smo predvodnici u Hrvatskoj i na području jugoistočne Europe još od 1988. godine s programom transplantacije srca. Centar smo s najvećim brojem obavljenih transplantacija srca u Hrvatskoj godišnje. Ugradnja uređaja za mehaničku potporu srca je zahvat koji se provodi u Klinici, a neophodan je za adekvatno liječenje kroničnog srčanog zatajenja kao „most prema transplantaciji“. Trenutno se ugrađuju uređaji za potporu lijevom srcu Heartmate III i HeartWare.
Ugradnja resinhronizacijskih elektrostimulatora srca (CRT) kroz minimalno invazivnu torakotomiju također je metoda liječenja kroničnog srčanog zatajenja u našoj ustanovi u suradnji s liječnicima iz Klinike za bolesti srca i krvnih žila.

Važan segment našeg rada čini i dječja kardijalna kirurgija, te s njom srodna kirurgija urođenih srčanih grešaka odrasle dobi. U tom segmentu kardiokirurškog rada posjedujemo dugogodišnje iskustvo te smo jedan od rijetkih centara u Hrvatskoj koji se bavi tim dijelom kardijalne kirurgije.
U Klinici za kardijalnu kirurgiju provodi se edukacija studenata medicine u okviru nastave Medicinskoga fakulteta u Zagrebu i Visoke medicinske škole Sveučilišta u Zagrebu. Također se provodi i edukacija liječnika na specijalizaciji iz opće kirurgije i kardiotorakalne kirurgije te subspecijalizaciji iz kardijalne i torakalne kirurgije.

Znanstvena djelatnost svakako je jedan od važnih aspekata naše djelatnosti. Neprestana edukacija liječnika Klinike u stranim centrima, te dugogodišnja tradicija i iskustvo u spoju sa znanstvenom misli čini Kliniku centrom izvrsnosti i stručnosti u kardiokirurškom radu. Takvim stavom i ponašanjem pružamo našim bolesnicima vrhunsku medicinsku uslugu.

Polikliničke ambulante i upisni šalter Klinike za kardijalnu kirurgiju smještene su u bijeloj polikliničkoj zgradi (Rebro), na 1. katu.

 • Ambulanta za kongenitalne bolesti srca i kirurgiju prirođenih srčanih grešaka
 • Ambulanta za kirurgiju zalistaka i kirurgiju aorte
 • Ambulanta za koronarnu kirurgiju i kirurgiju poremećaja srčanog ritma
 • Ambulanta za transplantaciju srca i cirkulacijsku potporu
 • Ambulanta za produljeni poslijeoperacijski nadzor i liječenje
 • Konzilijarna kardiokirurška ambulanta

Radno vrijeme u poliklinici Klinike za kardijalnu kirurgiju je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, usmeno u sobi 6, na 1. katu bijele polikliničke zgrade i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacija upisnog mjesta: bijela zgrada, 1. kat, soba 6

Fax:

01 2367 342

Informacije na telefon:

01 2367 208
(od 14 do 16 sati – Željka Martinec, prvostupnica sestrinstva)

Na subspecijalistički pregled kardijalnog kirurga potrebno je donijeti nalaze slijedećih pretraga:

 • Laboratorijske pretrage (krv i urin)
  • Krvne (hematološke) pretrage
   • sedimentacija crvenih krvnih stanica (eritrocita) – SE
   • kompletna slika krvnih stanica – KKS
  • Biokemijske pretrage krvi
   • nalaz elektrolita u krvnome serumu (natrij, kalij, kloridi)
   • razina glukoze u krvnome serumu – GUK
   • razina mokraćevine (ureje) i kreatinina u krvnome serumu
   • bilirubin
   • AST
   • ALT
   • AF
   • amilaza u serumu
  • provjere zgrušavanja krvi (koagulacije)
   • vrijeme zgrušavanja krvi
   • vrijeme krvarenja
   • protrombinsko vrijeme i INR
   • aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme – APTV
   • fibrinogen
  • pretrage mokraće i mokraćnoga sedimenta
 • provjeru krvne grupe i Rh faktora te nalaz križne reakcije u slučaju prethodnih transfuzija
 • RTG-a srca i pluća (snimka na filmu ili CD-u)
  EKG-a s očitanjem
 • koronarografije (snimka koronarografije na CD-u)
 • ultrazvuka srca (minimalno prihvatljivi parametri uključuju ejekcijsku frakciju, gradijente preko bolesnih zalistaka, kvantifikaciju regurgitacije zalistaka, te dimenzije ljevostranih srčanih struktura)
 • dopplera karotidnih arterija ( uz mišljenje vaskularnog kirurga u slučaju postojanja stenoze karotidnih arterija)
 • kolonoskopije u slučaju bolesti kolona (potrebno isključiti kontraindikacije za kardiokiruršku operaciju)
 • gastroskopije u slučaju bolesti želuca( potrebno isključiti kontraindikacije za kardiokiruršku operaciju)
 • spirometrije (u slučaju bolesti pluća, potrebno mišljenje pulmologa o perioperativnoj terapiji)
 • 3D CT rekonstrukcija prohodnih premosnica u slučaju reoperacije nakon prethodne kirurške revaskularizacije miokarda (potrebno procijeniti udaljenost prohodnih premosnica od prsne kosti)
 • razine hormona štitnjače (u slučaju nalaza van referentnih vrijednosti potrebna potvrda specijaliste da nema kontraindikacija za kardiokiruršku operaciju)
 • potvrdu o saniranom zubalu (potrebna potvrda o nepostojanju upalnih žarišta u zubalu)

NAPOMENA – većina gore navedenih nalaza mogu se nalaziti na otpusnom pismu ustanove u kojoj je učinjena kardiološka obrada – na ambulantni pregled potrebno je donijeti navedeno otpusno pismo i prije navedene nalaze koji nedostaju.

Upute za daljnje liječenje nalaze se na subspecijalističkom nalazu.