Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

V. d. predstojnika: prof. dr. sc. Nenad Vukojević, specijalist oftalmolog
Glavna medicinska sestra: Marina Kukolja Šivak, diplomirana medicinska sestra

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.oci@kbc-zagreb.hr

Ovdje se redovito provode najsuvremeniji i najučinkovitiji dijagnostički, terapijski i operacijski zahvati iz svih područja oftalmologije. Istovremeno je Klinika i nastavna baza Medicinskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu (još od 1923. godine), a uz dodiplomsku nastavu, ovdje se odvijaju poslijediplomska, specijalistička i doktorska usavršavanja.

Uz liječenje pacijenata, edukaciju budućih i sadašnjih zdravstvenih djelatnika, te znanstveno-istraživačke projekate, Klinika za očne bolesti bavi se i publicističkim radom. Posebno smo ponosni na prvi hrvatski oftalmološki časopis “Ophthalmologia Croatica”.

Odjel za bolesti prednjeg segmenta oka

Voditelj: doc. dr. sc. Miro Kalauz, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
Glavna medicinska sestra: Dara Žaper, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2388 404

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Miro Kalauz, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Kuzman, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
dr. sc. Sanja Masnec, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka

Zavod za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka

V. d. pročelnika: prof. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
Glavna medicinska sestra: Anica Desić, magistra sestrinstva

Telefon: 01 2388 406

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
prof. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka

Odjel za dječju oftalmologiju

Voditelj: dr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog
Glavna medicinska sestra: Marina Klopović, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2388 403

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
prim. mr. sc. Višnja Mrazovac, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
Zlatko Juratovac, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
dr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog

Odjel za glaukom, bolesti orbite i rekonstruktivnu kirurgiju oka

Voditelj: prof. dr. sc. Smiljka Popović – Suić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
Glavna medicinska sestra: Ivana Zečević, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2388 420

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Smiljka Popović – Suić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
dr. sc. Jelena Juri Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost okuloplastična kirurgija
prim. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
Josip Knežević, dr. med, specijalist oftalmolog, uža specijalizacija kirurgija vjeđe i orbite

Odjel za neurooftalmologiju

Voditelj: dr. sc. Tomislav Vidović, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost neurooftalmologija
Glavna medicinska sestra: Ivana Zečević, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2388 420

Odjel za očne operacije

Voditelj: doc. dr. sc. Tomislav Kuzman, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednjeg segmenta oka
Glavna medicinska sestra: Marijana Krmić, prvostupnica sestrinstva

Poliklinička djelatnost

V. d. pročelnika: doc. dr. sc. Igor Petriček, dr.med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
Glavna medicinska sestra: Danica Grgić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2376 426

Polikliničke ambulante i kabineti Klinike za očne bolesti nalaze se na 1. katu zelene zgrade, u Kišpatićevoj 12 (Rebro).
Prilikom dolaska na dogovoreni pregled u bilo koju ambulantu ili kabinet potrebno se upisati na prijemnom šalteru koji se nalazi u neposrednoj blizini polikliničke čekaonice.

Radno vrijeme u poliklinici je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

 

Raspored liječnika po ambulantama/kabinetima:

Opća oftalmološka ambulanta

doc. dr. sc. Igor Petriček, dr.med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
prim. mr. sc. Mirjana Nasić, dr. med., specijalist oftalmolog
prim. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
dr. sc. Sanja Masnec, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog
Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog
Josip Knežević, dr.med, specijalist oftalmolog
Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog

Dječja oftalmološka ambulanta

prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
prim. mr. sc. Višnja Mrazovac, dr. med. specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
mr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog
Zlatko Juratovac, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog

Ambulanta za fluoresceinsku angiografiju/OCT

Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka

Ambulanta za prednji segment oka

doc. dr. sc. Miro Kalauz, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Kuzman, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka

Ambulanta za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i orbitu

dr. sc. Jelena Juri Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost okuloplastična kirurgija
Knežević Josip, dr. med., uža specijalnost kirurgija vjeđe i orbite

Ambulanta za optometriju

Mirna Kliček Višnjić, dr. med., liječnik na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije
Petra Kristina Lozo, dr. med., liječnik na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije
Danijela Mrazovac, dr. med., liječnik na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije
Sania Vidas, dr. med., liječnik na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije
vanjski specijalizanti

Liječnici na specijalizaciji rade uz superviziju specijalista oftalmologa

Konzilijarna oftalmološka ambulanta

Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog
Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog
Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog
Josip Knežević, dr. med, specijalist oftalmolog

Kabinet za glaukom

prof. dr. sc. Smiljka Popović – Suić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
prim. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija prednji segment oka

Kabinet za perimetriju

dr. sc. Tomislav Vidović, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost neurooftalmologija

Kabinet za neurooftalmologiju

dr. sc. Tomislav Vidović, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost neurooftalmologija

Kabinet za lasersku fotokoagulaciju

prof. dr. sc. Damir Katušić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka

Kabinet za funkcionalna ispitivanja, elektrodijagnostiku i ultrazvuk

doc. dr. sc. Igor Petriček, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka

Kabinet za strabologiju

prim. mr. sc. Višnja Mrazovac, dr. med. specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
mr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
Zlatko Juratovac, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog

Kabinet za kontaktne leće

prim. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
mr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalijalnost prednji segment oka

Kabinet za bolesti mrežnice

prof. dr. sc. Damir Katušić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”.

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacija:

  • Polikliničke ambulante i kabineti Klinike za očne bolesti – zelena zgrada poliklinike, 2. kat

  • Pacijenti se osobno (u ambulantama) mogu naručiti svakim radnim danom od 13.00 do 14.30 sati.
  • Kod naručivanja e-poštom pacijentima će narudžbenica s terminom pregleda biti poslana u roku od pet radnih dana nakon zaprimanja upita.

Fax:

01 2421 806

Informacije na telefon:

01 2376 426
(informacije svakim radnim danom od 13 do 14.30 sati za sva radilišta očne klinike)