Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Zagreb djeluje kao centralni hitni prijem koji objedinjuje sve medicinske specijalnosti osim hitne psihijatrije i hitne pedijatrije, ali uključuje dječju kirurgiju (najčešće traumatologiju), oftalmologiju i otorinolaringologiju. Hitna služba u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu organizirana je od 0 do 24 sata.

 

Predstojnik: prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija iz intenzivne medicine
Glavna medicinska sestra: Katarina Maršić, magistra sestrinstva

Djelatnost Objedinjenog hitnog bolničkog prijama

  • zbrinjavanje akutno oboljelih i ozlijeđenih osoba s ugroženim vitalnim funkcijama
  • održavanje života u iznenada vitalno ugroženih pacijenata
  • provođenje reanimacije na razini naprednog održavanja života
  • opservacija pacijenta i 24 satni monitoring

Telefoni:

01 2367 408

01 2367 414

01 2367 415

01 2388 888

Poželjno je da svi građani koji zatraže našu pomoć kod sebe imaju identifikacijske dokumente i zdravstvenu iskaznicu. Ako to zbog hitnosti nije moguće, osoblje Objedinjenog hitnog bolničkog prijama će ih naknadno zatražiti od pratnje pacijenta.

Univerzalni broj za sva hitna stanja: 112
Hitna medicinska pomoć: 194
Policija: 192
Vatrogasci: 193