Traženu dokumentaciju potrebno je proslijediti u kliniku/zavod gdje se obavlja pregled/zahvat nakon čega ćete dobiti potvrdu o narudžbi na kojoj će pisati točno vrijeme i datum pregleda/zahvata i koju morate imati prilikom posjeta liječniku.
Dokumentaciju možete dostaviti osobno, telefaksom ili e-poštom.
Potvrdu o narudžbi ili dodatni upit dostavit ćemo vam najkasnije u roku od tri radna dana!

Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili, obavezno morate ponijeti:

  • potvrdu o narudžbi pacijenta koju ste dobili telefaksom, e-mailom ili na šalteru
  • uputnicu liječnika obiteljske medicine za potrebni pregled ili pretragu (tzv. crvena uputnica)
  • zdravstvenu iskaznicu
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju