KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: doc. dr. sc. Porin Perić, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatologije
Glavna medicinska sestra: Marina Vajdić, prvostupnica sestrinstva
Glavni fizioterapeut: Nikolino Žura, diplomirani fizioterapeut

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.fmr@kbc-zagreb.hr

tajnistvo.fmr@kbc-zagreb.hr

Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju bavi se dijagnosticiranjem, liječenjem i rehabilitacijom mišićno-koštanih bolesti.
Osim rada s pacijentima, Klinika ima i značajnu edukacijsku ulogu jer se ovdje redovito odvija dodiplomska i poslijediplomska nastava iz fizikalne medicine i rehabilitacije, poslijediplomska nastava iz reumatologije za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dodiplomska nastava iz reumatologije i kineziologije za studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Kliniku čine:

 • Odjel za reumatske bolesti i rehabilitaciju (glavna zgrada, podrum)
 • Odjel za fizikalnu terapiju (glavna zgrada, podrum)
 • Poliklinika (zelena zgrad na 4. kat)

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Porin Perić dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatologije
doc .dr. sc. Nadica Laktašić-Žerjavić dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatologije
mr.sc. Nataša Kalebota dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Kristina Kovač Durmiš, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Iva Žagar dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatologije

Posebitosti Klinike:

 • Multidisciplinaran pristup dijagnostici i liječenju mišićno-koštanih bolesti
 • Ultrazvučna dijagnostika mišićno-koštanih bolesti
 • Procjena i vrednovanje stanja mišićno-koštanog sustava
 • Složeno liječenje upalnih reumatskih bolesti
 • McKenzie pristup liječenju bolesti kralježnice
 • Stacionarna, poliklinička i konzilijarna fizikalna terapija
 • Katalogizacija, medicinska i druga primjena prirodnih ljekovitih činitelja Republike Hrvatske
 • Uređivačka djelatnost
 • Organizacija reumatoloških kongresa i drugih sastanaka

U Poliklinici djeluju:

 • Fizijatrijska ambulanta
 • Reumatološka ambulanta
 • Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti
 • Ambulanta za interventnu reumatologiju
 • Ambulanta za liječenje mišićno koštane boli
 • Ambulanta za UZV dijagnostiku
 • Konzilijarno fizijatrijsko reumatološka ambulanta

 

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”.

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti) – od 12 do 15 sati
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacije:

 • sve polikliničke ambulante nalaze se u zelenoj polikliničkoj zgradi, 4. kat
 • fizikalna terapija se obavlja u prostorijama Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju koji se nalaze u podrumu glavne zgrade na Rebru

Fax:

01 2421 665

Informacije na telefon:

01 2376 300 pregledi

01 2388 169 – fizikalna terapija

Fizikalna terapija

 • Nakon obavljenog pregleda u specijalističkoj ambulanti potrebno je uz liječnički nalaz i uputnicu dogovoriti početak fizikalne terapije.
 • Tijekom obavljanja fizikalne terapije preporučamo prikladnu odjeću i obuću: trenirku, majicu kratkih rukava, papuče i ručnik.

Dodatni naputci za naše pacijente:

 • nakit i ostale dragocjenosti ostavite kod kuće jer u većini elektroterapijskih procedura metal može uzrokovati komplikacije
 • smanjite uporabu kozmetike, posebno krema jer u manjoj ili većoj mjeri djeluju kao izolator
 • upozorite fizioterapeuta na madeže, bradavice, metale u tijelu, pace maker i sl.
 • ukoliko imate neke od tegoba koje niste spomenuli prigodom pregleda, primjerice povećan arterijski krvni tlak svakako upozorite fizioterapeuta na njih