KBC Zagreb, Petrova 13, 10 000 Zagreb
Tel. 01 46 04 646

Predstojnik: doc. dr. sc. Goran Vujić, specijalist iz ginekologije i opstetricije
Glavna medicinska sestra: Đurđica Zlodi, magistra sestrinstva

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.gin@kbc-zagreb.hr

Klinika za ženske bolesti i porode u svom radu objedinjuje više područja medicine koja se bave ženskim zdravljem i porodništvom. Kroz svakodnevni stručni rad ovdje se pruža zdravstvena zaštita majkama i djeci za vrijeme trudnoće, poroda i nakon poroda. Provode se postupci medicinski potpomognute oplodnje kao i posebna skrb za nedonoščad, a kada se spominje žensko zdravlje onda se prvenstveno misli na ginekološku kirurgiju i uroginekologiju te liječenje zloćudnih tumora ženskog spolnog sustava.
Uz stručni rad u Klinici se usporedno odvija nastavni i znanstveni rad. Sjedište je Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, specijalističko usavršavanje iz područja ginekologije te stručnu nastavu i praktični rad za medicinske sestre i tehničare.

Zavod za perinatalnu medicinu

Pročelnik: prof. dr. sc. Snježana Škrablin Kučić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost fetalne medicine i opstetricije, te uža specijalnost humane reprodukcije
Glavna medicinska sestra: Slavica Janković, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 4604 728

Zavod čine:

 • Odjel rađaonica
 • Odjel za postintenzivno liječenje – babinjača
 • Odjel babinjača
 • Odjel za dijabetes i fetalni rast
 • Odjel za prijevremene porode
 • Dnevna bolnica

Referentni centri:

 • Referentni je centar za perinatalnu medicinu Ministarstva zdravstva RH
 • Referentni centar za dijabetes u trudnoći Ministarstva zdravstva RH

U Zavodu za perinatalnu medicinu Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb provode se postupci perinatalne zdravstvene zaštite majke i djeteta; u trudnoći, porodu i nakon rođenja djeteta.
Posebna pažnja je usmjerena na: dijabetes i trudnoću, fetalni rast i razvoj, prijevremeni porod te materno-fetalne infekcije u trudnoći.

Svakodnevni rad u nadzoru urednih i poremećenih trudnoća obavlja se kroz poliklinički rad u trudničkoj ambulanti, ambulanti za UZV- dijagnostiku, ambulanti za CTG, radu na odjelima za patologiju trudnoće, rađaonici, odjelu neonatologije kao i na odjelima za babinjače.

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Marina Ivanišević, dr. med., specijalist ginekologije i opstericije – uža specijnost fetalne medicine i opstetricije
dr. sc. Jozo Blajić, dr. med.,specijalist ginekologije i opstetricije
doc. dr. sc. Gordan Zlopaša, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost fetalne medicine i opstetricije
doc. dr. sc. Vesna Elveđi Gašparović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost fetalne medicine i opstetricije
doc. dr. sc. Vito Starčević , dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost fetalne medicine i opstetricije
dr. sc. Nenad Veček, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost fetalne medicine i opstetricije
mr. sc. Trpimir Goluža, dr. med.,specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost fetalne medicine i opstetricije
Mislav Herman, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Velena Radošević, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Marko-Jakov Šarić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Vesna Sokol, dr. med.,specijalist ginekologije i opstetricije
Ivo Brozović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

Zavod za neonatologiju

Pročelnik: doc. dr. sc. Snježana Gverić-Ahmetašević, dr. med., specijalist pedijatar – uža specijalnost neonatologija
Glavna medicinska sestra: Dragica Gazdek, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 4604 621

Zavod čine:

 • Odjel intenzivne terapije novorođenčadi
 • Odjel za poluintenzivno liječenje novorođenčadi
 • Odjel za novorođenčad

U ovom Zavodu se nastoje riješiti svi problemi vezani uz nedonešenost; sindrom respiratornog distresa, hipotenziju, probleme s nezrelošću organa, intraventrikularna krvarenja s razvojem hidrocefalusa, specifičnosti prehrane, ali i problematiku koja pogađa kako nedonesenu tako i donesenu novorođenčad kao što su asfiksije, mekonijski aspiracijski sindrom, plućna hipertenzija, perinatalne infekcije i sepse, kongenitalne malformacije te druge bolesti i komplikacije ove osjetljive populacije.

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Emilja Juretić, dr.med., specijalist pedijatar – uža specijalnost neonatologija
doc. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo, dr. med., specijalist pedijatar
prim. dr. sc. Mirta Starčević, dr. med., specijalist pedijatar- uža specijalnost neonatologija
prim. dr. Vesna Vukelić, dr. med., specijalist pedijatar – uža specijalnost neonatologija
Sonja Anić Jurica, dr. med., specijalist pedijatar – uža specijalnost neonatologija
Ana Čolić, dr. med., specijalist pedijatar – uža specijalnost neonatologija
Vedrana Guszak, dr. med., specijalist pedijatar
Marcela Ilijić Krpan, dr. med., specijalist pedijatar
Damir Lončarević, dr. med., specijalist pedijatar

Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju

Pročelnik: doc. dr. sc. Tomislav Župić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
Glavna medicinska sestra: Gordana Jurić, magistra sestrinstva

Telefon: 01 4604 753

Zavod čine:

 • Odjel za ginekološku kirurgiju
 • Odjel za uroginekologiju
 • Odjel za endoskopsku ginekološku kirurgiju

Operacijski opseg Zavoda pokriva područje opće ginekološke kirurgije, endoskopske kirurgije te kirurgije defekata dna zdjelice.

Najčešće operacije su: laparotomijska te vaginalna histerektomija, laparoskopske operacije tumora jajnika i mioma, laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija histeroskopske ablacije polipa i mioma, amputacija vrata maternice, klasična konizacija, konizacija električnom omčom (LL ETZ), sling-operacije za liječenje statičke inkontinencije, korekcije defekata dna zdjelice prolenskim mrežicama

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
doc. dr. sc. Mario Ćorić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
doc. dr. sc. Držislav Kalafatić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
dr. sc. Ivana Maurac, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
dr. sc. Vladimir Banović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
dr. sc. Karmen Dubreta, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
Marija Gregov, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
Mato Pavić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Leo Žagar, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
Magdalena Karadža, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Franjo Grgić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost uroginekologije
Vladimir Janđel, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

Zavod za ginekološku onkologiju

Pročelnik: doc. dr. sc. Goran Vujić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost ginekološka onkologija
Glavna medicinska sestra: Đurđica Zlodi, magistra sestrinstva

Telefon: 01 4604 654

Zavod čine:

 • Odjel za radikalnu ginekološko onkološku kirurgiju
 • Odjel za konzervativnu ginekološku onkološku kirurgiju
 • Odjel za radioterapiju i kemoterapiju
 • Dnevna bolnica

Ovdje se obavljaju pregledi, operacije genitalnih malignoma, kemoterapijski protokoli, teleradioterapijske procedure, aplikacije radioizvora i manji kirurški zahvati.

Kirurške metode u liječenju genitalnih malignoma:

 • radikalna vaginektomija
 • radikalna operacija raka vrata maternice tip C1-3
 • LARVT-trahelektomija
 • zdjelična i paraaortalna limfadenektomija
 • zdjelične egzenteracije recidiva genitalnih karcinoma
 • LPSC-procjena resektabilnosti novotvorina peritoneuma
 • laparoskopska limfadenektomija
 • laparoskopski asistirana radikalna vaginalna histerektomija
 • limfoscintigrafsko određivanje limfnoga čvora čuvara u bolesnica s ranim rakom stidnice
 • aplikacija HDR (high dose rate) radioaktivnog iridija
 • radikalni kirurški zahvati kod ranog raka vrata maternice uz nerve sparing
 • supraradikalni kirurški pristup kod bolesnica s rakom jajnika

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost ginekološka onkologija
doc. dr. sc. Joško Lešin, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost ginekološka onkologija
doc. dr. sc. Joško Zekan, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost ginekološka onkologija
Darko Folnović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost ginekološka onkologija
Ivan Babić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Pavao Planinić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Helena Lovrić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
prim. mr. sc. Višnja Matković, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije
Anastazija Aleksandrova Stanojević, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije
Adem Hajredini, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije
Suzana Lide Škalec, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije
Vanda Paradžik Pašalić, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije
Kristina Katić, dr. med., specijalist radioterapije i onkologije

Referentni centar ministarstva zdravlja RH za premaligne i maligne lezije stidnice, rodnice i vrata maternice.

Zavod za humanu reprodukciju

Pročelnik: prof. dr. sc. Hrvoje Vrčić, dr. med.,specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnosti humana reprodukcija
Glavna medicinska sestra: Matilda Pešut, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 4604 743

Zavod čine:

 • Odjel za ginekološku endokrinologiju
 • Odjel za bračnu neplodnost
 • Odjel za medicinski pomognutu oplodnju
 • Odjel za kliničku embriologiju
 • Dnevna bolnica

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost humana reprodukcija
prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost humana reprodukcija
doc. dr. sc. Lana Škrgatić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost humana reprodukcija
dr. sc. Mihajlo Strelec, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost humana reprodukcija
dr. sc. Maja Banović, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost humana reprodukcija
Ivana Jurković, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – uža specijalnost humana reprodukcija
Marko Kisić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
Karlo Tomičić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje

Pročelnik: doc. dr. sc. Slobodan Mihaljević, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – uža specijalnost intezivna medicina/specijalist hitne medicine
Glavna medicinska sestra: Dragica Softić, diplomirana medicinska sestra

Telefon: 01 4604 617

Odjel za anesteziologiju pokriva pet operacijskih dvorana Klinike te tri radilišta za manje zahvate u sklopu Zavoda za ginekološku onkologiju, Zavoda za humanu reprodukciju i Odjela rađaonice. Osim opće endotrahealne i intravenske anestezije ovdje se primjenjuju različiti oblici blokova i regionalne anestezije (spinalna, epiduralna, kombinirana spinalno-epiduralna), a u znatnom porastu je udio regionalne anestezije za carske rezove kao i primjena epiduralne analgezije u porodu.

Odjel za intenzivno i postintenzivno liječenje skrbi za sve pacijentice nakon operativnih zahvata kao i sve vitalno ugrožene pacijentice Klinike.
Nakon manjih zahvata i kratkotrajnih anestezija pacijentice ostaju pod nadzorom do 2 sata, dok se nakon velikih zahvata zadržavaju 24 – 48 sati uz trajni nadzor i potporu kardiovaskularnog i respiratornog sustava sa svrhom smanjenja učestalosti i intenziteta kako kirurških tako i anestezioloških poslijeoperacijskih komplikacija, ali i omogućavanja optimalne analgezije (kontinuirana parenteralna primjena opioidnih i neopioidnih analgetika, epi-duralna analgezija – kontinuirana i na zahtjev).
Najvišu razinu intenzivnog liječenja zahtijevaju pacijentice nakon radikalnih onkoloških zahvata, ali i sve veći broj visokorizičnih trudnica (patologija trudnoće, kardiovaskularne i druge kronične bolesti, transplantacije).

Liječnici specijalisti: dr. sc. Ljiljana Mihaljević, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – uža specijalnost intezivna medicina
Sandra Fudurić, dr. med., specijalist anesteziologije, eanimatologije i intenzivnog liječenja – uža specijalnost intezivna medicina
Ana Vuzdar Trajkovski, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Vlatka Marijić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Renata Marohnić Doždor, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marija Matas, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Livija Oreb, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Zoran Šagovac, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Natalija Vašatko, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – uža specijalnost intezivna medicina
Valentina Zulić Mirić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – uža specijalnost intezivna medicina
Zdenka Starčević, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Zavod za UZV dijagnostiku

Voditelj: doc. dr. sc. Albert Despot, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

Telefon: 01 4604 724

Liječnik specijalist: Stipe Trutin, dr. med.,specijalist ginekologije i opstetricije

Operacijski odjel za ginekologiju i opstetriciju

Glavna medicinska sestra: Marica Hunić, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 4604 718

V.d. glavne medicinske sestre: Kristina Gugec, diplomirana medicinska sestra

Radno vrijeme u polikliničkim ambulantama je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Ambulante u poliklinici:

