Zagreb/Jordanovac 104, 10 000 Zagreb
Centrala: 01 2385 100

Predstojnik: akademik Miroslav Samaržija, dr. med., specijalist internist, pulmolog
V.d. glavne medicinske sestre: Irena Godić, diplomirana medicinska sestra

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.kpb@kbc-zagreb.hr

Klinika za pulmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb vodeća je ustanova za dijagnostiku i terapiju plućnih bolesnika, znanstveni rad i izobrazbu stručnih kadrova pulmološkog usmjerenja u Hrvatskoj. U Klinici se redovito provodi dodiplomska i postdiplomska nastava te stalno stručno usavršavanje zaposlenika. Ovdje se obavlja dio specijalizacije iz interne medicine, anesteziologije, fizikalne medicine, primarne zdravstvene zaštite te subspecijalizacije iz pulmologije, intenzivne medicine i drugih specijalnosti.

Zavod za respiracijsku insuficijenciju i bolesti plućne cirkulacije

Pročelnik: akademik Miroslav Samaržija, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Glavna medicinska sestra: Tanja Zovko, magistra sestrinstva

Zavod čine:

 • Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi
  Telefon: 01 2385 118, vrijeme informacija od 15 do16 sati
 • Odjel za bolesti plućne cirkulacije
  Telefon: 01 2385 218, vrijeme informacija od 15 do16 sati

Liječnici specijalisti: akademik Miroslav Samaržija, dr. med., specijalist internist, pulmolog
doc. dr. sc. Gordana Pavliša, dr. med., specijalist internist, pulmolog
prim. dr. sc. Andrea Dugac Vukić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
prim. dr. Hrvoje Puretić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
dr. sc. Mateja Janković Makek, dr. med. specijalist internist, pulmolog
Ervin Žuljević, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Fabijan Lulić, dr. med., specijalist internist, kardiolog
Fedža Džubur, dr. med., specijalist internist
Ana Hećimović, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Gzim Redžepi, dr. med., specijalist internist, pulmolog

U Zavodu se dijagnosticiraju, prate i liječe bolesti cirkulacije dišnog sustava i respiracijska insuficijencija te vodi transplantacijski program pluća.
Najčešće dijagnoze: respiracijska insuficijencija, plućna hipertenzija, plućna embolija, KOPB, karcinom pluća i transplantacija pluća.
Dijagnostički postupci: RTG pluća, CT toraksa, plinska analiza, funkcijska dijagnostika pluća i imunologija.

Zavod za intersticijske bolesti pluća

V. D. pročelnika: prim. dr. sc. Marija Alilović, dr. med., specijalist pneumofiziolog, subspecijalist pulmolog
Glavna medicinska sestra: Ana Mlađen, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2385 143, vrijeme informacija od 14 do 15 sati

Liječnici specijalisti: prim. dr. sc. Marija Alilović, dr. med., specijalist pneumofiziolog, subspecijalist pulmolog
prim. dr. Dubravka Pelicarić, dr. med., subspecijalist pulmolog
Antun Koprivanac, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Maja Juričić Kursan, dr. med., specijalist internist, pulmolog

U Zavodu se dijagnosticiraju, prate i liječe bolesti intersticijske bolesti pluća
Najčešće dijagnoze: respiracijska insuficijencija, sarkoidoza i druge bolesti plućnog intersticija
Dijagnostički postupci: imunološke pretrage, funkcijski testovi, 6 MTH

Zavod za tumore pluća i sredoprsja

Pročelnik: prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med., specijalist internist
Glavna medicinska sestra: Sandra Karabatić, magistra sestrinstva

Zavod čine:

 • Odjel za tumore pluća
  Telefon: 01 2385 134, vrijeme informacija od 13, 30 do 14,30 sati
 • Odjel za tumore sredoprsja
  Telefon: 012385 235, vrijeme informacija od 14 do15 sati
 • Odjel za rijetke tumore toraksa
  Telefon: 012385 138, vrijeme informacija od 14 do15 sati

U Zavodu se dijagnosticiraju, liječe i prate maligne bolesti pluća, sredoprsja i pleure.
Najčešće dijagnoze: karcinom pluća, tumor sredoprsja, bolesti pleure (pleuralni izljev …)
Dijagnostički postupci: fiberbronhoskopija, pleuralna punkcija

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Suzana Kukulj, dr. med., specijalist pneumofiziolog, subspecijalist pulmolog
doc. dr. sc. Sanja Pleština, dr. med., specijalist internist,pulmolog, sup. spec. int. onkologije
prim. dr. sc. Marta Koršić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
prim. dr. Mihovil Roglić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
dr. sc. Sonja Badovinac, dr. med., specijalist internist, pulmolog
dr. sc. Dražena Srdić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Mile Bogdan, dr. med., specijalist pneumofiziolog
Bernard Budimir, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Gordana Drpa, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Filip Popović, dr. med., specijalist internist
Ana Bačelić dr. med., specijalist internist
Olivera Maletić, dr. med., specijalist internist
Marina Serdarević, dr. med., specijalist internist, pulmolog

Odjel za bronhoskopiju i interventnu bronhoskopiju

Pročelnik: dr.sc. Sonja Badovinac, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Glavna medicinska sestra: Aleksandra Trupković, magistra sestrinstva

Na Odjelu za bronhoskopiju i interventnu bronhoskopiju se rade dijagnostičke bronhoskopije neophodne za za dijagnostiku plućnih bolesti te interventne bronhoskopije s ciljem proširene dijagnostike ili palijativnog liječenja bolesnika.
Bronhoskopija je endoskopska pretraga pri kojoj se tankim instrumentom, najčešće kroz nos (ili usta), ulazi u dušnik i dušnice te se uzimaju materijali koji su potrebni za daljnje analize s ciljem postavljanja dijagnoze plućnih bolesti, prvenstveno pri sumnji na tumore pluća.
Bronhoskopija se radi natašte i najčešće pod lokalnom anestezijom. Ponekad, kada je potrebno se pretraga može napraviti u sedaciji (bolesnik je uspavan). Tijekom pretrage bolesnik normalno diše. Pretraga nije bolna, no može biti neugodna. Nakon bronhoskopije, zbog primjenjene anestezije grlo ostaje utrnuto, te se zbog toga ne smije jesti ni piti kroz slijedeća dva sata.
Tijekom pretrage se uzimaju materijali kao što su:

 • kateter aspirat
 • bris četkicom
 • biopsija
 • transbronhalna biopsija pluća
 • transtrahealna i transbronhalna punkcija
 • bronhioloalveolarni lavat
 • mini-lavat

Naručiti na bronhoskopiju Vas može Vaš liječnik opće prakse, ali samo po preporuci specijaliste pulmologa. Detalje o pretrazi možete pročitati u obrascu informiranog pristanka koji je potrebno potpisati prije izvođenja same pretrage.

Pored obične dijagnostičke bronhoskopije, koja se radi u lokalnoj anesteziji i sedaciji, povremeno se rade i dijagnostičke bronhoskopije u općoj anesteziji kada je bolesnika potrebno intubirati i uzeti uzorke kriobiopsije tumora i pluća, a u svrhu bolje dijagnostike.

Kod bolesnika s tumorima pluća, ako dođe do začepljenja neke od glavnih dušnica ili prijeti začepljenje dušnika moguće je takva stanja nekad riješiti interventnom bronhoskopijom. Istom metodom je moguće riješiti i benigna suženja dušnika koja najčešće nastaju nakon intubacija.
Interventna bronhoskopija se radi u općoj anesteziji i samo u bolničkim uvjetima. Nakon uvođenja u opću anesteziju bolesnik bude intubiran rigidnim bronhoskopom kroz koji se radi zahvat. Uklanjanje tumora iz dušnika i bronha, kao i proširenje benignog suženja dušnika, moguće je napraviti nekom od metoda interventne bronhoskopije koje su nam dostupne:

 • laser
 • elektrokauterizacija
 • argon-plazma
 • kriosonda
 • dilatacija balonom
 • postavljanje stenta

Telefon: 01 2385 129
Narudžbe: od 13 do 15 sati

Odjel za funkcijsku dijagnostiku pluća i srca

Pročelnik: prim. dr. sc. Bojana Butorac Petanjek, dr. med., subspecijalist pulmolog
Glavna medicinska sestra: Mira Penava, prvostupnica sestrinstva

Na Odjelu se vrši funkcijska dijagnostika rspiratornih bolesti.
Najčešće dijagnoze: respiracijska insuficijencija, kronična opstruktivna bolest pluća, astma
Dijagnostički postupci: spirometrija, bronhodilatacijski testovi, CO difuzija, tjelesna pletizmografija, bronhoprovokacijski testovi, FeNO, plinska analiza i 6 minutni test hoda.

Odjel za rehabilitaciju disanja

Pročelnik: prim. dr. Tajana Jalušić Glunčić, dr. med., specijalist pneumofiziolog, subspecijalist pulmolog
Glavna medicinska sestra: Anica Mikić, prvostupnica sestrinstva

Na Odjelu se dijagnosticiraju, prate i liječe kronične opstruktivne bolesti pluća, posttransplantacijska rehabilitacija i rehabilitacija dišnog sustava.
Najčešće dijagnoze: kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB)
Dijagnostički postupci: spiroergometrija, EKG, plinska analiza, UZV srca, pluća i pleure i 6 minutni test hoda

Zavod za alergijske i upalne bolesti pluća

Pročelnik: prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, dr. med., specijalist pneumofiziolog, subspecijalist pulmolog
Glavna medicinska sestra: Nediljka Matijašević, prvostupnica sestrinstva

Zavod čine:

 • Odjel za alergijske i opstruktivne bolesti pluća
  Telefon: 01 2385 156, vrijeme informacija od 14 do 15 sati
 • Odjel za respiracijske infekcije
  Telefon: 01 2385 151, vrijeme informacija od 14 do 15 sati
 • Odjel za tuberkulozu
  Telefon: 01 2385 151, vrijeme informacija od 14 do 15 sati

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, dr. med., specijalist pneumofiziolog, subspecijalist pulmolog
prim. dr. sc. Zagorka Boras, dr. med., specijalist pneumofiziolog, subspecijalist pulmolog
prim. dr. sc. Diana Krmpotić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
dr. sc. Denis Baričević, dr. med., specijalist internist, pulmolog
mr. sc. Neven Miculinić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Vesna Trkeš, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Blaženka Barišić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Marina Lampalo, dr. med., specijalist internist, specijalist internist, pulmolog
Emilija Marunica, dr. med., specijalist internist, specijalist internist, pulmolog
Ivana Vurdelja, dr.med., specijalist internist

Na Odjelu se dijagnosticiraju, prate, liječe i rehabilitiraju astma, kronična opstruktivna plućna bolest, alergijske bolesti dišnog sustava, te upalne bolesti pluća, poput upale pluća, tuberkuloze, mikobakterioze, ali i rijeđih granulomatoznih i drugih rjetkih upalnih promjena pluća.

Najčešće dijagnoze: kronična opstruktivna plućna bolest, astma, upala pluća, tuberkuloza.
Dijagnostički postupci: funkcijska dijagnostika pluća (uključujući plinsku analizu arterijske krvi i titriranje vrijednosti kisika za trajnu kućnu oksigenoterapiju, transkutana saturacija kisikom, testove opterećenja, poput 6 minutnog testa hoda i spiroergometriju, monitoring vršnog izdisajnog protoka (PEF) i izračun varijabilnost PEF-a te klasične testove plućne funkcije – spirometrija s bronhodilatacijskim testom, inhalacijski provokacijski test metakolinom (SCIPT metodom), tjelesna pletizmografija, frakcija dušičnog oksida u izdahnutom zraku (FeNO), difuzijski kapacitet pluća za ugljični monoksid). Zatim slikovni prikaz pluća konvencionalnim radiogramom i MSCT te HRCT toraksa s plućnom angiografijom, s procjenom predominante bolesti bronha ili emfizema s ekstenzijom u plućnom parenhimu i /ili angiografijom, scintigrafija pluća sa separatnim protocima, ultrazvuk pleure s označavanjem za torakocentezu ili biopsiju pleure, ultrazvuk srca s ekspertnom procjenom tlaka u arteriji pulmonalis indirektnim mjerenjima prametara desnog ventrikla i tlakova na aortnoj, trikuspidnoj i pulmonalnoj valvuli, bronhološka dijagnostika pluća, uključujući uzimanje uzorka iz pluća bronhoalveolarnom lavažom, transbronhalnom iglenom punkcijom.

Alergološka dijagnostika in vivo (kožni alergološki testovi prick metododom na inhalacijske i nutritivne alergene), kao i alergološka dijagnostika in vitro, poput ukupnog imunoglubulina E IgE te spektra specifičnih IgE protutuijela na inhalacijske i nutritivne alergene i lijekove (Cast ELISA na Lys-aspirin), zatim biomarkeri astme, poput broja eozinofila u mikrolitru periferne krvi, kao i u postotku te eozinofilni kationski protein (ECP) u tjelesnim tekućinama.

U respiracijskim infekcijama rade se brojne mikrobiološke analize uzoraka, od hemokulture aerobno, anaerobno i mikološki do kultivacije iskašljaja, kateter aspirata uzetog bronhološki, mini lavata, bronhoalveolarnog lavata (BAL), punkcije limfnih čvorova. Punktati se mogu poslati kao citološki preprat ili diretni razmaz na dodatna bojenja auraminom ili po Ziehl-Neelsenu te na mikrobiološku kultivaciju na tekućim podlogama, klasičnu kulturu po Loewensteinu, ili na molekularnu dijagnostiku PCR na Mycobacterium tuberculosis.
U serumu se odrežuje prokalcitonin, kao i uobičajeni upalni parametri i ostale hematološke i biološke pretrage, a u urinu Streptokokni antigen i Legionella pneumophila antigen. Određuje se H1N1 u brisevima te za mikološke infekcije Galaktomanan iz bronhoalveolarnog lavata, minivavata ili krvi te kultivacija iskašljaja na gljivice i drugih uzoraka, uz test osjetljivosti na lijekove. Također MALDI-TOF iz uzorka krvi i ostalih, koji može brzo i pouzdano otkriti širok raspon gram-pozitivni i gram-negtivnih mikroorganizama.

Dnevna bolnica

Pročelnik: prof. dr. sc. Ivan Alerić, dr. med., specijalist internist, pulmolog, subspecijalist internističke onkologije
Glavna medicinska sestra: Marina Vrdoljak Zečević, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2385 205, vrijeme informacija od 8 do 15 sati

Postupci: primjena citostatske terapije, primjena transfuzije, primjena intravenske terapije za rehidraciju, hipokalemiju, terapija za astmu i KOPB, infuzijska primjena lijekova.

Pročelnik: prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Glavna medicinska sestra: Nataša Kopić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2385 168, vrijeme informacija od 14 do 15 sati

Ambulante:
Ambulanta za opću pulmologiju
Ambulanta za intersticijske bolesti pluća
Ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu
Ambulanta za alergologijske i opstruktivne bolesti pluća
Ambulanta za transplantaciju pluća
Ambulanta za tumore pluća i sredoprsja
Ambulanta za bolesti plućne cirkulacije
Ambulanta za bolesti pleure
Ambulanta hitnog prijema (Objedinjeni hitni bolnički prijam)
Ambulanta za polisomnografiju
Konzilijarna pulmološka ambulanta

Radno vrijeme od 8 do 16 sati, osim u Ambulanti hitnog prijema gdje se pacijenti zaprimaju od 0 do 24 sata.

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici Naručivanje pacijenata.

.

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Molimo sve koji to mogu da se naruče e-poštom kako bismo imali što manji broj ljudi na upisnim mjestima i tako smanjili mogućnost širenja zaraze coronavirusom (COVID-19).

Fax:

01 2301 413

Informacije na telefon:

01 2385 165

Funkcijska dijagnostika pluća

Plinska analiza arterijske krvi (PAAK)

 • Plinska analiza je pretraga koja se radi da bi se utvrdilo stanje plinova (kisika i ugljičnog dioksida) u arterijskoj krvi.
 • Krv se najčešće vadi iz radijalne arterije s unutarnje strane podlaktice u blizini zapešća.
 • Sam postupak je nešto drugačiji od vađenja venske krvi.
 • Pretraga se radi kod stanja s poremećajima disanja.

Priprema

 • Nije potrebna nikakva posebna priprema, bolesnik smije jesti i piti prije pretrage.
 • Neposredno prije vađenja krvi preporučuje se mirovati 15-tak minuta kako bi se spriječila zaduha i dobio točan nalaz kisika i ugljičnog dioksida.
 • Nakon vađenja krvi nužno je dobro pritisnuti ubodno mjesto radi spriječavanja jačeg krvarenje (unatoč toj mjeri, moguće je da se kao odgođena reakcija javi bol na mjestu uboda kao i podljev krvi).
 • Preporučljivo je da se zbog moguće odgođene reakcije taj dan ruka poštedi naprezanja i nošenja tereta.

 

 

Spirometrija

 • Spirometrija je pretraga kojom se mogu otkriti smetnje protoka zraka kroz dišne puteve i smanjen kapacitet pluća.
 • Pacijent diše kroz cijev aparata, u početku mirno, kasnije forsirano.
 • Da bi se dobila maksimalna snaga udaha i izdaha važno je da pacijent surađuje i pažljivo sluša upute zdravstvenog djelatnika koji radi pretragu.
 • Pretraga je fizički naporna, ali nije komplicirana.

Za spirometriju nije potrebna posebna priprema. Prije pretrage pacijent može pojesti lagani obrok i piti tekućinu. Ne smije pušiti, a poželjno je da izostavi i sve inhalacijske lijekove, uključujući ventolin pumpicu, kako bi nalaz bio što objektivniji. Ostale lijekove koje koristi treba nastaviti uzimati, posebno one za tlak i šećer.
Da bi postigao maksimalnu snagu udaha i izdaha pacijent mora biti odmoran.

CO difuzija ili difuzijski kapacitet pluća

 • Difuzijski kapacitet pluća je pretraga koja pokazuje koliko kisika su pluća sposobna resorbirati.
 • Za mjerenje se koristi posebna smjesa plinova koje pacijent udahne nakon čega zadržava dah 10 sekundi.
 • Mjeri se količina smjese plinova koje je pacijent uzeo kod udisaja te koliko je vratio pri izdisaju.
 • Test traje otprilike 10 do 15 minuta, ovisno o uspješnosti izvođenja.
 • Postupak je sličan kao kod spirometrije i nema nikakvih posljedica po pacijenta.

Priprema je ista kao i za spirometriju.

Tjelesna pletizmografija

 • Tjelesna pletizmografija je pretraga koja se izvodi u zatvorenoj kabini gdje pacijent putem zvučnika dobiva upute, a samo izvođenje testa je slično spirometriji.
 • Nalaz dobiven ovom pretragom pruža uvid u mehaniku disanja, kapacitet i protok zraka kroz dišne puteve.
 • Zatvoreni prostor kabine može izazvati nelagodu, ali s obzirom na to da je kabina od prozirnog stakla i da je pacijent cijelo vrijeme u kontaktu s osobljem, za većinu ova pretraga ne predstavlja veći problem.
 • Pretraga traje otprilike 10 do 15 minuta (ovisno o uspješnosti).

Priprema ista kao i za spirometriju.

Metakolinski test (Test bronhoprovokacije)

 • Ovo je pretraga kojom se ispituje preosjetljivost sluznice bronha na podražaj, a najčešće se radi kod sumnje na astmu.
 • Pacijent inhalira nespecifični agensa metakolin te mu se nakon svake takve inhalacije radi spirometrija, kako bi se na vrijeme otkrilo je li nastupila kakva promjena u nalazu.
 • Ako se nalaz pogorša test se prekida, a pacijent dobiva lijekove za olakšanje disanja.

Priprema:

 • Nekoliko dana prije pretrage pacijent treba izostaviti inhalacijske i još neke lijekove (detaljne upute će dobiti kod naručivanja na samu pretragu).
 • Prije pretrage pacijent smije jesti i piti, ali ne i pušiti.
 • Ako pacijent ima opstruktivne smetnje disanja, test se izvodi u stabilnoj fazi u kojoj se očekuje uredan nalaz spirometrije.
 • Ako su pacijenti u akutnoj fazi plućnih bolesti (npr. upala pluća, gripa…) ili ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu test se ne radi.
 • Pretraga traje otprilike 30 do 45 minuta, a odgođene reakcije na test u pravilu nema.

