Za narudžbu na PET/CT pretrage potrebno je priložiti:

  • obrazac za narudžbu na PET/CT
  • nalaz specijalista koji upućuje na pretragu
  • radiološki nalaz (CT, MR, UZV ili raniji PET/CT)
  • uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu