Izvješča

9th EORNA Congress “On the Move” The Hague, The Netherlands 16 - 19 May 2019“

9th EORNA Congress “On the Move” The Hague, The Netherlands 16 – 19 May 2019“ održan je pod sloganom „U pokretu“, a osnovni cilj mu je prenijeti struci poruku o neupitnoj potrebi stalnog unapređenja perioperativne skrbi u svijetu medicine koji se neprestano mijenja. Nove tehnologije te stalni zahtjevi za kvalitetnijom i sigurnijom skrbi pacijenata u operacijskim dvoranama nisu više novost nego nužnost.

Organizator i pokretač ovog stručnog okupljanja bila je EORNA ( European Operating Room Nurses Association) koju je 1980. godine osnovala skupina inovativnih europskih perioperativnih medicinskih sestara, a koja je službeno pokrenuta u Kopenhagenu 1992. godine.

Upravni odbor EORNA-e sastoji se od najviše dva predstavnika službenih udruga svake zemlje članice, a sama organizacija postoji kako bi se razvila i poboljšala suradnja u području perioperativne skrb pacijenata diljem Europe.

EORNA djeluje kroz:

 1. Promicanje i održavanje visokog standarda perioperativne skrbi pacijenata.
 2. Vrlo utjecajno djelovanje operacijskih sestara u Europi.
 3. Povezivanje i suradnju s ostalim relevantnim europskim i međunarodnim organizacijama.

Deveti kongres Europskog udruženja medicinskih sestara u operacijskim dvoranama održao se u Nizozemskoj, u prekrasnom gradu Haagu od 16. do 19. svibnja 2019. godine, gdje su se okupile medicinske sestre, voditelji i stručnjaci za perioperativnu skrb bolesnika iz čitave Europe.

Znanstveni program sudionicima je pružio širok raspon inovativnih i zanimljivih tema, uz usmene prezentacije, postere i radionice:

 • Session: Communication for better teamwork
 • Session: Evidence-based measures to prevent surgical infections
 • Session: Safety first
 • Session: High-tech in or
 • Session: Challenges on positioning
 • Session: Evidence in perioperative nursing

Bila je ovo prilika za učenje i dijeljenje znanja s kolegicama i kolegama iz cijelog svijeta jercjelokupni napredak i neprekidan razvoj struke zahtijeva pažnju i predanost cijelog kirurškog tima. Osim toga, ne napreduje se samo u operacijskoj dvorani, promjene su vidljive u svim područjima društvene djelatnosti. Dakle, svjesni smo važnosti novih spoznaja i moramo biti spremni na nove mogućnost u perioperativnoj skrbi.

Stručne smjernice u radu medicinskih sestara operacijskih dvorana – metodologija i izvršenje 

Autori:  Repustić Marin, Budiselić Vidaić-Ivanka, Božica Ilijač, Berić Slavica, Habeković Renata, Vondraček Željka

Cilj rada: Ukazati na važnost stručnih smjernica u radu medicinskih sestara u operacijskim dvoranama.

Sažetak:

 • Profesionalne smjernice valja promatrati kao sustavni pregled činjenica s ciljem davanja informacija o zdravlju.
 • Zdravstveni profesionalci imaju glavnu ulogu u donošenju odluka i upravljanju radnim procesima u svakodnevnom radu i općenito operativnim procedurama u operacijskim dvoranama.
 • Smjernice su najstroži oblik činjenične potvrde o učinkovitosti postupka.
  Profesionalne smjernice koje definiraju radne procese medicinskih sestara u operacijskim dvoranama predstavljaju alat za smanjenje varijabilnost rada.
 • S obzirom na to da je krajnji cilj smjernica donošenje kvalitetnijih zaključaka i poboljšanje ishoda zdravstvenih postupaka, potrebno je napraviti nove smjernice za rad medicinskih sestara u operacijskim dvoranama jer to predstavlja jedan od najvažnijih segmenata u zdravstvenom procesu za operirane bolesnike. One bi trebale biti odraz i informacija o najnovijim saznanjima u području skrbi za pacijente.
 • Prednosti smjernica su brojne. Mogu se primjerice koristiti za:
  o kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite u operacijskim dvoranama
  o kontrolu kvalitete rada medicinskih sestara i drugih zdravstvenih profesionalaca kao i postupaka u osiguravanju i poboljšanju radnih procesa  medicinskih sestara.
 • Smjernice se temelje na sustavnom pregledu činjenica i stručnosti određenih profesionalnih područja izvedenih iz rada, a sve unutar interdisciplinarnog tima.
 • Smjernice koje se koriste u svakodnevnom radu, u operacijskim dvoranama, predstavljaju najbolji pristup koji se temelji na prikupljenim i analiziranim činjenicama. One su primjenjive i prilagođene svakom pacijentu i postupku te uvijek slijede samo jednu vrstu intervencije ili radni proces.

U ovom radu opisana je metodologija izrade profesionalnih smjernica za rad medicinskih sestara u operacijskim dvoranama, uključujući utjecaj cijena materijala na profesionalne smjernice kao i razvoj, širenje, korištenje i provedbu smjernice u operacijskim dvoranama.

Ključne riječi: Profesionalne smjernice, medicinske sestre operacijske dvorane, metodologija, provedba

Renata Habeković, dipl. ms.

2nd Surgical Patient Safety Forum 7.6.1019. Beograd

Drugi Forum o sigurnosti pacijenata u operacijskim dvoranama, održan 7. lipnja 2019. godine u Beogradu, obilovao je novim spoznajama i zanimljivim stručnim temama uz dobar prikaz uloge medicinskih sestara i tehničara u skrbi o pacijentima u operacijskim dvoranama, ističući pritom njihovu važnost u cjelokupnom procesu operativnog liječenja. Također je naglašena nužnost postojanja multidisciplinarnog tima za perioperativnu skrb pacijenata koji bi bio sačinjen od stručnjaka za zdravstvenu njegu, sterilizaciju i ostalih srodnih područja. Njihovom suradnjom i zajedničkim radom moguće je postići značajne rezultate, te podići kvalitetu zbrinjavanja bolesnika u operacijskim dvoranama na najvišu razinu.

Zaključci Foruma su sljedeći:

 • Treba ustrajati u edukaciji medicinskih sestara i tehničara, jačati sestrinstvo kao profesiju, inzistirati na njihovj prepoznatljivosti i uvažavanju od strane državnih tijela, zdravstvenog sustava, lokalne zajednice i društva u cjelini.
 • Treba napraviti indikatore zdravstvene skrbi u operacijskim dvoranama, prepoznati indikatore za sigurnost i bolju povezanost u smislu stvaranja standarda za skrb bolesnika u operacijskim dvoranama.
 • Treba poticati međunarodnu suradnju, edukaciju, razmjenu znanja i iskustava u radu medicinskih sestara i tehničara.

Renata Habeković, dipl.ms.