NN 78/2017, (9.8.2017.), članak 2 (Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

  • Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja.
  • Popunjavanje radnih mjesta putem javnog natječaja obvezno je kad je to zakonom izrijekom propisano i kod prijma vježbenika.
  • Slobodno radno mjesto, osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, može se popuniti putem internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika, te prijmom u službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.