KBC Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med., specijalist urolog
Glavna medicinska sestra: Ivanka Gelo, diplomirana medicinska sestra

Ured predstojnika:
E-adresa: preduro@kbc-zagreb.hr

Klinika za urologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb najveća je urološka ustanova u Republici Hrvatskoj i zbrinjava urološke pacijente iz svih krajeva naše zemlje.

Osim skrbi za urološke pacijente, Klinika je nastavna baza za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i mjesto gdje se obavljaju specijalistička i subspecijalistička usavršavanja iz područja urologije.

Već dugi niz godina Klinika za urologiju KBC-a Zagreb najveći je centar za transplantaciju bubrega u Republici Hrvatskoj, a nakon učlanjivanja naše zemlje u Eurotransplant 2007. godine i postizanja vrhunskih rezultata u području transplantacijske medicine, postaje centralno mjesto za edukaciju u području transplantacije bubrega za zemlje jugoistočne Europu.

Zavod za endourologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med., specijalist urolog
Glavna medicinska sestra: Kristina Filipović, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2367 546

Na odjelu za endourologiju provodi se liječenje svih pacijenata Klinike za urologiju s posebnim naglaskom na primjenu minimalno invazivnih operativnih tehnika.

Transuretralna endoskopska tehnika

Transuretralna endoskopska tehnika primjenjuje je se u liječenju benigne hiperplazije prostate, karcinoma mokraćnog mjehura, urolitijaze i sl. Uz izvrsnu suradnju s endokrinolozima, nefrolozima i onkolozima, našim pacijentima pružamo veliki raspon laparoskopskih operacija.
Godišnje se u ovoj Klinici učini više od 100 laparoskopskih zahvata. Primjeri takvih zahvata su laparoskopska adrenalektomija, laparoskopska retroperitonealna limfadenektomija (određivanja stadija bolesti ili nakon kemoterapije u sklopu liječenja pacijenata s tumorom testisa), laparoskopska i retroperitoneoskopska nefrektomija, radikalna nefrektomija i parcijalne nefrektomija, fenestracija cisti bubrega, laparoskopska pijeloplastika, postavljanje katetera za peritonealnu dijalizu i drugi zahvati.

Endoskopska sala

Endoskopska sala je samostalna radna jedinica u kojoj se obavlja veliki broj uroradioloških dijagnostičkih i terapijskih postupaka

Dijagnostički postupci uključuju: cistografiju, mikcijsku cistoureterografiju, uretrografiju, retrogradnu ureteropijelografiju, intravensku urografiju i nativno RTG snimanje urotrakta.

U endoskopskoj sali se nalazi sva potrebna oprema za terapijske intervencije, prvenstveno kod pacijenata s kamencima mokraćnog sustava. Tako se ovdje provode ureterorenoskopije i perkutane nefrolitotripsije uz mrvljenje i ekstrakciju kamenaca mokraćnog sustava. Uz to se izvode i svi terapijski zahvati kod pacijenata sa „začepljenim“ mokraćnim sustavom. Kod takvih pacijenata potrebna je odvodnja mokraće postavljanjem nefrostome ili ureteralne JJ proteze.
Sve ovo je moguće zahvaljujući modernom UROSKOP Access uređaju koji omogućuje izvrsnu vizualizaciju uz pohranu slike, a pacijentu i osoblju osigurava rad s minimalnom dozom zračenja.

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med., specijalist urolog
doc. dr. sc. Nikola Knežević, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. sc. Nikola Radović, dr. med., specijalist urolog
dr. sc. Tomislav Kuliš, dr. med., specijalist urolog
Vedran Andrijašević, dr. med., specijalist urolog
Ivan Milas, dr. med., specijalist urolog

Posjeti pacijentima na odjelu su od 16 do 17 sati svaki radni dan, a nedjeljom i praznikom od 10 do 12 sati.

Zavod za onkološku i rekonstruktivnu urologiju

Glavna medicinska sestra: Ljuba Groznica, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2367 543

Na uro-onkološkom odjelu se pacijentima pruža čitav spektar dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju različitih vrsta uroloških bolesti (kamenci, BPH i sl.), uz poseban naglasak na liječenje oboljelih od zloćudnih uroloških tumora.
Ovdje se liječe najsloženiji onkološki pacijenti kojima je potreban individualan i multidisciplinaran pristup. Operativni program pokriva tumore svih uroloških organa: bubrega, mokraćovoda, mokraćnog mjehura, prostate, testisa i penisa. Zahvati koji se obavljaju kod ovakvih pacijenata odražavaju moderne smjernice u urološkoj kirurgiji i uključuju: radikalnu tumorsku nefrektomiju (odstranjenje bubrega s tumorom), parcijalnu nefrektomiju (odstranjenje tumora uz očuvanje dijela bubrega), radikalnu nefroureterektomiju (odstranjenje bubrega i mokraćovoda), radikalnu prostatektomiju (odstranjenje prostate), radikalnu cistektomiju (odstranjenje mokraćnog mjehura) uz sve oblike odvodnje mokraće, radikalnu orhidektomiju (odstranjenje testisa s tumorom), te operativne zahvate radi tumora penisa.

