Od 1. listopada 2020. godine liječnici obiteljske medicine više neće izdavati specijalističke uputnice u papirnatom obliku svojim pacijentima (tzv. Crvene uputnice) nego će ih elektronički proslijeđivati u HZZO odakle će ih preuzimati zdravstvena ustanova u kojoj se pacijent odluči naručiti.

Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti osobne podatke (ime, prezime, MBO), povijest bolesti i potvrditi da je liječnik obiteljske medicine proslijedio e-uputnicu prema HZZO-u.

Ovo vrijedi za sve načine naručivanja (osobno, e-mailom i telefaksom).

Svi pacijenti koji dolaze na endoskopske pretrage u Polikliniku Zavoda za gastroerologiju i hepatologiju (osim kolonoskopije bez sedacije) moraju na dan pretrage imati negativan nalaz na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati.

Naručiti se može isključivo osobno, e-poštom ili telefaksom. Telefonom se mogu dobiti informacije o naručivanju.

Molimo sve koji to mogu da se naruče e-poštom kako bismo imali što manji broj ljudi na upisnim mjestima i tako smanjili mogućnost širenja zaraze coronavirusom (COVID-19).

Otkazati pregled možete OVDJE ili u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Molimo bolesnike da nam otkazivanje pregleda/pretraga u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju najave najkasnije 3 dana prije predviđenog termina za koji su naručeni na tel. broj 01 2388 455.

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Kišpatićeva 12 (Rebro)


 

Fax: 01 2367 512 ( za sva radilišta)

Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata

Kišpatićeva 12 (Rebro)


 

Klinika za dermatovenerologiju

Šalata 4


 

Fax: 01 4876 740 (za sva radilišta)

 • Ambulanta za dermatokirurgiju
  Ambulanta za pigmente i tumorske promjene kože 
  Ambulanta za dermoskopije 
  predbiljezbe.amkz.koz@kbc-zagreb.hr
  Informacije na telefon: 01 2368 920
 • Ambulanta za dermatološku onkologiju 
  Ambulanta za dermatološku radioterapiju
  Ambulanta za fototerapiju
  predbiljezbe.foto.koz@kbc-zagreb.hr
  Informacije na telefon: 01 2368 924
Klinika za kardijalnu kirurgiju

Kišpatićeva 12 (Rebro)


 

Klinika za kirurgiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

Informacije putem telefona mogu se dobiti svakim radnim danom od 13 do 15 sati

Osobno naručivanje (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti) svakim radnim danom od 11 do 14 sati

Klinika za neurokirurgiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

 • Predbiljedžbe za bolničko liječenje (kod Lucije Mioč, magistre sestrinstva/MNS – glavne medicinska sestra Klinike)
  predbiljezbe.nrk@kbc-zagreb.hr
  Fax: 01 2376 038
  Informacije na telefon: 01 2376 319
Klinika za neurologiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

Na dan testiranja potrebno je doći s uputnicom koja glasi:
Neurološka dijagnostika, testiranje autonomnog živčanog sustava i/ili tilt up test, konz. zdr. zaštita (šifra A3).

 • Dnevna bolnica (zelena zgrada, 4. kat)
  Informacije na telefon: 01 2376 414 (radnim danom od 12 do 13 sati)
Klinika za očne bolesti

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

* Prilikom naručivanja potrebno je priložiti uputnicu za pregled/pretragu

Kod naručivanja e-poštom pacijentima će narudžbenica s terminom pregleda biti poslana u roku od pet radnih dana nakon zaprimanja upita.

Klinika za onkologiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

Klinika za ortopediju

Šalata 6-7, 10 000 Zagreb


Klinika za pedijatriju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


Informacije na telefon:

