KBC Zagreb se obvezuje na ispunjavanje zahtjeva hrvatskih standarda kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove i na dobru medicinsku praksu prema nacionalnim i međunarodnim standardima, preporukama i smjernicama.

Cilj naše bolnice je trajno poboljšavati kvalitetu cjelokupnog rada klinika, kliničkih zavoda i drugih ustrojbenih jedinica.

Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite trebala bi se ostvarivati primjenom jedinstvenoga sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite objavljenoga u Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11)

Standardi kvalitete zdravstvene zaštite su:
1. Neprekidno poboljšanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka
2. Sigurnost pacijenata i osoblja
3. Medicinska dokumentacija
4. Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja
5. Kontrola infekcija
6. Smrtni slučajevi i obdukcija
7. Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode
8. Unutarnja ocjena
9. Nadzor sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku je od 9.10.2014. godine AKREDITIRAN PREMA NORMI HRN EN ISO 15189:2012 za ispitivanja u području kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike