Radno vrijeme klinika i kliničkih zavoda je od 8 do 16 sati svakim radnim danom, a za hitna stanja i hospitalizirane pacijente dežurne službe rade svaki dan od 0 do 24 sata.

Posjeti pacijentima radnim danom su od 16 do 17 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom od 10 do 12 sati i od 16 do 17 sati.

Iznimke:

  • posjeti bez strogih vremenskih ograničenja u Klinici za pedijatriju i na dječjim zavodima Klinike za kirurgiju, Klinike za bolesti uha, grla i nosa i kirurgije glave i vrata te Klinike za ortopediju (jedan posjetitelj!)
  • nedjeljni posjeti pacijentima u jedinicama intenzivnog liječenja od 13 do 14 sati
  • posjeti pacijentima u terminalnoj fazi bolesti koji se dogovaraju sa zdravstvenim djelatnicima odjela gdje se takvi pacijenti nalaze
  • posjeti pacijentima u Klinici za onkologiju od 15 do 17,30 sati, svaki dan

O promjenama vremena posjeta na pojedinim klinikama/zavodima/odjelima pacijente i njihove posjetitelje obavijestit će osoblje te radne jedinice.

Posjetitelji moraju paziti na red i čistoću, ne smiju remetiti mir pacijentima, sjedati na bolesničke krevete, donositi predmete koji pacijentu nisu nužni i poštivati ostala pravila na koja ih djelatnici klinike/zavoda upozore.

Molimo sve posjetitelje naših pacijenata da ne dolaze obilaziti svoje drage ako su prehlađeni, imaju gripu ili boluju od neke druge zarazne bolesti.