KBC Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel. 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Glavna medicinska sestra: Božica Ilijač, diplomirana medicinska sestra

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.int@kbc-zagreb.hr

Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb ima dugu i bogatu stručnu i znanstvenu tradiciju te veliki ugled u našoj zemlji pa i šire.
Dinamičan razvoj struke i znanosti u Klinici za unutarnje bolesti već je odavno doveo do uspješnog razvoja užih internističkih specijalnosti: gastroenterologije, hepatologije, hematologije, nefrologije, arterijske hipertenzije, dijalize, transplantacije, imunologije i reumatologije, endokrinologije, farmakologije, bolesti metabolizma, intenzivne medicine i kliničke prehrane.

Klinika je nastavna baza za internu medicinu studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i učenicima Srednje medicinske škole u Zagrebu, a kroz razmjenu studenata ovdje na edukaciju dolaze i strani studenti. Također se obavljaju specijalizacije i subspecijalizacije iz svih područja interne medicine.

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Glavna medicinska sestra: Vesna Oroz, prvostupnica sestrinstva

Zavod čine:

 • Odjel za hepatologiju
 • Odjel za upalne bolesti crijeva
 • Odjel za intervencijsku gastroenterologiju
 • Dnevna bolnica
 • Poliklinika

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prof. dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
doc. dr. sc. Marko Brinar, dr. med., specijalist internist
dr. sc. Nikša Turk, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prim. Branko Bilić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
dr. sc. Ivana Knežević Štromar, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prim. Hrvoje Iveković, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
dr. sc. Pave Markoš, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
dr. sc. Radovan Prijić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
dr. sc. Matea Majerović, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Marina Premužić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Agata Ladić, dr. med., specijalist internist
Dora Grgić, dr. med., specijalist internist
Ivica Škrlec, dr. med., specijalist internist
Ana Barišić, dr. med., specijalist internist
Maja Sremac, dr. med., specijalist internist

Zavod za hematologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Igor Aurer, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
Glavna medicinska sestra: Vesna Družinić, prvostupnica sestrinstva

Zavod za hematologiju se bavi proučavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti krvotvornih organa i limfnih čvorova.

Zavod čine:

 • Odjel za zloćudne tumore krvotvornih sustava (telefon: 01 2388 277, vrijeme informacija radnim danom od 11 do 15 sati)
 • Odjel za hemostazu i trombozu te benigne bolesti krvotvornog sustava (telefon: 01 2388 277, vrijeme informacija radnim danom od 11 do 15 sati)
 • Odjel za intenzivno liječenje bolesnika s tumorima krvotvornog sustava i autolognu transplantaciju (telefon: 01 2388 531, vrijeme informacija radnim danom od 11 do 15 sati)
 • Odjel za liječenje alogenom transplantacijom (telefon: 01 2388 601, vrijeme informacija radnim danom od 11 do 15 sati)
 • Dnevna bolnica (telefon: 01 2376 448, vrijeme informacija radnim danom od 14 do 17 sati)
 • Poliklinika (telefon: 01 2376 445, vrijeme informacija radnim danom od 14 do 17 sati)

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Igor Aurer, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
prof. dr. sc. Silva Zupančić–Šalek, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
prim. dr. Dubravka Sertić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
prim. dr. Ranka Serventi-Seiwerth, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
prim. dr. Ivo Radman, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
doc. dr. Dražen Pulanić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
doc. dr. Nadira Duraković, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
prim. dr. Sandra Bašić Kinda, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
dr. sc. Ana Boban, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
dr. sc. Josip Batinić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
dr. sc. Dino Dujmović, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
dr. sc. Zinaida Perić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
Pavle Rončević, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
Marijo Vodanović, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
dr. sc. Lana Desnica, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije
Alen Ostojić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije

Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju

Pročelnik: prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med., specijalist internist-nefrolog
Glavna medicinska sestra: Mirjana Mihalić, magistra sestrinstva

