Osnovni cilj humane medicine je liječenje i rehabilitacija bolesnih ljudi te čuvanje zdravlja i prevencija bolesti kod zdravih ljudi, a znanost i edukacijski procesi budućih i sadašnjih zdravstvenih djelatnika nezaobilazan su put do ostvarenja ovog cilja.

Spoj znanosti i medicine u našoj bolnici očituje se kroz:
• koncept translacijskih i kliničkih istraživanja
• praćenje i implementiranje novih tehničkih dostignuća u redovan rad s pacijentima
• stručno usavršavanje budućih zdravstvenih djelatnika svih profila, kao i cjeloživotna edukacija onih koji su već u zdravstvenom sustavu

Poslijediplomski tečajevi - najave

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb održavaju se brojni poslijediplomski tečajevi za stručno usavršavanje iz različitih područja medicine.

Poslijediplomski tečajevi trajnog usavršavanja


Suvremena dijagnostika i liječenje Parkinsonove bolesti
XIX Simpozij "Ortopedska pomagala 2019"

Individualna edukacija


Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije održava se u Klinici za neurologiju Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb te u Referentnom centru Ministarstva zdravstva RH za epilepsiju (u daljnjem tekstu Centra za epilepsiju) dulji niz godina u sklopu kontinuiranog poslijediplomskog tečaja trajne edukacije. Namijenjena je liječnicima specijalistima neurolozima i psihijatrima, a cilj je osposobiti ih za samostalan rad – očitavanje elektroencefalografskih nalaza i implementaciju istih u dijagnostici i liječenju bolesnika s epilepsijom. Osim liječnika iz Hrvatske, ovu edukaciju uspješno su prošli i neki liječnici iz Bosne i Hercegovine te Makedonije. Uz liječničku provodi se i edukacija za neurofiziološke tehničare.

Tijekom edukacije u trajanju od 30 radnih dana polaznicima se, u obliku predavanja i seminara, prezentiraju osnove o tehnici snimanja i načinu interpretacije EEG nalaza, video- EEG telemetriji, poligrafskim snimanjima, te semi-invazivnim i invazivnim EEG tehnikama u predoperativnoj dijagnostičkoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, saznanja o neurobiologiji epilepsija, kliničkoj slici epilepsija i epileptičnih sindroma, neuroslikovnim metodama u dijagnostici epilepsija, algoritmima liječenja i specifičnostima liječenja epilepsija u žena, trudnica i osoba starije životne dobi. Polaznici se upoznaju i s neurokirurškim mogućnostima liječenja farmakorezistentnih epilepsija, i to minimalno-invazivnim neurokirurškim mogućnostima liječenja (implantacija stimulatora vagusnog živca) te klasičnim resektivnim neurokirurškim metodama liječenja.

Od početka edukacije polaznici prisustvuju radu liječnika neurologa-epileptologa u neurofiziološkom laboratoriju i ambulanti Centra za epilepsiju (u snimanju i interpretaciji EEG nalaza, kao i u obradi i liječenju bolesnika s epilepsijom). Posljednji tjedan edukacije predviđen je za samostalan rad, uz nadzor liječnika epileptologa, u ambulanti i na odjelu Centra za epilepsiju.
Na kraju edukacije polaznici polažu ispit, koji se sastoji od praktičnog dijela (očitavanje EEG nalaza, prikazi slučajeva) te teoretskog dijela. Nakon uspješno položenog ispita polaznici dobivaju potvrdu, odnosno licencu koja im omogućava samostalan rad u području elektroencefalografije i epileptologije.

Edukacija se organizira prema dogovoru s polaznicima, grupno i individualno.
Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore (HLK )je svojom odlukom broj 145-15/20 iz siječnja 2020. godine kategoriziralo tečaj s navedenom tematikom kao usko specifičnu izobrazbu I. stupnja te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 20 bodova, a pasivnim 25 bodova.

