KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med., specijalist internist
Glavna medicinska sestra: Jasminka Miličević, diplomirana medicinska sestra

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.onk@kbc-zagreb.hr

Klinika za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb u svom radu objedinjuje dijagnostiku i liječenje oboljelih od različitih malignih bolesti. Djelatnici ove klinike osposobljeni su za liječenje svih vrsta solidnih tumora (glave i vrata, središnjeg živčanog sustava, pluća, dojke, probavnog sustava, mokraćnog i spolnog sustava, mekih tkiva i koštanog sustava, kože te tumora u dječjoj dobi) i bolesti krvotvornog sustava.
Osim svakodnevne skrbi za pacijente Klinika za onkologiju ima veliku ulogu u obrazovanju budućih stručnjaka u ovom području medicine. Nastavna je baza studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te mjesto gdje liječnici obavljaju specijalizacije i subspecijalizacije za područje onkologije i radioterapije.

Zavod za radijacijsku onkologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Antonio Juretić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Glavna medicinska sestra: Marica Novak, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2388 581 (informacije od 14 do 15 sati)

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Fedor Šantek, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
doc. dr. sc. Vesna Bišof, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
prim. dr. sc. Zoran Rakušić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Krešimir Lončar, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Martina Bašić-Koretić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije

Zavod za planiranje i provođenje radioterapije

Pročelnik: prim. dr. Tonko Herceg, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Glavni inženjer: Velimir Karadža, prvostupnik medicinske radiologije

Telefon: 01 2367 707; 2388 596 (svakim radnim danom od 8 do 15 sati)

U sklopu Zavoda djeluje Odjel za simulaciju i planiranje teleradioterapije

Liječnici specijalisti: Lea Galunić Bilić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
prim. dr. Tonko Herceg, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Tihana Marković, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
prim. dr. Mladen Solarić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Lana Jajac Bručić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Milena Peitl, dr. med, specijalist iz radioterapije i onkologije

Više o Zavodu...

CT stimulator

Zavod za planiranje i provođenje radioterapije specijaliziran je za liječenje zloćudnih i nekih dobroćudnih bolesti primjenom ionizirajućeg zračenja velike energije. Visoko specijalizirani radioterapijski tim čine liječnici specijalisti radioterapije i onkologije, radiofizičari, inženjeri medicinske radiologije i medicinske sestre. Oni zajedno provode cjelovitu kliničku procjenu i stupnjevanje bolesti, individualiziranu radioterapiju i praćenje tijeka bolesti nakon završenog liječenja.

 

 

Linearni akcelerator

Prvi pregledi, kontrole tijekom zračenja i kontrole nakon liječenja provode se kroz sustav ambulanti za radioterapiju koje primaju bolesnike svakodnevno.
Planiranje (simulacija) zračenja provodi se na CT-simulatoru .Trenutačno se konformalno zračenje provodi u Klinici za onkologiju u KBC Zagreb na tri suvremena linearna akceleratora. Zračenje se provodi od 8 do 21 sat, pet dana u tjednu. Radioterapija se provodi i u Centru za ginekološku onkologiju u Petrovoj u trajanju od 15 do 21 sat na dva linearna akceleratora.

 

Prije svakog početka zračenja medicinski fizičari u Odjelu za medicinsku fiziku izrađuju optimalan individualizirani plan zračenja. Svaki plan zračenja mora prihvatiti radioterapijski konzilij, koji za bolesnika odabire optimalan način zračenja uz maksimalnu poštedu zdravih tkiva.

 

 

Zavod za internističku onkologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Glavna medicinska sestra: Danijela Jurišić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2388 152 (informacije od 14 do 15 sati)

Zavod čine:

 • Odjel za internističku onkologiju i mezenhimalne i rijetke tumore
 • Odjel za tumore dojke
 • Odjel za urogenitalne tumore

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Borislav Belev, dr. med., specijaslist internist, uža specijalizacija internističke onkologije
prim. dr. sc. Marija Gamulin, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
prim. dr. sc. Paula Podolski, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
mr. sc. Ivan Bilić, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Milena Gnjidić, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Nera Šarić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Luka Simetić , dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Zrna Antunac Golubić, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Ana Koši Kunac, dr. med., specijalist internist
Tanja Badovinac Črnjević, dr. med., specijalist internist

Zavod za tumore probavnih organa

Pročelnik: prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Glavna medicinska sestra: Danijela Jonjić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 2388 739 (informacije od 14 do 15 sati)

Liječnici specijalisti: prim. dr. Hilda Golem, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Irma Goršić, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Marina Vidović, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Juraj Prejac, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije

Dnevna bolnica

Pročelnik: prim. dr. Davorin Herceg, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Glavna medicinska sestra: Vesna Kralj Škoc, diplomirana medicinska sestra

Telefon: 01 2376 463

Radno vrijeme Dnevne bolnice je od 8 do 20 sati, svakim ranim danom.

Odjel za eksperimentalnu onkologiju i patofiziologiju

Voditelj odjela: prof. dr. sc. Zdenko Kovač, dr. med., specijalist internist

Pročelnik: doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Glavna medicinska sestra: Željka Bilanović, magistra sestrinstva

Polikliničke ambulante:

 • Ambulanta za tumore dojke
 • Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke
 • Ambulanta za tumore probavnih organa
 • Ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava
 • Ambulanta za tumore glave i vrata
 • Ambulanta za tumore urogenitalnog sustava
 • Ambulanta za mezenhimalne tumore
 • Ambulanta za kemoterapiju
 • Ambulanta za intervencijski ultrazvuk
 • Konzilijarna onkološka ambulanta

Sve navedene ambulante nalaze se u zelenoj polikliničkoj zgradi na 3. katu, osim Ambulante za tumore dojke i Ambulante za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke koje se nalazi u bijeloj polikliničkoj zgradi na -1 etaži.

Radno vrijeme u poliklinici Klinike za onkologiju je svakim radnim danom od 8 do 16 sati (do 20 sati četvrtkom).

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

 Lokacije

 • poliklinika za bolesti dojke i UZV dijagnostiku – bijela zgrada, onkološki šalter, -1 etaža
 • poliklinika – zelena zgrada, 3. kat
 • dnevna bolnica – zelena zgrada, 3. kat
 • radioterapija – glavna zgrada, podrum

Fax:

01 2367 109
Poliklinika za bolesti dojke i UZV dijagnostiku

01 2420 005
Poliklinika

01 2367 702
Radioterapija

Informacije na telefon:

01 2367 101
Poliklinika za bolesti dojke i UZV dijagnostiku

01 2376 460
Poliklinika

01 2376 553
Dnevna bolnica

01 2367 707
Radioterapija

U Klinici za onkologiju posjeti pacijentima su svakim danom od 15 do 17.30 sati.