Zavod čine:

 • Odjel za arterijsku hipertenziju
 • Odjel za nefrologiju
 • Odjel za transplantaciju bubrega
 • Odjel za dijalizu
 • Dnevna bolnica
 • Poliklinika

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med., specijalist internist-nefrolog
prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med., specijalist internist-nefrolog
prim. dr. Ivan Barišić, dr. med., specijalist internist-nefrolog
prim. mr. sc. Ljubica Bubić-Filipi, dr. med., specijalist internist-nefrolog
prim. dr. sc. Ružica Šmalcelj, dr. med., specijalist internist-nefrolog
doc.dr. sc. Mario Laganović, dr. med., specijalist internist-nefrolog
doc.dr. sc. Živka Dika, dr. med., specijalist internist-nefrolog
mr. sc. Tajana Željković Vrkić, dr. med. , specijalist internist-nefrolog
dr. sc. Margareta Fištrek Prlić, dr. med., specijalist internist
dr. sc. Ivana Jurić, dr. med., specijalist internist-nefrolog
Jelena Kos, dr. med., specijalist internist-nefrolog
Ivana Kovačević Vojtušek,dr. med. specijalist internist-nefrolog
dr.sc. Marijana Živko, dr. med.,specijalist internist -nefrolog
dr.sc. Vedran Premužić, dr.med.,specijalist internist
dr.sc. Vesna Furić Čunko, dr.med., specijalist internist
dr.sc. Ines Mesar,dr.med., specijalist internist

Zavod za bolesti metabolizma

Pročelnik: akademik Željko Reiner, dr. med., specijalist internist,uža specijalizacija endokrinologija i dijabetologija
Glavna medicinska sestra: Ana Validžić, prvostupnica sestrinstva

Zavod čine:

 • Stacionar (telefon: 01 2388 772, 01 2367 757, vrijeme za narudžbe od 9 do 12 sati)
 • Dnevna bolnica – na odjelu Zavoda za metabolizam (telefon: 01 2388 772, 01 2367 757, vrijeme za narudžbe od 9 do 12 sati)

Zavod za bolesti metabolizma bavi se proučavanjem, dijagnostikom i liječenjem različitih poremećaja metabolizma (poremećaji metabolizma lipida – dislipidemije, porodična hiperkolesterolemija: metabolički sindrom, debljina, anoreksija, ateroskleroza, problemi nutricionistike i metabolizma, poremećaji metabolizma purina, poremećaji metabolizma porfirina, tirozinemija, alkaptonurija, homocistinemija-homocistinurija, hiperamoninemija, Gaucherova bolest, Fabryeva bolest, Pompeova bolest i druge glikogenoze, mukopolisaharidoze, bolest nakupljanja estera kolesterola i Wolmanova bolest, leukodistrofije i lipodistrofije)

Liječnici specijalisti: akademik Željko Reiner, dr. med., specijalist internist,uža specijalizacija endokrinologija i dijabetologija
prof. dr. sc. Diana Muačević-Katanec, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija endokrinologija i dijabetologija
dr. sc. Ivan Pećin, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija endokrinologija i dijabetologija
Nediljko Šućur, dr. med., specijalist internist

Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
Glavna medicinska sestra: Vesna Barbarić, prvostupnica sestrinstva

Zavod čine:

 • Odjel za kliničku imunologiju
 • Odjel za reumatologiju
 • Dnevna bolnica
 • Poliklinika

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
prim. Dubravka Bosnić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
prim. Mirna Sentić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
dr. sc. Mislav Cerovec, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
Marko Barešić, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
Miroslav Mayer, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija imunologija i reumatologija
Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr. med., specijalist internist
Goran Šukara, dr. med., specijalist internist

Zavod za intenzivnu medicinu

Pročelnik: prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Glavna medicinska sestra: Marina Stazić, prvostupnica sestrinstva

Zavod čine:

 • stacionar (telefon: 01 2367 481, vrijeme informacija od 16 do 17 sati)
 • dnevna bolnica (telefon: 01 2376 488, vrijeme informacija od 16 do 17 sati)
 • poliklinika (telefon: 01 2367 172, vrijeme informacija od 16 do 17 sati)

Zavod za intenzivnu medicinu bavi se intenzivnim zbrinjavanjem pacijenata sa zatajenjem organa i mogućnošću nadomještanja funkcije, komplikacijom transplantacije, pacijenata sa sepsom, akutnim koronarnim sindromom, plućnom embolijom, kardijalnim popuštanjem raznih etiologija, različitim oblicima akutnih intoksikacija s posljedičnim komplikacijama, pacijenata s poremećajem svijesti, akutnim zatajenjem jetre, bubrega te pacijenata kod kojih je došlo do odbacivanja transplantiranih organa.
Na svakom bolesničkom krevetu postoji mogućnost mehaničke ventilacije i hemodijalize. Istovremeno se izolirati može šest pacijenata u zasebnim odjeljcima radi sprječavanja širenja nozokomijalnih infekcija.
U Jedinici intenzivne skrbi je smješten brzi analizator krvnih uzoraka za dobivanje hitnih laboratorijskih pokazatelja. Informacije o stanju pacijenata mogu se dobiti i ultrazvučnim pregledom uz bolesnički krevet.

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., specijalist internist, intenzivist
dr. sc. Ana Vujaklija Brajković, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Nina Gubarev Vrdoljak, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Ozrenka Zlopaša, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Jakša Babel, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Marina Peklić Iveković, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Marijana Grgić Medić, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Ana Godan Hauptman, dr. med., specijalist internist
Luka Bielen, dr. med., specijalist internist

Zavod za kliničku farmakologiju

Pročelnica: doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med., specijalist internist i klinički farmakolog
Glavna medicinska sestra: Svjetlana Nogić-Ciprijan, prvostupnica sestrinstva

Zavod čine:

 • stacionar (telefon: 01 23 88 275, vrijeme informacija od 13 do 15 sati)
 • dnevna bolnica (telefon: 0123 76 507, vrijeme informacija od 12 do 14 sati)

Zavod za kliničku farmakologiju je usmjeren prema rješavanju različitih farmakoterapijskih zadataka i problema. Ovdje se hospitaliziraju pacijenti s različitim terapijskim problemima ili nuspojavama lijekova i oni kojima je potrebno ispitivanje preosjetljivosti na lijekove.

Ambulanta za farmakoterapiju bavi se pacijentima s različitim terapijskim problemima u smislu polipragmazije, interakcija lijekova, nuspojava i alergijskih reakcija na lijekove. U Zavodu se dugi niz godina prati primjena lijekova u trudnoći i dojenju pa su kliničko farmakološka mišljenja o tome jedan od glavnih zadataka ambulante za farmakoterapiju.

U Dnevnoj bolnici Zavoda za kliničku farmakologiju provede se ispitivanja preosjetljivosti na različite skupine lijekova, te se primjenjuje intravenska terapija kod pacijenta s infekcijama uzrokovanim rezistentnim mikroorganizmima.

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med., specijalist internist i klinički farmakolog
doc. dr. sc. Matea Radačić- Aumiler, dr. med., specijalist klinički farmakolog
doc. dr. sc. Robert Likić, dr. med., specijalist internist
prim. dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger, dr. med., specijalist klinički farmakolog
dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., specijalist klinički farmakolog
Danica Juričić Nahal, dr. med., specijalist klinički farmakolog
Ivana Čegec, dr. med., specijalist klinički farmakolog
Iva Kraljičković, dr. med., specijalist klinički farmakolog

Zavod za endokrinologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr.med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
Glavna medicinska sestra: Đurđa Hršak, prvostupnica sestrinstva