Liječnici specijalisti: Ahmad El-Saleh, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. sc. Ivica Mokos, dr. med., specijalist urolog
Vladimir Ferenčak, dr. med., specijalist urolog
Marjan Marić, dr. med., specijalist urolog

Posjeti pacijentima na odjelu su od 16 do 17 sati svaki radni dan, a nedjeljom i praznikom od 10 do 12 sati.

Zavod za transplantaciju bubrega

Glavna medicinska sestra: Mirjana Toroman, prvostupnica sestrinstva

Osnovna djelatnost Zavoda je transplantacija bubrega, no na odjelu se liječe i pacijenti s kirurškim i drugim komplikacijama nakon transplantacije, kao i oni kod kojih je potrebno učiniti operacijske zahvate u pripremi za transplantaciju (vaskularni pristupi, laproskopska ugradnja katetera za peritonejsku dijalizu, kirurško liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma, te liječenje niza uroloških problema kao što su npr. nefroureterektomija kod masivnog refluksa, vađenje velikih policističkih bubrega, korekcije vrata mokraćnog mjehura i drugi rekonstruktivni zahvati posebice kod urođenih anomalija urinarnog trakta).
Posjeti pacijentima nisu dozvoljeni zbog principima “obrnute” izolacije, naime pacijente koji su liječeni lijekovima koji smanjuju otpornost organizma na taj se način štiti od eventualnih zaraza (posebice kapljičnih i kontaktnih) koje bi nehotice mogli unijeti posjetitelji.
Zavod usko surađuje s nefrološkim timom, laboratorijskim službama, radiolozima, liječnicima nuklearne medicine kao i nizom ostalih konzilijarnih i uvijek dostupnih subspecijalnosti (anesteziologa, kirurga, kardiologa, psihijatara, infektologa, epidemiologa itd.).

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, dr. med., specijalist urolog
dr. sc. Milko Padovan, dr. med., specijalist urolog
Dinko Hauptman, dr. med., specijalist urolog
Sandra Nađ Škegro, dr. med., specijalist urolog

Sve informacije o stanju pacijenata mogu se dobiti na telefon 01 2367 540 u 7,30 sati ujutro ili prema dogovoru s odjelnom sestrom.

Odjel za urolitijazu i ESWL

Voditelj: prim. dr. sc. Nikola Radović, dr. med., specijalist urolog

Telefon: 01 2376 368

Odjel za urološke operacije

Voditelj: dr. sc. Nikola Knežević, dr. med., specijalist urolog
Glavni medicinska sestra: Martina Pakčec, prvostupnica sestrinstva

U moderno opremljenim urološkim operacijskim dvoranama mogu se obavljati najsloženiji urološki zahvati uključujući i transplantacije. Jedna od dvorana u cijelosti je opremljena za endoskopske urološke zahvate, laparoskopski zahvati se obavljaju u operacijskoj dvorani opremljenoj za tu namjenu, a u jednoj operacijskoj dvorani se putem stropne kamere cijeli zahvat projicira na ekran za potrebe edukacije studenata i specijalizanata.

Dnevna bolnica

Pročelnik: prim. dr. sc. Ivica Mokos, dr. med., specijalist urolog

Telefon: 01 2376 372

Centar za prostatu

Centar za prostatu nova je funkcionalna jedinica Klinike za urologiju, otvorena 19. prosinca 2016. godine. Osnovna funkcija mu je pojednostavljivanje procesa i skraćivanje vremena potrebnog za dijagnostičku obradu i liječenje bolesti prostate.

Što i kako se ovdje radi može se saznati kroz Upute za liječnike obiteljske medicine.

Pročelnik: prim. dr. Danijel Mrazovac, dr. med., specijalist urolog
V.d. Glavne medicinske sestre: Petra Poljak, prvostupnica sestrinstva

Urološka poliklinika je smještena u moderno opremljenim prostorima polikliničke zgrade na Rebru (bijela zgrada, suteren).

