Za pregled/pretragu naručiti se može:

  • osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
  • e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
  • telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
  • kroz e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Preciznije informacije o tome kako i gdje se naručiti možete saznati u rubrici Kontakt podaci klinika/zavoda za naručivanje

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.