Radne jedinice unutar navedenih zgrada bolničkog kompleksa:

1. Uprava i Edukacijski centar Istok
 • Prizemlje (Edukacijski centar Istok)
  1. Mala dvorana (40)
 • 1. kat (Edukacijski centar Istok)
  2. Mala dvorana lijevo (40)
  3. Mala dvorana desno (40)
  4.Velika dvorana lijevo (90)
  5.Velika dvorana desno (90)
 • 2. kat (Ravnateljstvo)
2. Istočni češalj
 • Prizemlje 
  Centar za hitnu medicinu
 • 1. kat
  Klinika za bolesti srca i krvnih žila (Odjel za invazivnu i interventnu kardiologiju, Zavod za intenzivno kardiološko liječenje)
  Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za intenzivnu medicinu)
 • 2. kat
  Klinika za bolesti srca i krvnih žila
  Klinika za urologiju
  Klinika za kardiokirurgiju
 • 3. kat
  Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
 • 4. kat
  Klinika za pedijatriju
3. Žuta zgrada
 • Prizemlje
  Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za kliničku farmakologiju)
 • 1. kat
  Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju bubrega)
 • 2. kat
  Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju)
4. Glavna zgrada

Hodnik lijevo

 • Podrum (-1)
  Klinika za psihijatriju
  Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (Magnetska rezonanca, angio sala/DSA)
  Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
  Centar za hitnu medicinu
 • Prizemlje (0)
  Klinika za neurokirurgiju
  Klinika za neurologiju
  Klinika za bolesti srca i krvnih žila (Odjel za invazivnu i interventnu kardiologiju, Zavod za intenzivno kardiološko liječenje)
  Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za intenzivnu medicinu)
 • 1. kat
  Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
  Klinika za neurologiju
  Klinika za neurokirurgiju (apartmani)
  Klinika za bolesti srca i krvnih žila
 • 2. kat
  Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
  Klinika za urologiju
  Klinika za kardiokirurgiju
 • 3. kat
  Klinika za očne bolesti
  Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
 • 4. kat
  Klinika za pedijatriju

Hodnik desno

 • Podrum
  Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
  Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju (Banka krvi iz pupkovine)
  Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja (poseban ulaz)
  Klinika za neurokirurgiju (Gamma knife)
  Klinika za onkologiju (Zavod za planiranje i provođenje radioterapije)
 • Prizemlje
  Klinika za neurologiju
  Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za hematologiju)
  BOJCEN (Bolnička jedinica za centralno naručivanje)
  Klinika za pedijatriju (Zavod za hematologiju i onkologiju)
 • 1. kat
  Klinika za unutarnje bolesti (Uprava klinike, Zavod za hematologiju, Zavod za endokrinologiju)
  Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
 • 2. kat
  Klinika za kirurgiju
  Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 • 3. kat
  Klinika za onkologiju
  Klinika za unutarnje bolesti (Zavod za bolesti metabolizma)
 • 4. kat
  Klinika za pedijatriju
5. Edukacijski centar Zapad
 • Dvorana A.Hahn (90)
 • Dvorana I.H.Botteri (197)
 • Dvorana J.Sokolić (90)
 • Dvorana Lj.Čečuk (30)
 • Dvorana S.Dogan (30)
 • Studentska referada (MEF)
 • Knjižnica (MEF)
6. Patologija i citologija
 • Klinički zavod za patologiju i citologiju
7. Zelena zgrada (Poliklinika)
 • Podrum (-1)
  Prolaz u Glavnu zgradu
  Prolaz u garažu
 • Suteren (S)
  Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku (prijemni šalter/žuti, izdavanje nalaza)
  Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju (prijem pacijenata, izdavanje nalaza/soba 8 )
  Klinika za ženske bolesti i porode (Ginekološka ambulanta)
  Klinika za stomatologiju (Stomatološka ambulanta)
  Klinika za psihijatriju (Poliklinika i Dnevna bolnica)
 • Prizemlje (P)
  Klinika za pedijatriju (Poliklinika, Dnevna bolnica)
  Klinika za psihijatriju (Centar za krizna stanja)
 • 1. kat
  Klinika za kirurgiju (jednodnevna kirurgija)
  Klinika za unutarnje bolesti (dnevna bolnica)
  Klinika za urologiju (Klinička jedinica za urolitijazu i ESWL/vantjelesno mrvljenje kamenaca, Klinička jedinica Andrologija)
  Klinika za anesteziologiju reanimatilogiju i intenzivno liječenje (Ambulanta za liječenje boli)
 • 2. kat
  Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrat (Audiološki centar, Fonijatrijski centar
  Klinika za očne bolesti/Poliklinika)
 • 3. kat
  Klinika za unutarnje bolesti (Hematološka poliklinika, Dnevna bolnica, Centar za hemofiliju)
  Klinika za onkologiju (Poliklinika)
 • 4. kat
  Klinika za unutarnje bolesti (Dnevna bolnica Zavoda za imunologiju i reumatologiju)
  Klinika za neurologiju (Laboratorij za ispitivanje autonomnog živčanog sustava)
  Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju (poliklinika)
8. Bijela zgrada (Poliklinika)
 • -2. kat
  Spojni hodnik za glavnu zgradu i garažu
 • -1. kat
  Dijaliza
  Klinika za urologiju (Poliklinika-ambulante)
  Klinički zavod za dijagnostičku i interventnu radiologiju (Poliklinika)
  Klinika za onkologiju (Ambulanta za tumore dojke)
 • Prizemlje
  Dijaliza
  Klinika za unutarnje bolesti (Poliklinika)
  Klinika za bolesti srca i krvnih žila (Poliklinika)
 • 1. kat
  Klinika za unutarnje bolesti (Poliklinika zavoda za gastroenterologiju-dijagnostički dio (gastroskopija, kolonoskopija, UZV…..)
  Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata (Poliklinika)
  Klinika za kirurgiju (Poliklinika, Jednodnevna kirurgija, Dnevna bolnica)
  Klinika za kardijalnu kirurgiju (Kardiokirurška ambulanta)
  Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (Anesteziološka ambulanta)
  Klinika za neurokirurgiju (Neurokirurška ambulanta)
 • 2. kat
  Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku (prijem pacijenata i izdavanje nalaza u Zelenoj zgradi/suteren)
 • 3. kat
  Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju ((prijem pacijenata i izdavanje nalaza u Zelenoj zgradi/suteren)
  Tipizacija tkiva
  Patofiziologija
9. Crvena zgrada (Psihološka medicina)
 • Klinika za psihološku medicinu
10. Vila (Nutricionističko savjetovanje)
 • Služba za prehranu i dijetetiku (prizemlje)
11. Jordanovac (Plućna bolnica)
 • Podrum Klinika za plućne bolesti (Poliklinika)
  Klinika za torakalnu kirurgiju (Poliklinika)
  *Ulaz u zgradu Poliklinike je nasuprot glavnog ulaza u bolnicu
 • Suteren
  Klinika za plućne bolesti (Dnevna bolnica)
  Klinika za torakalnu kirurgiju (Ambulanta za bol, Anesteziološka ambulanta)
 • Prizemlje
  Šalter za prijem pacijenata
  Hitan prijem pacijenata
  Kabinet za funkcijsku dijagnostiku respiratornog trakta
 • 1. kat
  Klinika za plućne bolesti
 • 2. kat
  Klinika za torakalnu kirurgiju
 • 3. kat i 4. kat
  Klinika za plućne bolesti