Zavod čine:

 • odjel za denzitometriju
 • dnevna bolnica
 • poliklinika

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr.med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
Annemarie Balaško, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
dr.sc. Maja Baretić, dr.med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
doc. dr. sc. Tina Dušek, dr. med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
doc. dr. sc. Zlatko Giljević, dr. med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
dr. sc. Ivana Kraljević, dr.med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
dr.sc. Martina Matovinović-Osvatić, dr.med., specijalist internist
prof. dr. sc. Ivana Pavlić Renar, dr.med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
Mirsala Solak, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
dr. sc. Tanja Škorić-Polovina, dr. med, specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije

Više o djelatnosti Zavoda za endokrinologiju…

Odjel za kliničku prehranu

Pročelnik: prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Glavna medicinska sestra: Andreja Horvat, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 236 7730
Fax: 01 237 6055
E-adresa: klinicka.prehrana@kbc-zagreb.hr
Glavna zgrada bolničkog kompleksa Rebro, 1. kat

Kao osnovnu djelatnost možemo izdvojiti:

 • uvođenje i provođenje enteralne (hranjenje uz pomoć sonde) i parenteralne prehrane (infuzijske otopine)
 • nutritivnu potporu za različita stanja i bolesti tijekom pacijentovog boravka u bolnici
 • edukaciju pacijenata radi prilagodbe novom načinu prehrane nakon povratka kući iz bolnice
 • savjetovanje o prehrani i dijetoterapiji

Stručni savjetnici: prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist
Dina Ljubas Kelečić, magistra farmacije
Irenu Karas, magistra nutricionizma

 

Osim rada s pacijentima, Odjel je i nastavna baza za studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te za studente engleskog studija medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Provodimo edukaciju farmaceuta specijalističkog studija Klinička farmacija – bolničko ljekarništvo, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Educiramo liječnike specijalizante i organiziramo tečajeve trajnog medicinskog usavršavanja za doktore medicine.
Djelatnici Odjela sudjeluju u radu stručnih društava u zemlji i inozemstvu. Redovito se usavršavaju na stručnim skupovima i u eminentnim klinikama. Rezultat toga i svakodnevnog rada s pacijentima su sudjelovanja u domaćim i stranim znanstvenim projektima te brojni znanstveni radovi čije se objave često mogu naći na stranicama istaknutih znanstvenih časopisa.
U poliklinici Odjela za prehranu obavljaju se prvi i kontrolni pregledi pacijenata upućenih zbog različitih dijagnoza koje zahtijevaju posebnu nutritivnu skrb te kontinuirano praćenje.

Naručiti se može osobno na šalteru Poliklinike (bijela poliklinička zgrada, prizemlje, soba 15), telefonom: 01 236 7143 ili e-mailom klinicka.prehrana@kbc-zagreb.hr

Ambulante se nalaze u prizemlju polikliničke zgrade (zelena zgrada), a prilikom dolaska na pregled pacijent sa sobom mora donijeti kompletnu medicinsku dokumentaciju i potrebne uputnice (informacije o tome će dobiti prilikom naručivanja!).

Raspored rada u ambulantama:

Ambulanta za dijetoterapiju i kliničku prehranu
ponedjeljak od 11 do 15 sati, prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist

Ambulanta za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu
utorak od 9 do 13 sati, prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist gastroenterolog i hepatolog

Ambulanta za artificijelno hranjenje (kućnu parenteralnu i enteralnu prehranu)
srijeda od 9 do 13 sati, Dina Ljubas Kelečić, dipl. ing. nutricionist i Dina Ljubas Kelečić, dipl. ing. nutricionist

Popis ambulanti po djelatnostima:

