Ravnateljstvo

 

 

prof. dr. sc. Ante Ćorušić
ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb

 

 

prof. dr. sc. Stjepko Pleština
zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Zagreb

 

 

Ana Ljubas, magistra sestrinstva
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra KBC-a Zagreb

 

 

Kristina Marđetko Kelemenić, dipl. iur.
pomoćnica ravnatelja za pravne poslove

 

 

Boris Harcet, dipl. oec.
pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje

 

 

prim. dr. Milivoj Novak
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor

 

 

Jelena Basač, prof.
tajnica ravnatelja

 

Telefon: 01 2368 729; 01 2388 888 (centrala)
E-adresa: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr

Upravno vijeće

Predsjednica: Iskra Primorac, mag. oec.
Članovi:
Damir Rudeš, dipl. iur.
Antoaneta Bilić, dipl. oec.
prof. dr. sc. Željko Kaštelan (predstavnik Stručnog vijeća KBC-a Zagreb)
Gordana Miškulin (predstavnik Radničkog vijeća KBC-a Zagreb)

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća /2017.

Stručno vijeće

Predsjednik: prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Klinika za urologiju
Članovi: prof. dr. sc. Damir Babić, Klinički zavod za patologiju i citologiju
prof. dr. sc. Bojan Biočina, Klinika za kardijalnu kirurgiju
prof. dr. sc. Domagoj Delimar, Klinika za ortopediju
doc. dr. sc. Branka Golubić-Ćepulić, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
doc. dr. sc. Ivan Gornik, Centar za hitnu medicinu
prof. dr. sc. Jurica Vuković, Klinika za pedijatriju
prof. dr. sc. Dražen Huić, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
prof. dr. sc. Nenad Vukojević, Klinika za očne bolesti
Mirna Alebić, mag. pharm., Ljekarna Rebro
prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Klinika za urologiju
prim. mr. sc. Neven Kauzlarić, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala
prof. dr. sc. Ivana Mareković, Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju
prof. dr. sc. Branka Marinović, Klinika za dermatovenerologiju
prof. dr. sc. Darko Marčinko, dr., med., specijalist psihijatar
akademik Davor Miličić, Klinika za bolesti srca i krvnih žila
doc. dr. sc. Goran Mrak, Klinika za neurokirurgiju
doc. dr. sc. Goran Vujić, specijalist iz ginekologije i opstetricije
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, Klinika za unutarnje bolesti
prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
doc. dr. sc. Porin Perić, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
prof. dr. sc. Stjepko Pleština, Klinika za onkologiju
prof. dr. sc. Ervina Bilić, Klinika za neurologiju
prof. dr. sc. Drago Prgomet, Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
prof. dr. sc. Ivica Sjekavica, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
prof. dr. sc. Dunja Rogić, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
akademik Miroslav Samaržija, Klinika za plućne bolesti Jordanovac
doc. dr. sc. Vedran Cesarec, Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac
prof. dr. sc. Davor Mijatović, Klinika za kirurgiju
prof. dr. sc. Željko Verzak, Klinika za stomatologiju

Radničko vijeće

Predsjednica: Tanja Leontić, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Zamjenici predsjednice: Vesna Papeš Kirinić, Tomo Kovač, Ivan Brtičević i Gordana Miškulin
Članovi:Tanja Leontić, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Tomo Kovač, Klinika za kirurgiju, Zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju
Vesna Kirinić Papeš, Klinika za ORL, Klinička jedinica za fonijatriju
Ivan Brtičević, Klinički zavod za ortopedska pomagala i rehabilitaciju
Ankica Bertović, Klinički zavod za lab.dijagnostiku
Mario Medvedec, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Anko Antabak, Klinika za kirurgiju, Zavod za jednodnevnu kirurgiju
Zoran Kljajić, Služba za zaštitu okoliša i DDD
Tihana Koprivnjak, Sektor za prehranu i dijetetiku
Damir Burcar, Služba za zaštitu okoliša i DDD
Davorin Herceg Klinika za onkologiju, Dnevna bolnica
Jasminka Miličević, Klinika za onkologiju
Zlatko Grbavec, Služba održavanja medicinske opreme dijalize i stomatološke opreme
Gordana Miškulin, Klinika za psihijatriju
Vesna Družinić, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju
Adriano Friganović, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Marica Petti, Centar za hitnu medicinu
Terezija Kostantinov, Klinika za pedijatriju, Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje
Renata Šimonić, Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zavod za respiracijske infekcije i TBC

Službe i odjeli u Ravnateljstvu

Zajednička služba za unutarnju reviziju
Rukovoditeljica:  Anđelina Brzović Rakvin, dipl.ekonomist
E-adresa: rukovoditelj.zur@kbc-zagreb.hr

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Voditeljica:  doc. dr. sc. Bojana Knežević
E-adresa: rukovoditelj.ukz@kbc-zagreb.hr

Odjel medicinske fizike
Voditelj: Juraj Bibić, dipl.inž.fizike
E-adresa: voditelj.omf@kbc-zagreb.hr

Odsjek za opće poslove


 

Centri

Centar za klinička istraživanja poremećaja živčanog sustava
Centar za gastroenterologiju
Centar za neuroendokrinologiju
Centar za plućne bolesti
Centar za prevenciju i liječenje venske insuficijencije
Centar za psihosocijalnu onkologiju i palijativnu medicinu
Centar za akutno nadomjesno bubrežno liječenje
Centar za arterijsku hipertenziju
Centar za liječenje moždanog udara
TIA centar
Centar za prirođene bolesti srca djece i odraslih
Centar za cističnu fibrozu
Centar za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica
Centar za otkrivanje i liječenje metaboličkih bolesti djece i odraslih
Centar za antenatalnu i postnatalnu dijagnostiku i liječenje
Centar za dijagnostiku hemato-onkoloških bolesti djece i odraslih
Centar za translacijska i klinička istraživanja
Centar za prostatu

Medicinske i nemedicinske bolničke službe

Bolnička ljekarna
Rukovoditeljica: Mirna Alebić, mag. pharm.
E-adresa: predstojnik.lje@kbc-zagreb.hr

Služba za prehranu i dijetetiku
Rukovoditeljica: Eva Pavić, univ. spec., dipl. inž. prehrambene tehnologije
E-adresa: rukovoditelj.pre@kbc-zagreb.hr

Služba zajedničkih medicinskih i nemedicinskih poslova
Rukovoditeljica: Jasminka Horvatić, magistra sestrinstva/MNS
E-adresa: rukovoditelj.msk@kbc-zagreb.hr

Služba računovodstva i financija
Rukovoditelj: Igor Milovčić, dipl. ekonomist
E-adresa:  rukovoditelj.sef@kbc-zagreb.hr

Služba nabave i opskrbe
Rukovoditelj: Josip Jerleković, stručni specijalist inženjer logistike

Služba prodaje, ugovaranja i obračuna
Rukovoditeljica: Mirela Crnčić, dipl. ekonomist
E-adresa: rukovoditelj.spu@kbc-zagreb.hr

Služba za pravne poslove
Rukovoditeljica: Kristina Marđetko Kelemenić, dipl. pravnik
E-adresa: uprava.pravo@kbc-zagreb.hr

Služba za upravljanje ljudskim resursima
Rukovoditeljica: Marija Gregurić Stajčić, dipl. pravnik
E-adresa: rukovoditelj.sp3@kbc-zagreb.hr

Služba informatičkih usluga  
Rukovoditelj: Ivan Maretić, dipl. inž. elektrotehnike
E-adresa: rukovoditelj.sei@kbc-zagreb.hr

Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite osoba i imovine
Rukovoditelj: Vinko Periša, dipl. inž. prometa
E-adresa: rukovoditelj.ins@kbc-zagreb.hr

Služba tehničke potpore  
V.d. rukovoditeljice: Dušanka Malić, dip. inž. građevinarstva
E-adresa: rukovoditelj.teo@kbc-zagreb.hr

Povjerenstvo za lijekove

Predsjednica: doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med., specijalist internist
Članovi: prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med., specijalist internist
prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med., specijalist iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom
doc. dr. sc. Natalija Dedić-Plavetić, dr. med., specijalist internist
prim. dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger, dr. med., specijlist klinički farmakolog
prim. dr. Davorin Herceg, dr. med., specijalist internist
doc. dr. sc. Branka Golubić-Ćepulić, dr. med., specijalist transfuziolog
doc. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med., specijalist internist
Carmen Junačko, mr. pharm.
prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist
prim. mr. sc. Ines Lakoš Jukić, dr. med., specijalist dermatovenerolog
prim. mr. sc. Višnja Matković, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, dr. med., specijalist neurolog
Pavle Rončević, dr. med., specijalist internist
doc. dr. sc. Marina Šagud, dr. med., specijalist psihijatar
dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., specijlist klinički farmakolog
prof dr. sc. Jurica Vuković, dr. med., specijalist pedijatar

Etičko povjerenstvo

Predsjednik: prof. dr. sc. Darko Marčinko, Klinika za psihijatriju
Članovi: prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet
prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, Klinika za neurologiju
prof. dr. sc. Branka Marinović, Klinika za dermatovenerologiju
prof. dr. sc. Dunja Rogić, član, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Zamjenica predsjednika: Dinka Pavičić Baldani, Klinika za ženske bolesti i porode
Zamjenici članova: Krešimir Mihalic, odvjetnik
doc. dr. sc. Lana Škrgatić, Klinika za ženske bolesti i porode
prof. dr. sc. Darko Kaštelan, Klinika za unutarnje bolesti
prim. dr. Dubravka Sertić, Klinika za unutarnje bolesti

 

Zamolba Etičkom povjerenstvu KBC-a Zagreb