U svakoj, pa tako i našoj bolnici postoje određena pravila ponašanja, kako za zaposlenike tako i za pacijente i njihove posjetitelje. Poštujući ih svi skupa doprinosimo bržem oporavku pacijenata.

Pravila ponašanja svih koji su uključeni u liječenje objedinjena su bolničkim Pravilnikom o kućnom redu.

Upis i smještaj
 • Po dolasku u našu bolnicu pacijent s uputnicom za bolničko liječenje može se javiti na informacijski šalter gdje će dobiti informaciju kako doći do odjela gdje će biti smješten.
 • Kada stigne na odjel, pacijent se javlja glavnoj odjelnoj sestri koja mu daje daljnje upute o proceduri bolničkog upisa.
 • Nakon upisa, u pratnji medicinske sestre odlazi u svoju bolesničku sobu gdje na korištenje dobiva krevet, ormarić i bolničku pidžamu (može biti i vlastita ako je nadležni liječnik s time suglasan).
 • Odjeću u kojoj je došao, pacijent može predati osobnoj pratnji ili medicinskoj sestri koja istu do izlaska posprema u središnju garderobu.
 • Novac, dragocjenosti i isprave prilikom prijema na bolničko liječenje predaju se medicinskoj sestri koja ih popiše i sprema u blagajnu KBC-a Zagreb (u suprotnom KBC Zagreb ne odgovara za navedene osobne predmete).
 • Za vrijeme boravka u bolnici pacijent može napustiti odjel samo uz suglasnost liječnika ili medicinske sestre.
  Najkasnije u 21,30 sati mora biti u krevetu jer se svjetla gase u 22 sata.

Uz suglasnost nadležnog liječnika u bolesničkoj sobi pacijent može imati:

 • lijekove koje trenutačno uzima i to u originalnom pakiranju (uključujući vitamine, tablete za spavanje, kapi za oči ili nos te slične lijekove koji se ne izdaju na recept)
 • pribor za osobnu higijenu (četkicu i pastu za zube, pribor za brijanje, preparate za tuširanje, toaletni papir, higijenske uloške…)
 • vlastitu pidžamu ili spavaćicu, ručnik, kućni ogrtač, donje rublje, čarape, naočale, leće i tekućinu za leće, omotnicu za čuvanje nalaza…
 • knjigu, prijenosno računalo, mobitel, tisak…
 • osobni radio i/ili tv prijemnik, ako se slažu i ostali pacijenti u sobi

Upotreba osobnog mobilnog telefona nije dozvoljena u klinikama za intenzivno liječenje i tijekom dijagnostičkih postupaka.

Komunikacija sa zdravstvenim djelatnicima

Liječnici i medicinske sestre odjela na raspolaganju su pacijentu za sve informacije o njegovu zdravstvenom stanju i postupcima u liječenju koje ga očekuje. Može im se obratiti iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku ako za to osjeti potrebu.

Vrlo je važno da pacijent kod samog dolaska u bolnicu liječnika koji ga zaprima obavijesti o:

 • lijekovima koje već uzima (dobiveni na recept, one iz slobodne prodaje, homeopatske pripravke, vitamine…)
 • alergijskim reakcijama koje mu izaziva neki lijek (npr. penicilin), hrana ili drugi alergeni
 • navici pušenja ili konzumaciji nekih drugih tvari koje mogu izazvati ovisnost

Za vrijeme boravka u bolnici za liječenje pacijenta zadužen je odgovorni liječnik, zdravstvenu skrb i njegu provodi odgovorna medicinska sestra ili medicinski tehničar, a tu su i bolničari koji pomažu prilikom odlaska na različite dijagnostičke postupke unutar bolnice.

Ako odgovorni liječnik bude smatrao da liječenje zahtjeva suradnju više specijalističkih struka, sazvat će konzilijarni tim s kojim će se savjetovati o daljnjem tijeku liječenja pacijenta.

Bolnička prehrana

Za vrijeme boravka u bolnici pacijenti se moraju strogo pridržavati propisane bolničke dijete sukladno Odluci o standardu prehrane bolesnika u bolnicama NN 59/15. Dijetu propisuje nadležni liječnik u suradnji sa stručnim timom Odjela za kliničku prehranu i nutricionističkim timom Službe za prehranu i dijetetiku.

Ako liječnik smatra da je pacijentu potreban poseban režim prehrane i nakon napuštanja bolnice može ga uputiti u bolničko nutricionističko savjetovalište koje radi i s polikliničkim pacijentima.

Posjeti pacijentima

Posjeti pacijentima radnim danom su od 16 do 17 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom od 10 do 12 sati i od 16 do 17 sati.

Iznimke:

 • posjeti bez strogih vremenskih ograničenja u Klinici za pedijatriju i na dječjim zavodima Klinike za kirurgiju, Klinike za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata te Klinike za ortopediju (jedan posjetitelj!).
 • nedjeljni posjeti bolesnicima u jedinicama intenzivnog liječenja su od 13 do 14 sati
 • posjeti bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti koji se dogovaraju s odjelnim zdravstvenim djelatnicima
 • posjeti pacijentima u Klinici za onkologiju od 15 do 17,30 sati, svaki dan

O promjenama vremena posjeta na pojedinim klinikama/zavodima/odjelima pacijente i njihove posjetitelje obavijestit će osoblje te radne jedinice.

Posjetitelji moraju paziti na red i čistoću, ne smiju remetiti mir pacijentima, sjedati na bolesničke krevete, donositi predmete koji pacijentu nisu nužni i poštivati ostala pravila na koja ih djelatnici klinike/zavoda upozore.

Molimo sve posjetitelje naših pacijenata da ne dolaze obilaziti svoje drage ukoliko su prehlađeni, imaju gripu ili boluju od neke druge zarazne bolesti.