Izvješča

XXXIII. Perinatalni dani „Ante Dražančić“

Od 11. do 13. listopada 2019. godine  u Osijeku je održan kongres „XXXIII. Perinatalni dani „Ante Dražančić“.

Glavne teme bile su:

 • Profilaksa u perinatologiji
 • Gestacijski dijabetes
 • Prehrana u neonatologiji

Na Kongresu se  održala i sekcija primalja na kojoj su primalje i medicinske sestre imale izlaganja vezana uz navedene teme ili se vodila slobodna prasprava o aktualnosima vezanim za područje primaljstva i neonatologije. Iz Klinike za ženske bolesti i porode, KBC-a Zagreb, Kongresu su nazočile  primalje i medicinske sestre Zavoda za perinatalnu medicinu i Zavoda za neonatologiju. Aktivno su sudjelovale s radovima:

 • Uloga medicinske sestre i primalje u edukaciji trudnice i rodilje s gestacijskim dijabetesom – Mihaela Magdić, Ksenija Tuškan
 • Uloga struke u stvaranju povjerenja između zdravstvenih djelatnika i rodilje –

Renata Huzanić, Biserka Mikuš

Nakon svih izlaganja održana je radionica Kontrola emocija – utjecaj na terapijski odnos, a na kraju okrugli stol sa raspravom i zaključcima.

Neki od glavnih zaključaka sekcije govorili su o potrebi daljnjeg jačanja suradnje svih profesionalaca iz ovog područja medicine, a posebno se to odnosi na zajedništvo primalja i medicinskih sestara jer su razmjena znanja i iskustva, uz trajnu edukaciju, ključ u osiguranju kvalitete skrbi za majke i djecu te  podloga na kojoj se može graditi prepoznatljivost uloge primaljstva u društvu.

Đurđica Zlodi, magistra sestrinstva

Napredna znanja i vještine pri reprocesiranju medicinskih proizvoda i pribora

Pod pokroviteljstvom tvrtke Johnson & Johnson u Zagrebu 10. i 11.10. 2019. održan je program stručne edukacije za djelatnike zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj koji se bave reprocesiranjem kirurških instrumenata  i medicinskog pribora pod nazivom“ Napredna znanja i vještine pri reprocesiranju medicinskih proizvoda i pribora“.

Stručnoj edukaciji iz KBC Zagreb nazočili su: Jasminka Horvatić, magistra sestrinstva, Suzana Čolić, prvostupnica sestrinstva, Kristina Puškarić, prvostupnica sestrinstva, Gordana Matanović, medicinska sestra, Tomislav Popović, prvostupnik sestrinstva, Klinika za ortopediju – Glavni tehničar Odjela ortopedske operacije.

Predavač je bio gospodin Miljenko Fažon, ekspert i stručni suradnik tvrtke SteriPartner GmbH pri institutu za kvalitetu medicinskih proizvoda i konzultant na području reprocesiranja medicinskih instrumenata i pribora, kao i na području izobrazbe i osposobljavanja djelatnika. Prvi dan edukacije obrađene su teme o ulozi, zadatcima, zakonskim zahtjevima pri reprocesiranju medicinskih proizvoda i pribora, edukaciji osoblja, zaštiti na radu i dokumentiranju. Drugi dan edukacije raspravljalo se o validacijskim postupcima i osiguranju kvalitete u postupcima reprocesiranja.

Usporedno s tehnološkim razvojem i razvojem operacijskih tehnika, gdje se više ne obrađuju samo klasični kirurški instrumenti nego se sve učestalije nabavlja najsuvremenija oprema, složenije izvedbe, izrađena od novih materijala, zatim napredak u endoskopskoj kirurgiji, minimalno invazivnoj kirurgiji, mnoštvo optičkih sustava, robotska kirurgija samo su primjeri s kojima se susrećemo u svakodnevnoj praksi i gdje se pomiču granice za osoblje u odjelima gdje se radi reprocesiranje istih.

U drugim Europskim zemljama ti odjeli se upravo i nazivaju Jedinice za reprocesiranje medicinskih instrumenata i pribora, jer je to kompletan naziv onoga čime se taj odjel bavi, od transporta nakon korištenja, dekontaminacije i pranja, kontrole čistoće i funkcije, pakiranja, sterilizacije, izdavanja materijala krajnjem korisniku i skladištenja do ponovne upotrebe. To je jedan zatvoreni ciklus u kojem je sterilizacija samo jedan segment, a svaki drugi nabrojeni čin je podjednako važan i ako se ne odradi ispravno dolazi do greške u reprocesiranju.

Naglašeno je da će iduće godine (26.5.2020.) izaći nova uredba o medicinskim proizvodima (DIREKTIVA MDR), gdje će biti izjednačeni proizvođači sterilnih proizvoda i bolničke sterilizacije koje isto tako plasiraju sterilne medicinske proizvode svojim korisnicima.

Klinika za ortopediju u sklopu Odjela ortopedske operacije u jednom segmentu ima reprocesiranje, te je od osobite važnosti da kolegice i kolege, a posebno odgovorna osoba (Tomislav Popović), budu upoznati s najnovijim stručnim saznanjima, kako bismo ih provodili u svakodnevnom procesu rada.

Kao zaključak naglašavamo da je ovakva vrsta edukacija nužna osoblju koje radi u odjelima sterilizacije.

Kako bismo u budućnosti obuhvatili kompletan proces rada (u sadašnjim Odjelima za sterilizaciju ili sl.) trebalo bi prilagoditi novo nazivlje kao npr. „ODJEL ZA REPROCESIRANJE MEDICINSKIH PROIZVODA I PRIBORA“, a mišljenja smo da ćemo i u tom segmentu biti među prvima koji će to primijeniti u svakodnevnoj praksi prilikom izmjene postojeće sistematizacije.

Navedena edukacija svakako je potrebna i za medicinske sestre u operacijskim salama (instrumentarke) koje su najveći potrošači naših proizvoda, a kako bi zapravo shvatili kolika je odgovornost osoblja iza svakog seta koji se kao finalni proizvod isporučuje i ostalim korisnicima naših usluga.

Ovakva usko specijalizirana edukacija pomaže svim sudionicima da steknu znanja koja će im olakšati uvođenje i održavanje visokih standarda u reprocesiranju medicinskih instrumenata i pribora, te tako podignu sigurnost bolesnika na višu razinu, smanjujući mogućnost grešaka u reprocesiranju, a sve u skladu s novim europskim normama, koje su obvezujuće i nama kao jednoj od zemalja članica EU.

Jasminka Horvatić, magistra sestrinstva, MNS

Stručni skup Društva za tumore glave i vrata u Rapcu

Od 10 do 12. listopada 2019. godine Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata organiziralo je u Rapcu godišnji stručni sastanak pod nazivom „Značaj Multidisciplinarnog tima i nutritivna potpora u liječenju bolesnika s tumorima glave i vrata“ i simpozij medicinskih sestara i tehničara „Zdravstveni odgoj bolesnika s tumorima glave i vrata“.

Teme predavanja stručnog skupa bile su:

 • Nutritivna skrb bolesnika s tumorima glave i vrata
 • Prehrana i fizioterapijski postupci kod bolesnika s tumorima glave i vrata
 • Doprinos zdravstvenog odgoja kvaliteti života
 • Zdravstveni odgoj kroz medije

Radionice u okviru stručnog skupa:

 • Kako prenijeti zdravstvenu informaciju kroz medije
 • Postavljanje ciljeva u zdravstvenom odgoju
 • Bolesnik i usvajanje zdravstvenih preporuka

Skup je bio izrazito zanimljiv zbog odabira aktualnih tema i kvalitete izlaganja, a sudionici su pokazali veliko zanimanje za organizirane radionice. Također je poslužio kao idealno mjesto za razmjenu iskustava i znanja među članovima multidisciplinarnog tima (kirurzi, onkolozi, medicinske sestre, logopedi, fizioterapeuti, psiholozi…)

S Klinike za onkologiju na simpoziju su sudjelovale medicinske sestre: Kristina Crljenak, Marinka Serdarušić, Andreja Soldo, Matea Radolović i  Marica Novak.

 

Marica Novak, magistra sestrinstva

StručnI skup operacijskih sestara/Tuhelj 3.- 5.10.2019.

Glavna tema trodnevnog stručnog skupa operacijskih medicinskih sestara koji je održan u Tuhelju od 3. do 5. listopada 2019. bila je „Upravljanje infekcijama u operacijskoj sali“.

Uspostavljanje učinkovitog sustava kontrole/upravljanja bolničkim infekcijama najbolji je način za sprječavanje ili zaustavljanje širenje infekcije u zdravstvenim ustanovama. Na ovom stručnom skupu detaljno su prikazani najčešći putovi širenja infekcija, načini sprječavanja, odnosno zaustavljanja te preporuke (smjernice) za postizanje maksimalne sigurnosti od širenja bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama s posebnim naglaskom na operacijsku salu.

Stručni program koji je sudionicima pružio širok raspon inovativnih i zanimljivih tema svojim radovima su upotpunile i operacijske medicinske sestre Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Sudjelovali smo s dva rada:

 • Upravljanje prevencijom i kontrolom infekcije u operacijsku sali

Autori: Renata Habeković, Mirjana Dubravec, Sanjica Kurtanjek-Gorupec, Danijela Žigrović, Maja Kokalović, Luca Ćurak, Iva Rukavina, Martina Novoselac,Klara Mikulić,Ivana Simić, Maja Mikulić

Tema: Prezentacija je obuhvatila globalna pitanja i probleme prevencije/kontrole infekcija u operacijskoj sali. Ova tema i njezina razrada osobito su korisne u svakodnevnom radu koji obuhvaća i kontinuiranu poduku o kontroli infekcija. Prezentirane spoznaje i navedena iskustva iz prakse trebalo bi koristiti uvijek i ponovo u svrhu olakšavanja svakodnevne misije osoblja u operacijskim salama, a to je edukacija zdravstvenih djelatnika i podupiranje provođenja smjernica za postizanje maksimalne sigurnosti od širenja bolničkih infekcija u praksi.

Svaki zdravstveni djelatnik mora se upustiti u „borbu“ kojom će se prevenciju infekcije postaviti na vrh prioriteta svakodnevne skrbi o bolesnicima.

ključne riječi: standardizirani postupci, upravljanje, infekcija, prevencija, posljedice po bolesnika, sigurnost bolesnika, zdravstvena njega

 • Upravljanje rizicima i registrom rizika u operacijskim salama

Autori: Marin Repustić, Ivanka Budiselić-Vidaić, Slavica Berić, Renata Habeković, Božica Ilijač, Ksenija Stanić

Tema: Upravljanje rizikom – praksa za koju postoje procesi, metode i određena sredstva. Ona osigurava disciplinirano okruženje za proaktivno donošenje odluka, nužnih za sprečavanje ili zaustavljanje širenja bolničkih infekcija te predstavlja važnu ulogu u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite i usluga koje su sigurne za pacijente, osoblje i posjetitelje.

Upravljanje rizikom olakšava pružanje isplativih (cost-effective) usluga tako što eliminira ili smanjuje nepotrebne troškove nastale uslijed ispravljanja pogrešaka ili propusta te štiti korisnike zdravstvenih usluga svođenjem određenih rizika na minimum.

Ključne riječi: registar rizika, upravljanje, minimum rizika, sigurnost bolesnika

 

Renata Habeković, dipl. med. techn., Slavica Berić, dipl. med. techn., Ivanka Gelo, dipl. med. techn.

16. Tečaj trajne edukacije s međun. sudjelovanjem Onkološko-hematološkog društva HUMS-a.

Od 3. do 5. listopada 2019. godine u Baškoj na otoku Krku održan je 16. Tečaj trajne edukacije s međunarodnim sudjelovanjem Onkološko-hematološkog društva HUMS-a.

Teme ovog tečaja bile su:

 • novosti u onkologiji i hematologiji
 • transfuzijsko liječenje u onkologiji i hematologiji
 • fertilitet i seksualnost u onkološko hematoloških bolesnika
 • aktualna događanja i problema u području njege onkoloških i hematoloških pacijenata

Ovaj tečaj s dugogodišnjom tradicijom od iznimnog je značaja za edukaciju i praktično stručno usavršavanje medicinskih sestara u području onkologije i hematologije. U svojoj bogatoj povijesti, kroz brojne prezentacije i radionice, polaznicima je učinio dostupnima najnovija saznanja i vještine koje su se godinama uspješno implementirale u radne procese naših odjela.

Uz nekoliko predavanja i radionica o zdravstvenoj njezi onkoloških i hematoloških bolesnika, poseban interes polaznici tečaja pokazali su za teme iz područja transfuzijskog liječenja koje je učestala pojava kod onkoloških i hematoloških bolesnika. Predavanja o vrstama krvnih pripravaka, posebnosti transfuzijskog liječenja kod onkoloških i hematoloških bolesnika te podaci o mogućim postransfuzijskim reakcijama kod učestalog primanja krvi i krvnih pripravaka bili su od velike pomoći medicinskim sestrama koje skrbe o pacijentima koji boluju od različitih malignih i/ili hematoloških bolesti.

O fertilitetu i seksualnosti onkoloških i hematoloških pacijenata sve se više govori, kako u općoj tako i u stručnoj javnosti. Prošlogodišnji tečaj pokazao je kako postoji ogromno zanimanje za ovo područje pa se i ove godine tema seksualnosti i fertiliteta uvrstila u program tečaja. Posebno je bilo zanimljivo predavanje Kvaliteta seksualnog života bolesnika s kolorektalnim karcinomom kojeg su pripremile medicinske sestre Klinike za onkologiju, KBC-a Zagreb.

Uz ove udarne teme moglo se čuti i raspravljati o izvještaju s ovogodišnjeg 13. ljetnog kampa društva hemofiličara Hrvatske, kojeg je pripremila Josipa Belev, bacc. med.techn, voditeljica edukacijskih programa za medicinske sestre i radionica za oboljele od hemofilije. Budući da smo svjedoci velikih promjena u procesu liječenja hemofilije, ovo je predavanje izašlo iz okvira samog izvještaja najavljujući novitete u liječenju, odnosno opisujući novu ulogu medicinske sestre u edukaciji oboljelih od hemofilije. Također je najavljen sastanak Europskog konzorcija za hemofiliju koji će se održati 2021. godine u Zagrebu.

Razumijevajući važnost komunikacije s drugim zdravstvenim i zdravstveno obrazovnim ustanovama u namjeri da se unaprijedi zdravstvena skrb i njega onkoloških i hematoloških bolesnika, dogovorena je suradnja naših hematoloških sestara s timom medicinskih sestara iz Asklepios Kliniken iz Bad Koniga u Njemačkoj koji ima veliko iskustvo u provođenju bazalne njege kod nepokretnih bolesnika što nas jako zanima.

Vesna Družinić, bacc. med. techn. 

7. simpozij medicinskih sestara/tehničara u Mostaru

U organizaciji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru 26. i 27. rujna održan je 7. simpozij medicinskih sestara/tehničara u radu kojeg su sudjelovale medicinske sestre i tehničari iz tri države, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Središnja tema ovog stručnog skupa bile su kompentencije medicinskih sestara i tehničara u pojedinim segmentima procesa liječenja i skrbi o pacijentima. U dva simpozijska dana prezentirano je tridesetak radova kroz koje su prikazane uloga i važnost medicinskih sestara i tehničara kroz opis njihova posla u različitim područjima sestrinske djelatnosti. To je sudionicima omogućilo usporedbu radnih zadataka i odgovornosti medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenim sustavima ove tri države. Dobar dio simpozija bio je posvećen i aktualnim temama i izazovima u sestrinstvu koji će u budućnosti definirati sestrinstvo.

