KBC Zagreb se obvezuje na ispunjavanje zahtjeva hrvatskih standarda kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove i na dobru medicinsku praksu prema nacionalnim i međunarodnim standardima, preporukama i smjernicama.

Cilj naše bolnice je trajno poboljšavati kvalitetu cjelokupnog rada klinika, kliničkih zavoda i drugih ustrojbenih jedinica.

Zakonskim okvirom u Republici Hrvatskoj propisano je uvođenje i primjena sustava kvalitete u zdravstvenoj zaštiti od 2011. godine (Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite NN 118/18). Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se primjenom jedinstvenoga sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite objavljenoga u Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11) i dobrovoljnog akreditacijskog sustava kvalitete određenog Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11)

 

 

 

 

Više o knjizi…

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku je od 9.10.2014. godine AKREDITIRAN PREMA NORMI HRN EN ISO 15189:2012 za ispitivanja u području kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike.

Klinika za unutarnje bolesti/Zavod za hematologiju i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju od 29. lipnja 2018. godine akreditirani su prema međunarodnom FACT-JACIE ( International Standards for Haematopoietic Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration) akreditacijskom standardu.

FACT-JACIE je predstavlja najveću svjetsku akreditacijsku instituciju u području transplantacije krvotvornih matičnih stanica (KMS) i garanciju vrhunske laboratorijske prakse u pripremi i pohrani krvotvornih matičnih stanica te visoke kvalitete kliničkog liječenja pacijenta.

Europska konfederacija za medicinsku mikologiju (European Confederation of Medical Mycology – ECMM) dodijelila je 24. travnja 2018. godine Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb naslov Centra izvrsnosti (Excellence Center Silver Status – Excellence in laboratory mycology).