 • Upis pacijenata – poliklinika i specijalističke ambulante
  01 2376 338
  01 2376 339 /od 13 do 15 sati
 • Medicinska genetika 1 (soba br. 126)
  01 2376 514/od 13 do 15 sati
 • Kardiologija – EKG (soba br. 130)
  01 2376 523
 • Ordinacija za gastroenterologiju i hepatologiju – ordinacija 2 (soba br. 138)
  01 2376 518
 • Ambulanta za nefrologiju i urologiju – ordinacija 3 (soba br. 141)
  01 2376 515
 • Ambulanta za neuropedijatriju – ordinacija (soba br. 147)
  01 2376 517/od 13 do 15 sati
 • Ambulanta za endokrinologiju i dijabetes – ordinacija 2 (soba br. 152)
  01 2376 516
 • Ambulanta za hematologiju i onkologiju – ordinacija sestre (soba br. 156)
  01 2376 519
 • Laboratorij za novorođenački skrining RH (soba br. 161)
  01 2376 412
 • Glavna sestra poliklinike – radna soba (soba br. 174)
  01 2376 520
 • Dnevna bolnica – ordinacija pulmologa (soba br. 179)
  01 2376 341
Klinika za plućne bolesti Jordanovac

Jordanovac 104, 10 000 Zagreb


Klinika za psihijatriju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

 • Dnevna bolnica
  predbiljezbe.dnevna.bolnica.psi@kbc-zagreb.hr
  Fax: 01 2388 329
  Dnevna bolnica (prim. dr. Vlasta Štalekar)
  Informacije na telefon: 01 2376 476 (radnim danom od 13 do 14 sati)
  Dnevna bolnica (mr. sc. Neda Greš)
  Informacije na telefon: 01 2376 342 (radnim danom od 13 do 14 sati)
Klinika za psihološku medicinu

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 • Poliklinika (zelena zgrada, 4. kat, soba 591)
  predbiljezbe.fmr@kbc-zagreb.hr
  Fax: 01 2421 665
  Informacije na telefon: 01 2376 300
 • Fizikalna terapija (glavna zgrada, Klinika za reumatske bolesti i rehabilizaciju, podrum)
  Fax: 01 2421 663
  Informacije na telefon: 01 2388 169

Osobno naručivanje (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti) svakim radnim danom od 12 do 15 sati

Klinika za stomatologiju

Gundulićeva 5, 10 000 ZagrebSvi zavodi Klinike za stomatologiju nalaze se u Gundulićevoj 5
Poliklinička ambulanta Rebro, Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom i RTG kabinet nalaze se na lokaciji Kišpatićeva 12 (Zelena zgrada, prizemlje, lijevo)
Ambulanta za djecu sa smetnjama u razvoju u Nazorovoj 49

Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac

Jordanovac 104, 10 000 Zagreb


Klinika za unutarnje bolesti

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

 • Zavod za gastroenterologiju
 • Ambulantno liječenje – narudžbe za specijalističke preglede (bijela zgrada, prizemlje, soba 15)
  predbiljezbe.gastroenterologija.poliklinika.int2@kbc-zagreb.hr
  Fax. 01 2367 158
  Informacije na telefon: 01 2367 143, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati (u isto vrijeme možete dobiti informacije i osobno u sobi 15)
 • Endoskopija – narudžbe za gastroenterološke pretrage (glavna zgrada, šalter Odjela za intervencijsku gastroenterologiju, 1. kat)
  predbiljezbe.endoskopija.gastroenterologija.int2@kbc-zagreb.hr
  Fax. 01 2376 027
  Informacije na telefon: 01 2388 041, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati (u isto vrijeme možete dobiti informacije i osobno na šalteru Odjela za intervencijsku gastroenterologiju)
 • Dnevna bolnica za upalne bolesti crijeva
  Opća gastroenterološka dnevna bolnica
  Informacije na telefon: 01 2376 443, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati
 • Interventna gastroenterološka dnevna bolnica
  predbiljezbe.endoskopija.gastroenterologija.int2@kbc-zagreb.hr
  Informacije na telefon: 01 2376 443, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati

Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama KBC-a Zagreb ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu i putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine uz kratku epikrizu.

 • Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju (zelena zgrada, 4. kat)
 • Bolničko liječenje
  Fax. 01 2388 335
  Informacije na telefon: 01 2388 330
 • Ambulantno liječenje
  predbiljezbe.imunologija.poliklinika.int8@kbc-zagreb.hr
  Fax. 01 2388 335
  Informacije na telefon: 01 2376 301; 2376 298 (radnim danom od 13 do 15 sati)
Klinika za urologiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

 • Poliklinika (bijela zgrada, razina – 1)
  Fax: 01 2367 735
  predbiljezbe.uro@kbc-zagreb.hr
  Informacije na telefon: 01 2367 132 (radnim danom od 12 do 14 sati)

Osobno se može naručiti radnim danom od 12 do 13.30 sati
(ponijeti “crvenu” uputnicu i postojeću povijest bolesti)

Osobno se može naručiti radnim danom od 12 do 13 sati
(ponijeti D2 uputnicu i postojeću povijest bolesti)

Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13, 10 000 Zagreb


 

Za analizu je potrebna apstinencija (bez spolnih odnosa i ejakulacije!) tri do pet dana.