Polikliničke ambulante:
Ambulanta za bolesti prostate
Ambulanta za endoskopiju
Opća urološka ambulanta
Uroonkološka ambulanta
Ambulanta za andrologiju
Ambulanta za urodinamiku
Ambulanta za transplantirane bolesnike i vaskularne pristupe
Ambulanta za urolitijazu i ESWL
Konzilijarna urološka ambulanta

Raspored rada liječnika u ambulantama

Dan Liječnik
Ponedjeljak prim. dr. sc. Ivica Mokos, dr. med., specijalist urolog
Sandra Nađ Škegro, dr. med., specijalist urolog
Utorak Vladimir Ferenčak, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. sc. Nikola Radović, dr. med., specijalist urolog
dr. sc. Tomislav Kuliš, dr. med., specijalist urolog
Srijeda prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. Danijel Mrazovac, dr. med., specijalist urolog
Ahmad El-Saleh, dr. med., specijalist urolog
dr. sc. Milko Padovan, dr. med., specijalist urolog
Četvrtak dr. sc. Nikola Knežević, dr. med., specijalist urolog
Dinko Hauptman, dr. med., specijalist urolog
Petak doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, dr. med., specijalist urolog
Vedran Andrijašević, dr. med., specijalist urolog
Marjan Marić, dr. med., specijalist urolog

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”.

 


*U Ambulanti za urodinamiku koja se bavi dijagnostikom i liječenjem funkcionalnih poremećaja mokrenja mogu se obaviti dijagnostičke pretrage mikciometrija (uroflow), cistometrija, profilometrija i “pressure- flow” studije i terapijska elektrostimulacija mjehura.

*U moderno opremljenoj endoskopiji obavljaju se specifične dijagnostičke pretrage i zahvati vezani uz urologiju (npr. cistoskopija, biopsija prostate, ugradnja ureteralnih proteza, endovezikalna terapija i sl.).

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Molimo sve koji to mogu da se naruče e-poštom kako bismo imali što manji broj ljudi na upisnim mjestima i tako smanjili mogućnost širenja zaraze coronavirusom (COVID-19).

Lokacije:

 • polikliničke ambulante – bijela zgrada, -1. etaža
  Osobno se može naručiti radnim danom od 12 do 13.30 sati
  (ponijeti “crvenu” uputnicu i postojeću povijest bolesti)
 • Centar za prostatu – zelena zgrada, 1.kat
  Osobno se može naručiti radnim danom od 12 do 13 sati
  (ponijeti D2 uputnicu i postojeću povijest bolesti)

E-adresa:

Fax:

01 2367 735
Polikliničke ambulante

Informacije na telefon:

01 2367 132 (radnim danom od 12 do 14 sati)
Polikliničke ambulante

01 2376 373 (radnim danom od 12 do 13 sati)
Centar za prostatu

Poliklinički pregledi

Urološki pregled najčešće uključuje digitorektalnu pretragu prostate (predstojne žlijezde) pa pacijent prije nje treba isprazniti mokraćni mjehur. Važno je dakako higijenski pripremiti područje analnog otvora.
U poliklinici se obavljaju i drugi urološki postupci poput zamjene uretralnih katetera, cistoskopije, previjanja, vađenja šavova itd.

Prijem na bolničko liječenje

Nakon učinjene Preoperativne obrade i pregleda anesteziologa, pacijent se treba javiti svom urologu kako bi ga stavio na listu čekanja i odredio termin primitka na bolničko liječenje (hospitalizacija).

Pri dolasku u bolnicu pacijent uz uputnicu za bolničko liječenje i zdravstvenu iskaznicu treba ponijeti osobne dokumente, postojeću medicinsku dokumentaciju (uključujući rendgenske snimke), te lijekove koje uzima.

Urodinamika

Urodinamika je skup funkcijskih dijagnostičkih postupaka za provjeru stanja donjeg dijela mokraćovodnog sustava (mokraćni mjehur te zaporni sustav mokraćne cijevi).
Pretrage u urodinamici su: mikciometrija (uroflow), cistometrija i profilometrija.

 • mikciometrija (“uroflow”): osnovna je i najjednostavnija pretraga kojom se mjeri i bilježi protok mokraće za vrijeme spontanog mokrenja. Pacijent pritom mokri u poseban uređaj koji to bilježi u obliku krivulje na traci.
  Osim punog mokraćnog mjehura za pretragu nije potrebna druga priprema.
 • cistometrija: mokraćni mjehur se pomoću tankog katetera puni sterilnom otopinom, na urodinamskome se uređaju prate i bilježe funkcijski pokazatelji (osjet punjenja, kapacitet i tlakovi u mokraćnom mjehuru).
  Za cistometriju nije potrebna posebna priprema, a jedini je preduvjet sterilna kultura urina, koja nije starija od tjedan dana.
 • profilometrija: posebnim tankim kateterom i uređajem se bilježe tlakovi uzduž mokraćne cijevi i njezina funkcijska duljina. Pretraga zahtijeva sterilnu kulturu urina.