Medicinske sestre Kliničkog bolničkog centra Zagreb aktivno su sudjelovale u radu simpozija  s tri zanimljive prezentacije. Ana Ljubas, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra KBC-a Zagreb predstavila je prisutnima rad kardiološke medicinske sestre/tehničara kroz prezentaciju „Razvoj kardiološkog sestrinstva i pozicioniranje u zdravstvenom sustavu sukladno stečenim kompetencijama“. Ivana Barišić, Milena Malić, Filip Jerec, Tanja Zovko i Sandra Karabatić koji dolaze iz područja pulmologije pripremili su prezentaciju „Kompetencije medicinskih sestara i tehničara kod primjene neinvazivne mehaničke ventilacije“, dok je Slađana Režić predstavila rad medicinske sestre/tehničara u području kvalitete zdravstvene zaštite prezentacijom „Kompetencije medicinske sestre u kvaliteti“.

Razmjena iskustava kao posebna vrijednost koja može doprinijeti daljnjem razvoju sestrinstva nezamjenjiv je alat u stvaranju boljeg profesionalnog i društvenog okruženja za medicinske sestre i tehničare. Za to je potrebna kontinuirana suradnja koja je kroz ovaj simpozij dignuta na visoku razinu. Stoga je već sada siguran nastavak rada simpozija u narednim godinama, a to će sigurno doprinijeti boljem razumijevanju svega novog u sestrinstvu koje se nepovratno mijenja s primjenom novih tehnologija i uvođenjem novih standarda struke.

Slađana Režić, magistra sestrinstva

Europski kongres onkoloških medicinskih sestara - EONS 2019.

 Od 27. do 29. rujna 2019. godine u Barceloni se održavao Europski kongres onkoloških medicinskih sestara – EONS 2019. Jedna od tema koje su dominirale na ovom stručnom skupu  bila je skrb o onkološkim bolesnicima uz primjenu zdravstvene njege zasnovane na dokazima u kliničkoj praksi. Raspravljalo se o mogućnostima i potrebi kombiniranja istraživačkog rada, kliničke prakse i edukacije u njezi bolesnika što je, nažalost, u većini europskih zdravstvenih sustava teško izvedivo. Ponekad jer djelatnici pružaju otpor novom pristupu njezi bolesnika a ponekad zbog same organizacije posla unutar određene radne jedinice.

Na skupu se govorilo i o teškim uvjetima rada, vječnom problemu zdravstvenih djelatnika u većini javnozdravstvenih europskih sustava. U brojnim prezentacijama koji su se doticali ove teme mogli su se čuti zanimljivi prijedlozi za poboljšanje uvjeta rada, a to bi zasigurno unaprijedilo i samu skrb za bolesnike. Jedan od zanimljivijih bio je uključivanje skrbnika i/ili njegovatelja u proces liječenja što dokazano pozitivno utječe na provođenje sestrinske skrbi o bolesniku za vrijeme bolničkog liječenja.

Burnout i timski rad. Ovo su neizbježne teme kada se govori o kvaliteti obavljenog posla i ljudskim resursima o kojima ona ovisi. Burnout ili sindrom izgaranja na poslu je jedan od najčešćih problemima kod  mladih liječnika i medicinskih sestara  koji se nerijetko susreću i s manjkom podrške od starijih kolega. Poruke upućene na ovom skupu govore o tome kako je za uspješno obavljanje radnih zadataka u procesu njege pacijenta nužan timski rad koji garantira visoku kvalitetu obavljenog posla.

