Centar za translacijska i klinička istraživanja djeluje od 2009. godine, a osnovan je temeljem zajedničke odluke Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb kao prva ustanova za translacijska istraživanja u jugoistočnoj Europi. Ugovor o suradnji kroz rad Centra između ove dvije ustanove potpisan je 2015. godine.
Translacijska medicina i djelatnost Centra usmjereni su na povezivanje temeljnih, kliničkih ili populacijskih istraživanja i implementaciji njihovih rezultata u svakodnevnu medicinsku praksu. Povratne informacije i znanja iz medicinske prakse unapređuju rad i rezultate znanstvenih i kliničkih istraživanja, a svrha ovog kruženja informacija je unapređenje zdravlja i zdravstvene skrbi.

Projekti koji su se do sada provodili u Centru za translacijska i klinička istraživanja financirali su Europska Unija, Svjetska banka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Hrvatska zaklada za znanost, Michael J. Fox fondacija, Parkinson’s UK fondacija, ADRIS fondacija, DAAD i HAMAG/BICRO. Znanstvena djelatnosti Centra dovela je i do kliničke primjene novih genomskih dijagnostičkih testova u praksu. Uz veliki napor djelatnika Centra, na listu DTP-ova (koju pokriva HZZO) uvršteni su dijagnostički testovi za panele kod epilepsija (oznaka DTP-a LG206) i testovi za komparativnu genomsku hibridizaciju na genskim čipovima (LG207 i LG 208). Ovi dijagnostički testovi rade se na Odjelu za funkcionalnu genomiku kojeg vodi prof. dr. sc. Fran Borovečki.

Odjeli, laboratoriji i ured:
Odjel za funkcionalnu genomiku
Voditelj: prof. dr. sc. Fran Borovečki
Telefon: +385 1 45 90 067, Fax: +385 1 49 20 040
E-mail: fran.borovecki@kbc-zagreb.hr
Odjel za istraživanje reprodukcije i razvoja
Voditelj: prof. dr. sc. Davor Ježek
Telefon: +385 1 45 90 251
E-mail: davor@mef.hr
Ured za znanost i transfer tehnologije
Voditelj: mr. sc. Smiljka Vikić-Topić
Telefon: +385 1 45 66 972
E-mail: smiljka.vikic-topic@mef.hr
Odjel za međustaničnu komunikaciju
Voditelj: doc. dr. sc. Donatella Verbanac, znanstvena savjetnica
Telefon: +385 1 45 66 972
E-mail: donatella.verbanac@mef.hr
Laboratorij za mineralizirana tkiva
Voditelj: prof. dr. sc. Slobodan Vukičević
Telefon: +385 1 45 66 812 / +385 1 45 66 822
E-mail: slobodan.vukicevic@mef.hr
Odjel za proteomiku
Voditelj: prof. dr. sc. Lovorka Grgurevic
Telefon: +385 1 45 66 812 / +385 1 45 66 822
E-mail: lovorka.grgurevic@mef.hr