4. KONGRES MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA I SRODNIH
PROFESIONALACA KBC-A ZAGREB

 

 

 

 

 

“Uporaba tehnologije sveprisutnija – osnova zdravstvene njege ostaje ista”

23.-24. travnja 2020. godine, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

 

osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na 4. kongresu medicinskih sestara i srodnih profesionalaca KBC Zagreb koji će se održati od 23. do 24. travnja 2020. godine.

Protekle tri godine od održavanja našeg prvog kongresa obilježene su kontinuiranim razvojem tehnoloških i medicinskih znanosti. Integracija najnovijih spoznaja u kliničku praksu KBC-a Zagreb promijenila je brojne dijagnostičke i terapijske pristupe u liječenju bolesnika s različitim kliničkim stanjima. Skrb za bolesnike gotovo svakodnevno postaje sve kompleksnija i sofisticiranija te zahtjeva timsku suradnju svih zdravstvenih profesionalaca.

Stoga ćemo nastojati da kroz dva kongresna dana pružimo pregled profesionalnih uloga, pitanja i promjena u kliničkoj praksi te obuhvat sestrinstva u promjeni sustava zdravstvene skrbi.

Cilj kongresa je pomoći medicinskim sestrama i srodnim profesionalcima u stjecanju novih znanja te korištenju alata i resursa kako bi unaprijedili svoj profesionalni razvoj i kliničku izvedbu.

Budući da je moto kongresa “Uporaba tehnologije sveprisutnija – osnova zdravstvene njege ostaje ista” područja koja će biti obuhvaćena su: temeljna znanja vezana uz profesionalnu skrb s osvrtom na učenje iz prošlosti, aktualna pitanja danas i izazovi u budućnosti iz perspektive uporabe novih tehnologija i medija, kulturnu i duhovnu dimenziju skrbi o pacijentu i zdravstvenoj njezi u svijetu koji se mijenja.

Nadamo se da će široka lepeza stručnih sadržaja potaknuti konstruktivne rasprave a da će Vam stručno i prijateljsko druženje na KBC-u Zagreb ostati u lijepom sjećanju.

 

Ana Ljubas, mag. med. techn., FESC, predsjednica kongresa

Organizator kongresa: Klinički bolnički centar Zagreb

Mjesto održavanja kongresa: Dvorana Hugo Botteri, KBC Zagreb/ Kišpatićeva 12, Zagreb

Predsjednica kongresa Ana Ljubas, mag.med.techn., FESC, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra KBC-a Zagreb

Tajnici kongresa: Slađana Režić, Adriano Friganović, Aleta Tomljanović

KOTIZACIJA

Kategorija Do 23.3.2020. Od 23.3.2020. 
Zaposlenici KBC-a Zagreb 600,00 kn 700,00 kn
Vanjski sudionici 800,00 kn 900,00 kn
Umirovljenici KBC-a Zagreb Gratis Gratis
Studenti i učenici * Gratis Gratis

* studenti i učenici prijavljuju se u dogovoru s voditeljem studija

Kotizacija uključuje: tiskane materijale, pristup predavanjima i izložbi, Potvrdnicu o sudjelovanju, kave i objede tijekom kongresa

Izložba: Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo kontaktirati tehničkog organizatora Kongresa

Potvrda o sudjelovanju: Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Kongres se boduje prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

UPUTE ZA SLANJE SAŽETAKA
 • Sažetci se prijavljuju elektronski na web stranici KBC Zagreb putem obrazca za prijavu sažetaka. Prije prijave sažetka obavezna je registracija sudionika kako bi dobili registarski broj .
 • Sažeci se pišu na A4 formatu Word MS, dvostrukim proredom, veličina slova F12. Svi sažeci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora te kontakt adresu s e-mailom.
 • Rok za slanje sažetaka je do 23. ožujka 2020. godine.
 • Obavijest o prihvaćanju rada: 1. travnja 2020. godine.
UPUTE ZA SLANJE E-POSTERA
 • Posteri se primaju isključivo u elektronskom obliku. Autori postera moraju poslati sažetak.
 • E-poster mora biti izrađen u PowerPointu (save as .jpg/.npg) na samo jednom slajdu na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • E-poster ne smije sadržavati audio/video zapise ili pokretne slike
 • Molimo da se koristite fontove manje veličine od 10 pt, te da veličina datoteke bude manja od 20 MB

TEME KONGRESA

 1. Sestrinska praksa danas: stari izazovi, nove mogućnosti
 2. Aktualna pitanja u zdravstvenoj skrbi i izazovi u budućnosti iz perspektive upotrebe novih tehnologija i medija
 3. Kulturna i duhovna dimenzija skrbi o pacijentu: Izazovi zdravstvene skrbi u svijetu koji se mijenja
 4. Prikazi slučajeva i kratka priopćenja iz kliničke prakse KBC-a Zagreb
 5. Odabrane teme iz prijavljenih radova sudionika

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 Vesna Bratić, Jadranka Butorac, Branka Crnković, Ivanka Gelo, Irena Godić, Danijela Grgurević, Renata Habeković, Kristina Hanžek, Jasminka Horvatić, Renata Huzanić, Božica Ilijač, Nada Ivrlač, Božica Karaula, Ksenija Kocijan, Marina Kukolja-Šivak, Ivana Leskovar, Josip Lučić, Antonija Marić, Katarina Maršić, Renata Meglajec-Papa, Zdravka Mihaljević, Jasminka Miličević, Lucija Mioč, Silvana Piškor, Stjepan Radić, Marica Slivar-Renić, Stjepan Strancarić, Marina Vajdić, Vedran Ružić, Ana Savović, Mirna Vrček, Irena Vugrek, Đurđica Zlodi, Snježana Žic

STRUČNI I PROGRAMSKI ODBOR

Matija Bagarić, Domagoj Caban, Dario Celjak, Valentina Jezl, Ana Ljubas, Jadranka Marić, Ana Marinić, Jasmina Vuković, Nikolino Žura

Na kongresu želim sudjelovati

UVJETI SUDJELOVANJA NA KONGRESU

Pristajem da se moji osobni podatci navedeni u ovom registracijskom obrascu koriste za potrebe rada 4. Kongresa medicinskih sestara i tehničara KBC Zagreb, odnosno ne pristajem da se oni dijele drugim subjektima niti koriste za druge namjene.

Dopuštam da službene fotografije s kongresa budu javno dostupne na web stranici KBC-a Zagreb i portalima koji će promicati teme kongresa i sestrinstvo općenito.

UVJETI SUDJELOVANJA NA KONGRESU

Pristajem da se podatci navedeni u obrascu za prijavu sažetaka koriste za potrebe rada 4. Kongresa medicinskih sestara i tehničara KBC Zagreb, odnosno ne pristajem da se oni dijele drugim subjektima niti koriste za druge namjene.

Za vaša pitanja:


Slađana Režić
Mob. 091 4920 686
E-mail: sladjana.rezic@kbc-zagreb.hr

Adriano Friganović
Mob. 091 4922 384
E-mail: adriano@hdmsarist.hr 

Aleta Tomljanović
Mob. 091 4922 415
E-mail: aleta.tomljanovic@kbc-zagreb.hr