Osim ovih dominantnih tema, govorilo se i o:

 • prevenciji malignih oboljenja
 • nužnosti specijalizacije onkoloških sestara
 • ulaganju u edukaciju sestara (jedan od razloga odlaska iz zemlje)
 • gerijatrijskoj populaciji i palijativnoj skrbi za pacijenta
 • suportivnoj terapiji
 • duhovnosti u zdravstvenim ustanovama i njezinoj ulozi u liječenju onkoloških pacijenata
 • životu nakon izlječenja i resocijalizaciji

U odnosu na iznesena iskustva drugih europskih država, za Hrvatsku bi se moglo reći kako se nalazi negdje u zlatnoj sredine ljestvice kada govorimo o kvaliteti zdravstvene njege i skrbi za onkološke pacijente na europskom kontinentu.

Iva Zubatović Đunđenac, bacc. med. techn.

ESC (European Society of Cardiology) Congress 2019.

ESC kongres, zajedno sa Svjetskim kardiološkim kongresom, ove je godine održan u Parizu, u prostorima Expo Porte de Versailles centra, u razdoblju od 31. kolovoza do 4. rujna 2019. godine. Najveći kardiološki događaj godine na jednom je mjestu okupio više od 30 000 sudionika iz 150 zemalja.

Novosti i inovacije u kardiologiji prezentirane su kroz više od 500 sesija i 4500 prezentiranih radova. Ovogodišnji kongres poseban naglasak stavlja na „Global Cardiovascular health“, fokusirajući se na različitostima između prevalencije, kliničkih manifestacija, prevencijskih programa, dijagnostičkih postupaka i modaliteta liječenja kardiovaskularnih bolesti diljem svijeta. ESC i dalje nastavlja s razvojem smjernica koje daju preporuke temeljene na dokazima za zbrinjavanje svih stanja u kardiologiji.

Na ovogodišnjem kongresu predstavljene su sljedeće smjernice:

 • „Diabetes, Pre-diabetes & Cardiovascular Diseases“
 • „Acute Pulmonary Embolism“
 • „Supraventricular Tachycardia“
 • „Chronic Coronary Syndromes“
 • „Dyslipidaemias“

Aktivnosti ACNAP-a (Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions), kao najveće europske organizacije koja okuplja kardiovaskularne medicinske sestre i srodne profesije u kardiologiji, organizirane su u suradnji s nacionalnim društvom zemlje domaćina „ French nursing comunity“. ACNAP nastavlja kroz različite edukacijske programe, istraživanja i mentorstvo pružati snažnu podršku medicinskim sestrama za njihov profesionalni razvoj te jačati njihov utjecaj u cjelokupnom zdravstvenom sustavu i oblikovanju budućnosti.

Teme sesija na kojima se vodila vrlo konstruktivna rasprava bile su:

 • prihvaćanje digitalnih tehnologija u sestrinstvu
 • skrb usmjerena na pacijenta
 • unaprjeđivanje lanca preživljavanja i održavanje kvalitete života nakon kardijalnog aresta
 • sekundarna prevencija nakon akutnog infarkta miokarda
 • timski pristup i uključivanje palijativne skrbi kod pacijenata u uznapredovaloj fazi srčanog zatajivanja.

Iz održanih predavanja bilo je razvidno da je edukacija kardioloških medicinskih sestara u razvijenim zemljama pratila trendove razvoja moderne kardiološke prakse, a njihovo pozicioniranje u zdravstvenom sustavu sukladno stečenim kompetencijama dovelo je do općeg poboljšanja skrbi. Značajni iskoraci napravljeni su u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, zatajivanju srca „heart failure nurse“, hipertenziji.  To su područja gdje sestre u multidisciplinarnom timu igraju ključnu ulogu.

Budući da kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, gdje god je to moguće, naglasak mora biti na proaktivnom izbjegavanju lošeg zdravlja kroz prevenciju, a ne da usredotočenost bude na liječenju.

Usredotočenost je na „njezi“, a ne na „liječenju“ i to predstavlja značajan pomak paradigme. Medicinske sestre kao najbrojniji zdravstveni djelatnici dale su veliki obol u provedbi ovakve transformacije u nekim razvijenim zemljama.

Uz veliki broj liječnika i medicinskih sestara iz Hrvatske sa KBC Zagreb na ESC kongresu su sudjelovale: Ana Ljubas, Nataša Barišec, Vjera Pisačić, Vesna Grubić i Andreja Studen.

Bila je to jedinstvena prilika za povezivanje sa stručnjacima i interpersonalnu razmjenu znanja, upoznavanje s novitetima, a sve u cilju osiguravanja najbolje moguće skrbi za kardiološkog bolesnika i smanjivanja tereta kardiovaskularnih bolesti u svijetu kao temeljne misije Europskog društva za kardiologiju.

Zaključak:

Sve izrečeno na ESC kongresu možemo staviti u jedinstven zaključak.

Medicinske sestre kao najbrojniji zdravstveni profesionalci moraju biti prepoznate kao ključni čimbenik u oblikovanje socijalne i zdravstvene politike u svojim zemljama, jer mogu dati veliki obol u smanjenju tereta kardiovaskularnih bolesti.

Primjeri i rezultati moderne svjetske prakse dobar su putokaz kako pozicionirati kardiološko sestrinstvo u hrvatski zdravstveni sustav.

Izvješće pripremile:

Ana Ljubas i Vjera Pisačić

2nd Surgical Patient Safety Forum 7.6.1019. Beograd

Drugi Forum o sigurnosti pacijenata u operacijskim dvoranama, održan 7. lipnja 2019. godine u Beogradu, obilovao je novim spoznajama i zanimljivim stručnim temama uz dobar prikaz uloge medicinskih sestara i tehničara u skrbi o pacijentima u operacijskim dvoranama, ističući pritom njihovu važnost u cjelokupnom procesu operativnog liječenja. Također je naglašena nužnost postojanja multidisciplinarnog tima za perioperativnu skrb pacijenata koji bi bio sačinjen od stručnjaka za zdravstvenu njegu, sterilizaciju i ostalih srodnih područja. Njihovom suradnjom i zajedničkim radom moguće je postići značajne rezultate, te podići kvalitetu zbrinjavanja bolesnika u operacijskim dvoranama na najvišu razinu.

Zaključci Foruma su sljedeći:

 • Treba ustrajati u edukaciji medicinskih sestara i tehničara, jačati sestrinstvo kao profesiju, inzistirati na njihovj prepoznatljivosti i uvažavanju od strane državnih tijela, zdravstvenog sustava, lokalne zajednice i društva u cjelini.
 • Treba napraviti indikatore zdravstvene skrbi u operacijskim dvoranama, prepoznati indikatore za sigurnost i bolju povezanost u smislu stvaranja standarda za skrb bolesnika u operacijskim dvoranama.
 • Treba poticati međunarodnu suradnju, edukaciju, razmjenu znanja i iskustava u radu medicinskih sestara i tehničara.

Renata Habeković, dipl.ms.

9th EORNA Congress “On the Move” The Hague, The Netherlands 16 - 19 May 2019“

9th EORNA Congress “On the Move” The Hague, The Netherlands 16 – 19 May 2019“ održan je pod sloganom „U pokretu“, a osnovni cilj mu je prenijeti struci poruku o neupitnoj potrebi stalnog unapređenja perioperativne skrbi u svijetu medicine koji se neprestano mijenja. Nove tehnologije te stalni zahtjevi za kvalitetnijom i sigurnijom skrbi pacijenata u operacijskim dvoranama nisu više novost nego nužnost.

Organizator i pokretač ovog stručnog okupljanja bila je EORNA ( European Operating Room Nurses Association) koju je 1980. godine osnovala skupina inovativnih europskih perioperativnih medicinskih sestara, a koja je službeno pokrenuta u Kopenhagenu 1992. godine.

Upravni odbor EORNA-e sastoji se od najviše dva predstavnika službenih udruga svake zemlje članice, a sama organizacija postoji kako bi se razvila i poboljšala suradnja u području perioperativne skrb pacijenata diljem Europe.

EORNA djeluje kroz:

 1. Promicanje i održavanje visokog standarda perioperativne skrbi pacijenata.
 2. Vrlo utjecajno djelovanje operacijskih sestara u Europi.
 3. Povezivanje i suradnju s ostalim relevantnim europskim i međunarodnim organizacijama.