 • Ambulanta za terapiju boli
 • Ambulanta za hitnu ginekologiju
 • Ambulanta za planiranje obitelji
 • Ambulanta za neurofiziologiju novorođenčadi
 • Ambulanta za urodinamiku i cistoskopiju
 • Ambulanta za preinvazivne bolesti i kolposkopiju
 • Ambulanta za bolesti dojke
 • Ambulanta za patologiju trudnoće
 • Ambulanta za kardiotokografiju (CTG)
 • Opća ginekološka ambulanta
 • Ambulanta za uroginekologiju
 • Ambulanta za ginekološku onkologiju
 • Ambulanta za endokrinologiju i neplodnost
 • Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju
 • Ambulanta za klimakterij i menopauzu
 • Ambulanta za praćenje rizične novorođenčadi
 • Ambulanta za anesteziologiju
 • Ambulanta za radioterapiju
 • Ambulanta za kemoterapiju
 • Konzilijarna ginekološka ambulanta

Sve potrebne informacije o lokacijiu navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Molimo sve koji to mogu da se naruče e-poštom kako bismo imali što manji broj ljudi na upisnim mjestima i tako smanjili mogućnost širenja zaraze coronavirusom (COVID-19).

Lokacije:

Ambulanta za UZV – glavna zgrada, podrum
Onkološka ambulanta – zgrada poliklinike, šalter, 1. kat
Kirurška ambulanta – zgrada poliklinike, šalter, 1. kat
Trudnička ambulanta – zgrada poliklinike, šalter, prizemlje
Ambulanta zavoda za humanu reprodukciju – glavna zgrada, prizemlje

Za analizu ejakulata/spermiogram i spolne hormone je potrebna apstinencija (bez spolnih odnosa i ejakulacije!) tri do pet dana.

E-adresa:

predbiljezbe.ambulanta.dojki.gin@kbc-zagreb.hr
Ambulanta za bolesti dojke

predbiljezbe.uzv.gin@kbc-zagreb.hr
UZV dijagnostika

predbiljezbe.onk.gin@kbc-zagreb.hr
Onkološka ambulanta

predbiljezbe.kir.gin@kbc-zagreb.hr
Kirurška ambulanta

predbiljezbe.trudnicka.gin@kbc-zagreb.hr
Trudnička ambulanta

predbiljezbe.cef.gin@kbc-zagreb.hr
Ambulanta zavoda za humanu reprodukciju

predbiljezbe.spermiogram.gin@kbc-zagreb.hr
Procjene muške neplodnosti

Fax:

01 2421 327 – UZV dijagnostika
01 2376 267 – onkološka ambulanta
01 2421 607 – kirurška ambulanta
01 2421 542 – trudnička ambulanta
01 4662 709 – ambulanta Zavoda za humanu reprodukciju

Informacije o naručivanju:

 • 01 4604 724 –  UZV dijagnostika
  (radnim danom od 12.30 do 14 sati)
 • 01 4604 602 – onkološka ambulanta
  (radnim danom od 12.30 do 14 sati)
 • 01 4604 602 – kirurška ambulanta
  (radnim danom od 12.30 do 14 sati)
 • 01 4604 604 – trudnička ambulanta
 • 01 4604 723 – ambulanta Zavoda za humanu reprodukciju
 • 01 4604 755, 4604 686 – procjena muške neplodnosti (radnim danom od 12 do 15 sati)

Opće informacije

 01 46 04 646 – bolnička centrala

TRUDNIČKI TEČAJ 3/2020.

Održavanje tečaja: Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb,

Petrova 13, 10 000 Zagreb (II.kat, dvorana Pero Bagović)

Predbilježbe na telefon: 01 4604 720 (radnim danom od 8 do 13 sati)

Cijena : 400 kn

 

PROGRAM


 • Utorak, 3.3.2020., 17,30 sati

INTRAUTERINI RAZVOJ PLODA – predavač: Velena Radošević, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

ANTENATALNA SKRB – predavač: Petrana Beljan, dr. med., specijalizant ginekologije i opstetricije

 • Srijeda, 4.3.2020., 17,30 sati

POROĐAJNE OPERACIJE – predavač: Karlo Tomičić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

POČETAK POROĐAJA, POROD I POROĐAJNA DOBA – predavač: dr. sc. Josip Juras, dr. med., specijalist ginekologije i opsteticije

 • Ponedjeljak, 9.3.2020., 17,30 sati

VAŽNOST DISANJA I RELAKSACIJE U POROĐAJU – predavač: Jasenka Vuraić, bacc. physioth.

