KBC Zagreb, Šalata 6-7, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Domagoj Delimar, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Zdravka Mihaljević, diplomirana medicinska sestra
Glavni fizioterapeut: Ksenija Kocijan, prvostupnica fizioterapije

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.ort@kbc-zagreb.hr

Klinika za ortopediju djeluje u sastavu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a ujedno je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinika je središnja ortopedska ustanova u Republici Hrvatskoj te Referentni centar za ortopediju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
Klinika za ortopediju, kao sjedište Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zdravstvena je, znanstvena i nastavna ustanova iz područja ortopedije.

Zavod za ortopediju i traumatologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Miroslav Smerdelj, dr. med., specijalist ortpoed
Glavna medicinska sestra: Marija Karača, prvostupnica sestrinstva

Odjel za endoprotetiku

Voditelj: prof. dr. sc. Domagoj Delimar, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Višnja Lovrić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2368881

Liječnici specijalisti: dr. sc. Katarina Barbarić, dr. med., specijalist ortoped
Danijel Matek, dr. med., specijalist ortoped

Odjel za artroskopiju i športsku traumatologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Bojanić, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Anka Grubišić, diplomirana medicinska sestra

Telefon: 01 2388 879

Liječnici specijalisti: Alan Mahnik, dr. med., specijalist ortoped
Martina Katić, dr. med., specijalist ortoped

Odjel za traumatologiju lokomotornog sustava

Voditelj: prof. dr. sc. Miroslav Smerdelj, dr. med., specijalist ortpoed
Glavna medicinska sestra: Mirjana Gundić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2368 873

Liječnik specijalist: Mario Josipović, dr. med., specijalist ortoped

Odjel za rekonstruktivnu kirurgiju lokomotornog sustava

Voditelj: prof. dr. sc. Mislav Jelić, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Ivana Kompes, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2368 874

Liječnik specijalist: mr. sc. Mislav Čimić, dr. med., specijalist ortoped

Odjel za dječju ortopediju

Voditelj: prof. dr. sc. Tomislav Đapić, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Snježana Cipčić, diplomirana medicinska sestra

Telefon: 01 2368877

Liječnici specijalisti: prim. mr. sc Boris Bačić, dr. med., specijalist ortoped
dr. sc. Igor Šmigovec, dr. med., specijalist ortoped

Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Voditelj: prof. dr. sc. Branko Tripković, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Glavna medicinska sestra: Matija Bagarić, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti: prim. dr. sc. Sanja Jakovina, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
mr. sc. Zrinka Orešković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Dijana Cvitković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Krešimir Globlek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ivana Stipčić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marija Okić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Odjel za ortopedske operacije

Voditelj: doc. dr. sc. Goran Bićanić, dr. med., specijalist ortoped
Glavna sestra: Tomislav Popović, prvostupnik sestrinstva

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Voditelj: dr. sc. Ana Aljinović, dr. med., specijalist ortoped
Glavni fizioterapeut: Ksenija Kocijan, prvostupnik fizioterapije

Odjel za radiološku dijagnostiku

Glavni inženjer: Zlatko Mučnjak, prvostupnik radiološke tehnologije

Pročelnik: doc. dr. sc. Tomislav Smoljanović, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Jelica Budinščak, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2368 855

Polikliničke ambulante

Ambulanta za dječju ortopediju
Podološka ambulanta
Ambulanta za endoprotetiku kuka i koljena
Ambulanta za opću ortopediju
Ambulanta za šaku
Ambulanta za tumore
Sportska ambulanta
Ambulanta za ultrazvuk lokomotornog sustava
Konzilijarna ortopedska ambulanta

Radno vrijeme u poliklinici je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Fax:

01 4920 218

Informacije na telefon:

01 2368 908
01 2368 986