Deveti kongres Europskog udruženja medicinskih sestara u operacijskim dvoranama održao se u Nizozemskoj, u prekrasnom gradu Haagu od 16. do 19. svibnja 2019. godine, gdje su se okupile medicinske sestre, voditelji i stručnjaci za perioperativnu skrb bolesnika iz čitave Europe.

Znanstveni program sudionicima je pružio širok raspon inovativnih i zanimljivih tema, uz usmene prezentacije, postere i radionice:

 • Session: Communication for better teamwork
 • Session: Evidence-based measures to prevent surgical infections
 • Session: Safety first
 • Session: High-tech in or
 • Session: Challenges on positioning
 • Session: Evidence in perioperative nursing

Bila je ovo prilika za učenje i dijeljenje znanja s kolegicama i kolegama iz cijelog svijeta jercjelokupni napredak i neprekidan razvoj struke zahtijeva pažnju i predanost cijelog kirurškog tima. Osim toga, ne napreduje se samo u operacijskoj dvorani, promjene su vidljive u svim područjima društvene djelatnosti. Dakle, svjesni smo važnosti novih spoznaja i moramo biti spremni na nove mogućnost u perioperativnoj skrbi.

Stručne smjernice u radu medicinskih sestara operacijskih dvorana – metodologija i izvršenje 

Autori:  Repustić Marin, Budiselić Vidaić-Ivanka, Božica Ilijač, Berić Slavica, Habeković Renata, Vondraček Željka

Cilj rada: Ukazati na važnost stručnih smjernica u radu medicinskih sestara u operacijskim dvoranama.

Sažetak:

 • Profesionalne smjernice valja promatrati kao sustavni pregled činjenica s ciljem davanja informacija o zdravlju.
 • Zdravstveni profesionalci imaju glavnu ulogu u donošenju odluka i upravljanju radnim procesima u svakodnevnom radu i općenito operativnim procedurama u operacijskim dvoranama.
 • Smjernice su najstroži oblik činjenične potvrde o učinkovitosti postupka.
  Profesionalne smjernice koje definiraju radne procese medicinskih sestara u operacijskim dvoranama predstavljaju alat za smanjenje varijabilnost rada.
 • S obzirom na to da je krajnji cilj smjernica donošenje kvalitetnijih zaključaka i poboljšanje ishoda zdravstvenih postupaka, potrebno je napraviti nove smjernice za rad medicinskih sestara u operacijskim dvoranama jer to predstavlja jedan od najvažnijih segmenata u zdravstvenom procesu za operirane bolesnike. One bi trebale biti odraz i informacija o najnovijim saznanjima u području skrbi za pacijente.
 • Prednosti smjernica su brojne. Mogu se primjerice koristiti za:
  o kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite u operacijskim dvoranama
  o kontrolu kvalitete rada medicinskih sestara i drugih zdravstvenih profesionalaca kao i postupaka u osiguravanju i poboljšanju radnih procesa  medicinskih sestara.
 • Smjernice se temelje na sustavnom pregledu činjenica i stručnosti određenih profesionalnih područja izvedenih iz rada, a sve unutar interdisciplinarnog tima.
 • Smjernice koje se koriste u svakodnevnom radu, u operacijskim dvoranama, predstavljaju najbolji pristup koji se temelji na prikupljenim i analiziranim činjenicama. One su primjenjive i prilagođene svakom pacijentu i postupku te uvijek slijede samo jednu vrstu intervencije ili radni proces.

U ovom radu opisana je metodologija izrade profesionalnih smjernica za rad medicinskih sestara u operacijskim dvoranama, uključujući utjecaj cijena materijala na profesionalne smjernice kao i razvoj, širenje, korištenje i provedbu smjernice u operacijskim dvoranama.

Ključne riječi: Profesionalne smjernice, medicinske sestre operacijske dvorane, metodologija, provedba

Renata Habeković, dipl. ms.