Informacije:
telefon: 01 2388 310
fax. 01 2376 021
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr

Edukacija iz kliničke elektromioneurografije (EMNG)

Edukacija iz kliničke elektromioneurografije održava se u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju. Namijenjena je liječnicima specijalistima neurolozima i fizijatrima, a cilj je osposobiti ih za samostalan rad u elektromioneurografskom laboratoriju. Kroz edukaciju se stavlja naglasak i na edukaciju o dijagnostici i liječenju neuromuskularnih bolesti, specifičnosti pregleda neuromuskularnog bolesnika i na diferencijalnu dijagnozu bolesti perifernog živčanog sustava.

Edukacija traje tri mjeseca za specijaliste neurologe i četiri mjeseca za specijaliste fizijatre. Po završetku edukacije polaže se ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2388 379

Polisomnografija

Edukacija iz polisomnografije održava se u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta. Namijenjena je liječnicima specijalistima neurolozima s ciljem da ih se osposobi za samostalan rad u polisomnografskom laboratoriju. Kroz edukaciju se stavlja naglasak i na edukaciju o dijagnostici i liječenju poremećaja spavanja u što su uključene dijagnostičke pretrage poput polisomnografije, prijenosne poligrafije, aktigrafije, testa multiple latence spavanja i titracije CPAP uređaja.

Edukacija traje mjeseca dana, a po zavšetku se polaže ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2388 379

Individualna edukacija iz neurosonologije

Individualna edukacija iz neurosonologije izvodi se u Klinici za neurologiju od 2008. g. Program edukacije usklađen je sa standardima ESNCH (European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics), a stručnjaci koji provode edukaciju educirani su u vrhunskim ustanovama širom svijeta. Naši laboratoriji opremljeni su najsuvremenijim dijagnostičkim sistemima, a raznovrsnost bolesnika koji su liječeni u našoj Klinici omogućava uvid u specifičnosti tehnika pregleda gotovo svih najvažnijih neurosonoloških protokola.

Neurološki ultrazvuk traži poznavanje neurovaskularne anatomije i fiziologije, osnove fizike i razumijevanje rada ultrazvučnih sistema, no iznad svega se radi o kombinaciji ukupnog neurovaskularnog znanja i vještine insonacije koja se usvaja ponavljanjem tehnika prvo uz nadzor, a potom u samostalnom radu. Trajanje programa je minimalno mjesec dana, a potom se prilagođava individualnim potrebama. Polaznici naše edukacije iz Hrvatske i susjednih zemalja postupno se uključuju u aktivnosti ESNCH i Zadarske škole neurosonologije i liječenja moždanog udara.

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2388 379

Edukacija iz evociranih potencijala

Edukacija iz evociranih potencijala održava se u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Namijenjena je liječnicima specijalistima raznih kliničkih grana medicine. Uz liječničku, provodi se i edukacija za neurofiziološke tehničare.

Edukacija uključuje poduku iz pripreme bolesnika, načina snimanja i interpretacije vidnih, slušnih i somatosenzornih evociranih potencijala. Edukacija traje četiri tjedna po svakom evociranom potencijalu, a uključen je teorijski dio te praktični dio pripreme bolesnika, snimanja i obrade podataka. Po uspješnom završetku teorijskog i praktičnog dijela prelazi se na interpretaciju snimaka s liječnikom edukatorom-neurologom. Cilj ove edukacije je osposobiti polaznika za samostalnu interpretaciju nalaza te tumačenje istih u sklopu kliničke slike bolesnika.

U  edukaciji sudjeluju neurofiziološki asistenti, inženjer elektrotehnike te liječnici specijalisti neurolozi. Po završetku se polaže ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Ovaj tečaj trajne edukacije boduje Hrvatska liječnička komore.

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2376 021

Izvješća sa stručnih skupova
Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena

U petak, 18. listopada 2019. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je poslijediplomski tečaj “Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena”, namijenjen specijalistima neurolozima, neuropedijatrima, neonatolozima, ginekolozima, liječnicima obiteljske medicine, kao i specijalizantima navedenih struka. Voditeljice tečaja bile su prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže s Klinike za neurologiju i prof. dr. sc. Vesna Elveđi Gašparović s Klinike za ženske bolesti i porode. Stručni skup je otvorio prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb, koji je u svom obraćanju sudionicima najavio i promociju novog sveučilišnog priručnika “Epilepsija – dijagnostički i terapijski pristup”.

prof. dr. sc. Ante Ćorušić s voditeljicama tečaja  /   prof. dr. sc. Marijan Klarica   /   prof. dr. sc. Ante Čović

Promocija je održana istog dana kao sastavni dio programa tečaja, a radi se o prvom priručniku koji na opširan i sveobuhvatan način opisuje ovu učestalu neurološku bolest te će vjerojatno postati obavezna literatura u poslijediplomskoj edukaciji budućih specijalista neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Detalje o novom priručniku na predstavljanju su iznijeli prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Osman Sinanović, recenzent, urednice prof. dr. sc. Zdravka Poljaković i prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže te Anđa Raič, prof., u ime Medicinske naklade.
Autorica i urednica Željka Petelin Gadže u svom je obraćanju za nastanak ovog priručnika posebno naglasila ulogu prof. dr. sc. Sanje Hajnšek kao jednog od začetnika moderne epileptologije u našoj zemlji, a za znanje i entuzijazam koje im je godinama prenosila, urednici i autori zahvalili su joj posvetom ovog priručnika.

prof. dr. sc. Osman Sinanović i predstavljači sveučilišnog priručnika  /  Autori i urednici sveučilišnog priručnika “Epilepsija – dijagnostički i terapijski pristup” /  gosti na predstavljanju udžbenika

Autori i urednici sveučilišnog priručnika “Epilepsija – dijagnostički i terapijski pristup”

Svoja znanja i praktična iskustva iz ovog područja u knjigu je implementiralo 30 autora, a da bi postala kompaktno štivo visoke kvalitete potrudilo se četvero urednika: prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, prim. dr. Sibila Nanković i prim. mr. sc. Vlatko Šulentić. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Niko Zurak i prof. dr. sc. Osman Sinanović, dok je izdavač Medicinska naklada.
Epilepsija je jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti karakterizirana specifičnom i raznolikom etiologijom te kliničkom fenomenologijom, koja predstavlja značajan medicinski i javnozdravstveni problem. U današnje vrijeme, zahvaljujući napretku neuroradioloških, neurofizioloških, nuklearno-medicinskih i laboratorijskih (poglavito molekularnogenetičkih) dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija, svjedočimo da se bolest u više od 70% oboljelih može zadovoljavajuće liječiti medikamentoznom terapijom, dok se oko 30% njih može podvrgnuti neurokirurškim metodama liječenja.
Epilepsija je bolest u kojoj je jako bitna uloga multidisciplinarnog tima stručnjaka koji uključuje, uz neurologe-epileptologe, neuropedijatre, neonatologe, neuroradiologe, specijaliste nuklearne medicine, neurokirurge, anesteziologe, ginekologe, psihologe, psihijatre, kardiologe, liječnike obiteljske medicine, specijaliste laboratorijske medicine, specijaliste analitičke toksikologije, medicinske biokemičare, kliničke farmakologe, neuropatologe, socijalne radnike, biomedicinske inženjere, genetičare, specijaliste fizikalne medicine, logopede te ostale specijaliste i eksperte ovisno o kazuistici, uz neizostavnu pomoć neurofizioloških asistenata i educiranih medicinskih sestara.
Što se tiče predavanja i prezentacija tečaja, oni su uglavnom bili usmjereni na nove spoznaje u dijagnostici i liječenju epilepsije kod žena, posebno tijekom trudnoće i babinja, uz osvrt na utjecaj antiepileptika na razvojne anomalije fetusa, te predstavljanje smjernica za liječenje novom generacijom lijekova. Bogati program sastavljen je suradnjom neurologa, ginekologa, neuropedijatara, neonatologa i liječnika obiteljske medicine iz Hrvatske i Slovenije, s ciljem da se na najbolji način prikažu specifičnosti u dijagnostičkom i terapijskom algoritmu žena s epilepsijom u adolescenciji, prekoncepcijskom periodu te tijekom trudnoće, poroda i babinja, kao i u starijoj životnoj dobi. Također su prikazani klinički entiteti katamenijalne epilepsije i Rettovog sindroma, perinatalni ishodi u ovisnosti o liječenju antiepilepticima u trudnoći, neurorazvojni ishodi djece majki s epilepsijom, te liječenje epileptičnog statusa u žena generativne dobi. Na tečaju je sudjelovalo 162 sudionika iz cijele Hrvatske.