Gastroenterologija i hepatologija

Ambulanta za hepatologiju
Ambulanta za nasljedne bolesti jetre i gastroenterologiju
Ambulanta za funkcijske bolesti
Ambulanta za upalne bolesti crijeva
Ambulanta za upalne bolesti crijeva i celijakiju odraslih
Ambulanta za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu
Ambulanta za gastroenterološku endoskopiju
Ambulanta za pankreatično‐bilijarne bolesti
Ambulanta za gastroenterologiju

Hematologija

Opća hematološka ambulanta
Ambulanta za hemofilije
Ambulanta za za bolesnike liječene alogenom transplantacijom
Ambulanta za limfome i limfoproliferativne bolesti
Ambulanta za za mijelom i srodne bolesti
Ambulanta za hemostazu i trombozu
Ambulanta za za mijeloproliferativne tumore i akutne leukemije

Bolesti metabolizma

Ambulanta za bolesti metabolizma
Ambulanta za poremećaje lipida

Klinička imunologija i reumatologija

Ambulanta za kliničku imunologiju
Ambulanta za rani artritis
Ambulanta za reumatologiju
Ambulanta ordinacija za reumatologiju i kliničku imunologiju
Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku reumatskih bolesti i interventnu reumatologiju
Ambulanta za kapilaroskopiju

Klinička farmakologija

Ambulanta za farmakoterapiju
Ambulanta za nespecifične plućne bolesti

Endokrinologija

Endokrinološka ambulanta
Ambulanta za bolesti kostiju
Ambulanta za šećernu bolest
Ambulanta za debljinu
Ambulanta za neuroendokrinologiju
Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde
Ambulanta za bolesti štitnjače

Klinička prehrana

Ambulanta za dijetoterapiju i kliničku prehranu (ponedjeljak, 11 do 15 sati)
Ambulanta za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu (utorak, 9 do 13 sati)
Ambulanta za artificijelno krvarenje /kućnu parenteralnu i enteralnu prehranu (srijeda, 9 do 13 sati)

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”.

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Molimo sve koji to mogu da se naruče e-poštom kako bismo imali što manji broj ljudi na upisnim mjestima i tako smanjili mogućnost širenja zaraze coronavirusom (COVID-19).

Lokacije:

 • Zavod za endokrinologiju
  narudžbe u bijeloj zgradi, prizemlje, soba 4
 • Zavod za gastroenterologiju (ambulantno liječenje)
  narudžbe u bijeloj zgradi, prizemlje, soba 15
  (svakim radnim danom od 13.30 do 14.30 sati)
 • Zavod za gastroenterologiju (endoskopske pretrage i pregledi)
  narudžbe u glavnoj zgradi, 1. kat, šalter Odjela za intervencijsku gastroenterologiju
  (svakim radnim danom od 13.30 do 14.30 sati)

NAPOMENA: Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama KBC-a Zagreb ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu i putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine uz kratku epikrizu.

 • Zavod za hematologiju
  narudžbe u zelenoj zgradi, 3. kat
 • Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu
  narudžbe u bijeloj zgradi, prizemlje, soba 26
 • Zavod za kliničku farmakologiju
  narudžbe u bijeloj zgradi, prizemlje, soba 1
 • Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju
  narudžbe u zelenoj zgradi, 4. kat
 • Zavod za intenzivnu medicinu
  narudžbe u bijeloj zgradi, prizemlje, soba 8
 • Zavod za bolesti metabolizma
  narudžbe u bijeloj zgradi, prizemlje, soba 1

Informacije na telefon:

01 2367 168
Zavod za endokrinologiju – bolničko liječenje

01 2367 143 (radnim danom od 13.30 do 14.30 sati)
Zavod za endokrinologiju – ambulantno liječenje
Zavod za gastroenterologiju – ambulantno liječenje

01 2388 041 (radnim danom od 13.30 do 14.30 sati)
Zavod za gastroenterologiju – endoskopija

01 2376 443 (radnim danom od 13.30 do 14.30 sati)
Dnevna bolnica za upalne bolesti crijeva
Opća gastroenterološka dnevna bolnica
Interventna gastroenterološka dnevna bolnica

