Klinički bolnički centar Zagreb zapošljava nove zdravstvene i nezdravstvene radnike poštujući proceduru opisanu u članaku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.


RADNI ODNOSI

Zasnivanje radnog odnosa

Članak 24.

  1. Za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u javnim službama raspisuje se javni natječaj radi ispunjavanja ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnih službi svim građanima Republike Hrvatske.
  2. Potreba za zasnivanjem radnog odnosa za sve poslove u javnim službama oglašava se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama ustanova i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u »Narodnim novinama«.
  3. Javni natječaj nije potreban u slučajevima predviđenim granskim kolektivnim ugovorima.
  4. Poslodavac je u obvezi na isti način i u istom roku obavijestiti sve kandidate o rezultatima natječaja.
  5. Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.