voditeljice i predavači: doc. dr. sc. Ingrid Marton, doc. dr. sc. Mila Lovrić, prof. dr. sc. Davor Sporiš, dr. Lucija Kuder, dr. Mislav Mikuš, dr. Andreja Bujan Kovač i drugi sudionici tečaja

16. radionica „Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku“

 

Dana 8. studenoga 2019. godine u Edukacijskom centru Kliničkog bolničkog centra Zagreb održana je 16. radionica „Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku“. Na otvaranju sudionike su pozdravili akademik Željko Reiner, potpredsjednik Sabora RH, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva RH, te domaćini, prof. dr. sc. Ante Čorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb i prof. dr. sc. Nadan Rustemović, voditelj Odjela za intervencijsku gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb.

Ovaj stručni skup već tradicionalno okuplja najistaknutije svjetske endoskopičare. Među njima su svakako prof. Naohis Yahagi (Tokyo, Japan), prof. Klaus Monkemuller (Minhen, Njemačka) i prof. Albert Arezzo (Torino, Italija) koji su uz naše liječnike, dr. sc. Hrvoja Ivekovića, prim. dr. Branka Bilića i dr. sc. Pavu Markoša, osobno sudjelovali u ovogodišnjoj demonstraciji najnaprednijih endoskopskih procedura.

Uz rad najpoznatijeg svjetskog endoskopičara na području submukoznih disekcija ranih tumora u probavnom traktu (prof. Yahagi), sudionici radionice mogli su doznati i najnovije spoznaje o primjeni robotike u gastrointestinalnoj endoskopiji kroz praktično predavanje prof. Alberta Arezzoa iz Torina, kod kojeg su na edukaciji bili i liječnici našeg Zavoda za gastroenterologiju. S obzirom da je robotika u gastroenterologiji bila središnja ovogodišnja tema radionice, predstavljeni su i naši dometi u kirurškoj i urološkoj robotici te je organiziran i okrugli stol s temom budućnosti robotike u hrvatskoj gastroenterologiji i medicini uopće.

Uz strane stručnjake i domaće gastroenterologe, aktivni sudionici radionice bili su i naši inovatori, neurokirurg prof. dr. sc. Darko Chudy koji je predstavio uspješnu suradnju MF i FER s prof.Bojanom Jerbićem, abdominalni kirurg prof. dr. sc. Dujo Kovačević, urolozi prof. dr. sc. Željko Kaštelan i dr. sc. Tomislav Kuliš, psihijatri prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš i dr. sc. Maja Živković te otorinolaringolog prof. dr. sc. Drago Prgomet.

Koncept ove, kao i prethodnih radionica, takav je da u jutarnjim satima eksperti demonstracijom u živo prikazuju najnovije napredne endoskopske tehnike uz „state of art“ predavanja, dok u poslijepodnevnim satima mladi endoskopičari dobivaju priliku vježbati rad netom viđenim tehnikama na mehaničkim te „ex-vivo“ i živim procinim modelima.

Ovakav izravni kontakt i mogućnost ostvarenja koncepta „see it, do it, teach it“ je izuzetno važan za mlade liječnike, a našu zemlju čvrsto pozicionira kao jednog od EU lidera u gastroenterološkoj edukaciji i otvara joj vrata referentnog centra izvan Europe.

Organizatori ovogodišnje radionice bili su Endoskopska sekcija Hrvatskog gastroenterološkog društva, Udruga medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske, Hrvatski  zavod za hitnu medicinu-sekcija za telemedicinu, te Klinički bolnički centar Zagreb. Voditelj radionice bio je prof. dr. sc. Nadan Rustemović, a održana je u Edukacijskom centru KBC-a Zagreb i prostorijama Odjela za interventnu gastroenterologiju KBC-a Zagreb, odnosno Referentnog centra za intervencijsku gastroenterologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, koji predstavlja i službeni ESGE (Europsko društvo za gastrointestinalnu endoskopiju) i ESGENA (Europsko društvo medicinskih sestara u gastroenterologiji i endoskopiji) trening centar, za edukaciju mladih endoskopičara iz naše zemlje, Europe i svijeta.

Centar za translacijska i klinička istraživanja

Centar za translacijska i klinička istraživanja djeluje od 2009. godine, a osnovan je temeljem zajedničke odluke Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb kao prva ustanova za translacijska istraživanja u jugoistočnoj Europi. Ugovor o suradnji kroz rad Centra između ove dvije ustanove potpisan je 2015. godine.
Translacijska medicina i djelatnost Centra usmjereni su na povezivanje temeljnih, kliničkih ili populacijskih istraživanja i implementaciji njihovih rezultata u svakodnevnu medicinsku praksu. Povratne informacije i znanja iz medicinske prakse unapređuju rad i rezultate znanstvenih i kliničkih istraživanja, a svrha ovog kruženja informacija je unapređenje zdravlja i zdravstvene skrbi.

Projekti koji su se do sada provodili u Centru za translacijska i klinička istraživanja financirali su Europska Unija, Svjetska banka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Hrvatska zaklada za znanost, Michael J. Fox fondacija, Parkinson’s UK fondacija, ADRIS fondacija, DAAD i HAMAG/BICRO. Znanstvena djelatnosti Centra dovela je i do kliničke primjene novih genomskih dijagnostičkih testova u praksu. Uz veliki napor djelatnika Centra, na listu DTP-ova (koju pokriva HZZO) uvršteni su dijagnostički testovi za panele kod epilepsija (oznaka DTP-a LG206) i testovi za komparativnu genomsku hibridizaciju na genskim čipovima (LG207 i LG 208). Ovi dijagnostički testovi rade se na Odjelu za funkcionalnu genomiku kojeg vodi prof. dr. sc. Fran Borovečki.

Odjeli, laboratoriji i ured:

Odjel za funkcionalnu genomiku
Voditelj: prof. dr. sc. Fran Borovečki
Telefon: +385 1 45 90 067, Fax: +385 1 49 20 040
E-mail: fran.borovecki@kbc-zagreb.hr 

Odjel za istraživanje reprodukcije i razvoja
Voditelj: prof. dr. sc. Davor Ježek
Telefon: +385 1 45 90 251
E-mail: davor@mef.hr

Ured za znanost i transfer tehnologije
Voditelj: mr. sc. Smiljka Vikić-Topić
Telefon: +385 1 45 66 972
E-mail: smiljka.vikic-topic@mef.hr

Odjel za međustaničnu komunikaciju
Voditelj: doc. dr. sc. Donatella Verbanac, znanstvena savjetnica
Telefon: +385 1 45 66 972
E-adresa: donatella.verbanac@mef.hr

Laboratorij za mineralizirana tkiva
Voditelj: prof. dr. sc. Slobodan Vukičević
Telefon: +385 1 45 66 812 / +385 1 45 66 822
E-adresa: slobodan.vukicevic@mef.hr