01 2376 445
Zavod za hematologiju – bolničko liječenje
Zavod za hematologiju – ambulantno liječenje

01 2388 271; 2388 592
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – bolničko liječenje

01 2367 146
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – ambulantno liječenje

01 2367 123
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – dijaliza

01 2388 275
01 2388 144
Zavod za kliničku farmakologiju – bolničko liječenje
Zavod za kliničku farmakologiju – ambulantno liječenje

01 2388 330
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju – bolničko liječenje

01 2376 301; 2376 298 (radnim danom od 13 do 15 sati)
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju – ambulantno liječenje

01 2367 172
Zavod za intenzivnu medicinu – ambulantno liječenje

01 2388 772
Zavod za bolesti metabolizma – bolničko liječenje
Zavod za bolesti metabolizma – ambulantno liječenje

E-adresa:

predbiljezbe.endokrinologija.int1@kbc-zagreb.hr
Zavod za endokrinologiju – bolničko liječenje

predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr
Zavod za endokrinologiju – ambulantno liječenje

predbiljezbe.gastroenterologija.poliklinika.int2@kbc-zagreb.hr
Zavod za gastroenterologiju – ambulantno liječenje

predbiljezbe.endoskopija.gastroenterologija.int2@kbc-zagreb.hr
Zavod za gastroenterologiju – endoskopija

predbiljezbe.endoskopija.gastroenterologija.int2@kbc-zagreb.hr
Dnevna bolnica za upalne bolesti crijeva
Opća gastroenterološka dnevna bolnica
Interventna gastroenterološka dnevna bolnica

predbiljezbe.hematologija.int4@kbc-zagreb.hr
Zavod za hematologiju – bolničko liječenje

predbiljezbe.hematologija.poliklinika.int4@kbc-zagreb.hr
Zavod za hematologiju – ambulantno liječenje

predbiljezbe.nefrologija.int5@kbc-zagreb.hr
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – bolničko liječenje
predbiljezbe.nefrologija.poliklinika.int5@kbc-zagreb.hr
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – ambulantno liječenje

predbiljezbe.zzd@kbc-zagreb.hr
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – dijaliza

predbiljezbe.farmakologija.int6@kbc-zagreb.hr
Zavod za kliničku farmakologiju – bolničko liječenje

predbiljezbe.farmakologija.int6@kbc-zagreb.hr
Zavod za kliničku farmakologiju – ambulantno liječenje

predbiljezbe.imunologija.poliklinika.int8@kbc-zagreb.hr
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju – ambulantno liječenje

predbiljezbe.intenzivna.poliklinika.int@kbc-zagreb.hr
Zavod za intenzivnu medicinu – ambulantno liječenje

predbiljezbe.metabolizam.int9@kbc-zagreb.hr
Zavod za bolesti metabolizma – bolničko liječenje

predbiljezbe.metabolizam.poliklinika.int9@kbc-zagreb.hr
Zavod za bolesti metabolizma – ambulantno liječenje

Fax:

01 2376 027
Zavod za gastroenterologiju – endoskopija

01 2376 572
Zavod za hematologiju – bolničko liječenje

01 2376 572
Zavod za hematologiju – ambulantno liječenje

01 2367 468
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – bolničko liječenje

01 2367 158
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – ambulantno liječenje

01 2376 032
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu – dijaliza

01 2376 048
Zavod za kliničku farmakologiju – bolničko liječenje

01 2376 048
Zavod za kliničku farmakologiju – ambulantno liječenje

01 2388 335
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju – bolničko liječenje

01 2388 335
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju – ambulantno liječenje

01 2367 158
Zavod za intenzivnu medicinu – ambulantno liječenje

01 2388 623
Zavod za bolesti metabolizma – bolničko liječenje

01 2388 623
Zavod za bolesti metabolizma – ambulantno liječenje