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

 • Radiološka poliklinika (bijela zgrada, razina -1)
  Pregledi: UZ dopler, denzitometrija, mamografija i UZ dojki., CT (osim CT toraksa), RTG, MR
  bojcen@kbc-zagreb.hr
  Fax: 01 4920 216
  OSOBNO svakim radnim danom od 7,30 do 15 sati (šalter radiološke poliklinike – glavni hodnik)
  OSOBNO svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (Odjel centralnog naručivanja – glavna zgrada, prizemlje)
 • Klinička jedinica za torakalnu radiologiju (Jordanovac 104/ Radiologija, 1. kat)
  Pregledi: RTG srca i pluća, CT toraksa
  bojcen@kbc-zagreb.hr
  Fax: 01 2301 413
  OSOBNO svakim radnim danom od 11 do 13 sati

Molimo bolesnike da nam otkazivanje pregleda najave najkasnije 3 dana prije predviđenog termina za koji su naručeni na tel. broj 01 2388 455.

Ambulantni radiološki nalazi podižu se od 8 do 15 sati na šalteru za izdavanje nalaza u Radiološkoj poliklinici (bijela zgrada, podrum, nivo -1)

Nalazi za radiološke pretrage učinjene na lokaciji Jordanovac podižu se radnim danom od 8 do 15 sati na šalteru Kliničke jedinice za torakalnu radiologiju (Jordanovac 104 – Radiologija, 1. kat).

Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Kišpatićeva 12 (Rebro)


 

predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 4920 217
Osobno: na prijemnom šalteru od 10 do 15 sati
Uzimanje bioloških uzoraka: radnim danom do 7 do 9 sati
Izdavanje nalaza: radnim danom od 12 do 15 sati
Opće informacije na telefon: 01 2376 310 (radnim danom od 13 do 14 sati)

Informacije o pojedinim laboratorijskim pretragama s crvenih uputnica:
na početnoj stranici Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku kliknite na naslov KATALOG PRETRAGA, izaberite početno slovo laboratorijske pretrage koju trebate obaviti i u abecednom nizu nađite naziv svoje pretrage; kad kliknete mišem na tu pretragu, pokazat će Vam se broj telefona koji možete nazvati radi informacije o pretrazi (radnim danom od 12 do 15 sati).

Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 00 Zagreb


Klinički zavod za patologiju i citologiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 00 Zagreb


 

Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

Božidarevićeva 11


 

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb


 • predbiljezbe.tst@kbc-zagreb.hr  Odjel za transfuzijsku medicinu
  Fax: 01 2388 699
 • afereza@kbc-zagreb.hr  Odjel za aferezu
 • Informacije za pretrage u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju na tel. 01 2388 707 (radnim danom od 8 do 10 sati)
 • Informacije za pretrage Odjela za tipizaciju tkiva (HLA) na tel. 01 2367 277 (radnim danom od 8 do 10 sati)
 • Informacije za pretrage Odjela za aferezu na tel. 01 2388 742 (radnim danom od 8 do 10 sati)

Odjel za transfuzijsku medicinu

Uzimanje uzoraka krvi svakim radnim danom od 8 do 10 sati (bez predhodne predbilježbe)

  • krvna grupa
  • imunohematologija (antieritrocitna protutijela)

Uzimanje uzoraka krvi utorkom od 8 do 10 sati, uz prethodnu najavu na telefon 01 2388 743

  • imunohematologija (antitrombocitna protutijela)

Odjel za aferezu

Prijem bolesnika od 9 do15 sati uz prethodnu najavu na e-mail: afereza@kbc-zagreb.hr ili telefon 01 2388 742

  • uzimanje krvi za proizvodnju kapi za oči iz autolognog seruma
  • terapijske venepunkcije
  • terapijske eritrocitafereze

Sve ostale pretrage krvi obavljaju se u drugim klinikama i zavodima!