Odjel za urogenitalni sustav

Voditelj: doc. dr. sc. Maja Hrabak Paar, dr. med., specijalist radiologije
Glavni inženjer: Hrvoje Kuhner, prvostupnik radiološke tehnologije

Liječnici specijalisti:

doc. dr. sc. Maja Hrabak Paar, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med., specijalist radiologije
prim. Mario Lušić, dr. med., specijalist radiologije
Irena Radumilo Klarić, dr. med., specijalist radiologije

vrh stranice