Urodinamska obrada

Dnevnik mokrenja

Zahvati

Biopsija prostate je postupak u kojemu se iglom uzima tkivo prostate za histološku analizu promijenjene strukture prostate. Zahvat se obavlja pod nadzorom ultrazvuka.

Priprema za biopsiju prostate
Sam zahvat traje oko 15 minuta, nakon zahvata stolica i mokraća mogu imati primjese krvi neko vrijeme, zbog toga pacijent treba uzimati tekućinu i regulirati stolicu, te izbjegavati napore. Nakon biopsije je potrebno određeno vrijeme da bi se napravila patohistološka analiza tkiva. Bolesnici trebaju telefonom kontaktirati Kliniku za urologiju 7-10 dana nakon biopsije i raspitati se dali je gotov njihov nalaz i javiti se s istim urologu koji ih je uputio na biopsiju.


Upute pacijentima koji dolaza na zahvat u jednodnevnu kirurgiju

Cistoskopija je endoskopski zahvat kojim se dobiju podaci o: prohodnosti mokraćne cijevi, kapacitetu i izgledu sluznice mokraćnog mjehura, mogućim stranim tijelima, kamencima ili tumorima mokraćnog mjehura, boji i izgledu mokraće koja ulazi u mokraćni mjehur kroz mokraćovodna ušća, te u muškaraca o veličini prostate te njezinom djelovanju na vrat mokraćnog mjehura i početni dio mokraćne cijevi, a u žena o prisustvu cistocele i ekstraluminalne kompresije mokraćnog mjehura, primjerice uvećanom maternicom.
Zahvat se obavlja u lokalnoj anesteziji gelom. Za cistoskopiju i radiološke postupke uz cistoskopiju potrebno je dan uoči zahvata izbjegavati uzimanje hrane koja nadima (grah, mahunarke, zeleno povrće), a ljudi skloni zatvoru (opstipaciji) i neredovitoj stolici trebaju uzeti sredstvo za čišćenje navečer uoči zahvata. Pacijenti koji uzimaju antikoagulantne lijekove prije cistoskopije se moraju savjetovati s hematologom i urologom o načinu uzimanja tih lijekova, te o eventualnom privremenom prestanku njihova uzimanja prije zahvata. Pacijent se večer prije cistoskopije treba otuširati, a neposredno prije zahvata poželjno je isprazniti mokraćni mjehur.
Pacijent sa znakovima infekcije ili upale mokraćnih organa prije cistoskopije treba obaviti antimikrobno liječenje prema nalazu urinokulture, te na cistoskopiju doći sa sterilnim nalazom urinokulture.


Fimoza je prirođeno ili stečeno suženje kožice (prepucija, lat.) koja prekriva glavić muškog uda. Sužena kožica se ne može prevući preko glavića i otežava higijenu te može smetati spolnom aktu. Stoga se preporučuje kirurški zahvat obrezivanja (cirkumcizije) kojim se sužena kožica uklanja. Zahvat se kod odraslih obavlja u lokalnoj anesteziji i ne zahtijeva posebnu pripremu. Sam zahvat traje oko pola sata. Po završetku pacijent se otpušta kući. Šavovi otpadaju sami 2-3 tjedna nakon zahvata. Kada otpadnu može se početi sa spolnom aktivnošću i sportom.


Frenulum breve je prirođeno ili stečeno skraćenje uzdice udne prevlake, tj. kožnog tračka između ušća mokraćne cijevi i same prevlake. Kod pacijenata s kratkim frenulumom je otežana erekcija te se mogu javiti bolovi prilikom spolnog odnosa, a u rijetkim slučajevima i razderotine te krvarenje iz spolovila. Kirurški se zahvat obavlja u lokalnoj anesteziji i ne zahtijeva posebnu pripremu. Postoperativni tijek je isti kao kod fimoze.


Arterio – venska fistula je krvožilni pristup za liječenje hemodijalizomu pacijenata s kroničnim zatajenjem bubrega. AV fistula se načini na podlaktici, pa su preduvjet dobro čuvane krvne žile podlaktice. Kirurški zahvat se obavlja ambulantno, ali ako postoji potreba za hemodijalizom pacijent uz prethodni dogovor može biti smješten u bolnicu. Prije zahvata pacijenta mora pregledati urolog – operater. Od dodatnih pretraga, operater može nakon kliničkog pregleda zahtijevati da se učini kolordopleriliangiografija. Zahvat se obavlja uz lokalnu anesteziju i traje približno sat vremena. Posebna preoperativna priprema nije potrebna. Dijabetičari mogu ujutro uzeti obrok te inzulin.

 

Poželjno je da pacijent na ove zahvate dođe u pratnji bliske osobe. Pacijent smije jesti prije dolaska s obzirom na to da se zahvati obavljaju u lokalnoj anesteziji.