BABINJE – predavač: Iva Miškulin, dr. med., specijalizant ginekologije i opstetricije

 • Utorak, 10.3.2020., 17,30 sati

PSIHOLOŠKI ODNOS MAJKA – DIJETE – predavač: prim. dr. Branka Begovac, specijalist psihijatar

BANKA KRVI IZ PUPKOVINE – predavač: Mirjana Biškup, prof. soc. pedagog

 • Srijeda, 11.3.2020., 17,30 sati

BEZBOLNI POROĐAJ – predavač: Krešimir Reiner, dr. med., specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

ŠTO NAS OČEKUJE PRI DOLASKU U RAĐAONICU – predavač: Doroteja Čičak , bacc. med. techn.

 • Ponedjeljak, 16.3.2020., 17,30 sati

VJEŽBE ZA TRUDNICE – predavač: Jasenka Vuraić, bacc. physioth.

 • Utorak, 17.3.2020., 17,30 sati

ZDRAVO NOVOROĐENČE – predavač: Maja Ćaćić, dr. med., specijalizant pedijatrije

 • Srijeda, 18.3.2020., 17,30 sati   

NJEGA NOVOROĐENČETA I DOJENJE – predavač: Eugenija Franić, bacc. med. techn.

TRUDNIČKI TEČAJ 4/2020.

Održavanje tečaja: Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb,

Petrova 13, 10 000 Zagreb (II. kat, dvorana Pero Bagović)

Predbilježbe na telefon: 01 4604 720 (radnim danom od 8 do 13 sati)

Cijena : 400 kn

 

PROGRAM


 • Utorak,14.4.2020., 17,30 sati

INTRAUTERINI RAZVOJ PLODA – predavač: Velena Radošević, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

ANTENATALNA SKRB – predavač: Petrana Beljan, dr. med., specijalizant ginekologije i opstetricije

 • Srijeda, 15.4.2020., 17,30 sati

POROĐAJNE OPERACIJE – predavač: Karlo Tomičić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

POČETAK POROĐAJA, POROD I POROĐAJNA DOBA – predavač: doc. dr. sc. Josip Juras, dr. med., specijalist ginekologije i opsteticije

 • Ponedjeljak, 20.4.2020., 17,30 sati

VAŽNOST DISANJA I RELAKSACIJE U POROĐAJU – predavač: Jasenka Vuraić, bacc. physioth.

BABINJE – predavač: Iva Miškulin, dr. med., specijalizant ginekologije i opstetricije

 • Utorak, 21.4.2020., 17,30 sati

PSIHOLOŠKI ODNOS MAJKA – DIJETE – predavač: prim. dr. Branka Begovac, specijalist psihijatar

BANKA KRVI IZ PUPKOVINE – predavač: Mirjana Biškup, prof. soc. pedagog

 • Srijeda, 22.4.2020., 17,30 sati

BEZBOLNI POROĐAJ – predavač: Krešimir Reiner, dr. med., specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

ŠTO NAS OČEKUJE PRI DOLASKU U RAĐAONICU – predavač: Doroteja Čičak , bacc. med. techn.

 • Ponedjeljak, 27.4.2020., 17,30 sati

VJEŽBE ZA TRUDNICE – predavač: Jasenka Vuraić, bacc. physioth.

ZDRAVA USNA ŠUPLJINA MAJKE I DJETETA – predavač:  doc. dr. sc. Ana Badovinac, dr. dent. med.

 • Utorak, 28.4.2020., 17,30 sati

ZDRAVO NOVOROĐENČE – predavač: Maja Ćaćić, dr. med., specijalizant pedijatrije

 • Srijeda, 29.4.2020., 17,30 sati   

NJEGA NOVOROĐENČETA I DOJENJE – predavač: Eugenija Franić, bacc. med. techn.