Odjel za proteomiku
Voditelj: prof. dr. sc. Lovorka Grgurevic
Telefon: +385 1 45 66 812 / +385 1 45 66 822
E-adresa: lovorka.grgurevic@mef.hr

Stručno usavršavanje

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb provodi se nastavna djelatnost za buduće zdravstvene djelatnike svih profila. Nastavna je baza za studente medicine, dentalne medicine, medicinske biokemije, farmacije, prehrambene biotehnologije, sestrinstva, fizioterapije, medicinsko laboratorijske dijagnostike i radiološke tehnologije. U svim klinikama/kliničkim zavodima KBC-a Zagreb se provodi i praktična nastava za učenike srednje škole za medicinske sestre Mlinarska.

 

Suradne obrazovne ustanove:

  • Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Prehrambeno biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
  • Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb

Osim dodiplomske nastave u Kliničkom bolničkom centru Zagreb provode se: obvezni pripravnički staž za sve profile zdravstvenih djelatnika, specijalizacije i uže specijalizacije doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, diplomiranih inženjera medicinske biokemije te poslijediplomski tečajevi za stručno usavršavanje u različitim područjima medicine.

Pripravnički staž

Pripravnički staž u KBC-u Zagreb obavlja se u skladu sa Pravilnikom o pripravnickom stazu zdravstvenih radnika, Pravilnikom o pripravnickom stazu doktora medicine i Pravilnikom o pripravnickom stazu doktora dentalne medicine. Svi zdravstveni djelatnici koji koji moraju odraditi obvezni pripravnicki staz čine to sukladno postojećem planu i programu,u trajanju od 5 do 12 mjeseci.

Specijalizacije i uže specijalizacije

U skladu sa svojim potrebama Klinički bolnički centar Zagreb svake godine donosi Plan specijalizacija i užih specijalizacija te od Ministarstva zdravlja traži odobrenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, diplomiranih inženjera medicinske biokemije i uže specijalizacije za svoje specijaliste.

Colloquia Pathophysiologica

1121. PF kolokvij: COVID 19(Part VII.) MECHANISMS OF CELL ENTRY, CYTOKINE STORM, AND A CONCEPT OF „VIRAL SEPSIS

Održat će se u četvrtak, 28. svibnja 2020. u 13.30 sati u dvorani 413, III kat, na PATOFIZIOLOGIJI – Bijela zgrada Poliklinike, Rebro.

Prof. dr. Zdenko Kovač, Voditelj

ARHIVA

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA – 1115/12.3.2020.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA – 1114/5.3.2020.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA – 1113/27.2.2020.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA – 1112/20.2.2020.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA – 1111/13.2.2020.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA – 1110/6.2.2020.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1109./29.1.2020.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1108/23.1.2020.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1107./16.1.2020.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1104.5.12.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1102/21.11.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1101./14.11.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1100/7.11.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1099/24.10.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1097.10.10.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1096/3.10.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1095,/3.10.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1094/19.9.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1093./14.9.2019.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA – 1092./12.9.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1090./11.7.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1088/13.6.2019

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1087/6.6.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1085./16.5.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1084/9.4.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1082/25.4.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1081./4.4.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   – 1079./21.3.2019.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA   –  1078./14.3.2019.

COLLOQUIA PATHOPHYSIOLOGICA   –  1077/7.3.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1075/21.2.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1073./7.3.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1071./24.1.2019..

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1067./20.12.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1066/13.12.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1061/8.11.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1056./4.10.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1055./20.9.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1054./13.6.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1053./26.7.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1052./19.7.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1051./13.7.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1050./4.7.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1049./28.6.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1047./8.6.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1046./30.5.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1045./24.5.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1044./17.5.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1058./18.11.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1074./14.2.2019.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1086./23.5.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1043/10.5.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1041./18.4.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1039/5.4.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1038./22.3.2018.

COLLOQUIA  PATHOPHYSIOLOGICA   –  1037./15.3.2018.

Colloquia Pathophysiologica 2016/17.