6MWT/šest-minutni test opterećenja hodom

 • Ovo je test kojim se utvrđuje kako pacijent podnosi napor.
 • Služi za procjenu stanja pacijenta (prije operacije, ili sl.) i praćenje radi procjene učinka lijekova koje pacijent uzima itd.
 • Nakon pripreme, mjerenja pulsa i tlaka pacijent hoda po označenoj traci 6 minuta, nakon čega mu se provjerava stanje zaduhe, zamora, krvni tlak, puls te zbrajaju prijeđeni metri.
 • Osim zamora, test nema nikakvih posljedica za pacijenta.
 • Za vrijeme provođenja testa pacijentu se cijelo vrijeme mjere otkucaji srca i zasićenost krvi kisikom, kako bi se izbjegao pretjerani zamor i iscrpljenost.

Priprema:

 • Nije potrebna posebna priprema. Pacijent treba jesti i piti prije testa te uzeti lijekove, ako iz uzima (posebno za visoki tlak ili šećernu bolest).
 • Poželjno je da pacijent za ovaj test obuče laganu odjeću i udobnu obuću, kako bi mogao brže hodati.
 • Pacijent treba biti odmoran te biti u stanju hodati neprekidno 6 minuta (sam određuje brzinu kojom hoda ovisno o njegovim mogućnostima).

Feno test

 • Test kojim se mjeri količina dušikovog monoksida (dušikovog oksida-NO) u izdahnutom zraku.
 • Služi za procjenu broja upalnih stanica u dišnim putevima.
 • Što je veća količina dušikovog monoksida (dušikovog oksida-NO) to je veći broj upalnih stanica.
 • Obzirom da je kod astme povećan broj upalnih stanica (i tzv. eozinofila), koristan je u praćenju stanja astme i učinka lijekova (ako ih pacijent koristi).
 • Test se izvodi slično kao spirometrija, osim što pacijent nakon maksimalnog udaha kroz dulje vrijeme (12 sekundi) polako izdiše kroz sistem.
 • Kroz to vrijeme aparat mjeri koliko ima molekula dušika (dušikovog oksida-NO) u izdahnutom zraku

Polisomnografija

Poremećaj disanja u spavanju važan je medicinski problem koji remeti spavanje, opće zdravstveno stanje bolesnika i njegovu učinkovitost tijekom budnosti. Opstruktivna apneja u spavanju najčešći je i najvažniji poremećaj, usko povezan s kardiovaskualrnim, respiracijskim, metaboličkim i endokrinološkim komorbiditetom. Poremećaji disanja u spavanju pouzdano se dijagnosticiraju u bolničkim uvjetima, u specijaliziranom laboratoriju, gdje se izvodi cjelonoćna nadzirana polisomnografska obrada. Kod određenih bolesnika s umjerenim stupnjem apneje u spavanju i svih s teškim stupnjem, propisuje se na teret HZZO-a liječenje CPAP uređajem, kojim se korigira apneja u spavanju, normalizira bolesnikovo spavanje i poboljšava dnevna učinkovitost.

prim. dr. Hrvoje Puretić, dr. med., specijalist internist, pulmolog
Voditelj Laboratorija za poremećaje disanja u spavanju
Intenzivna skrb pulmologije
Klinika za plućne bolesti Jordanovac
KBC Zagreb

U Klinici za plućne bolesti redovito se održavaju stručna predavanja na kojima mogu prisustvovati i zainteresirani liječnici iz drugih bolnica.

 

Mjesto: Velika predavaonica Klinike za plućne bolesti Jordanovac
Vrijeme: Utorkom u 13 sati

Voditelji: Zagorka Boras, Sonja Badovinac, Kristina Krpina
Kontakt: zagorka.boras@kbc-zagreb.hr

Raspored stručnih predavanja:

 • Kronični kritični bolesnik, M. Artuković, ožujka 2020.
 • Medicinska torakoskopija, M. Koršić, ožujka 2020.
 • Radiološka i funkcijska dijagnostika hiperinflacije plućnog parenhima i emfizema, B. Ćuk, A. Marušić i S. Grle, ožujka 2020
 • Diferencijalna dijagnoza alveolarne hemoragije; Prezentacija rada MDT-a za bolesti plućnog intersticija i plućnu hipertenziju, A. Hećimović, veljače 2020.
 • Steroidna terapija i adrenalna insuficijencija, T. Dušek, veljače 2020.