Za uredno poslovanje Kliničkog bolničkog centra Zagreb zadužene su slijedeće medicinske i nemedicinske jedinice:

 • Bolnička ljekarna
 • Služba zajedničkih medicinskih i nemedicinskih poslova
 • Služba računovodstva i financija
 • Služba nabave
 • Služba prodaje, ugovaranja i obračuna
 • Služba za pravne i opće poslove te upravljanje ljudskim potencijalima
 • Služba za provođenje postupaka javne nabave
 • Služba informatičkih usluga
 • Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite osoba i imovine
 • Služba za prehranu i dijetetiku
 • Služba tehničke potpore

Za uredno poslovanje Kliničkog bolničkog centra Zagreb zadužene su slijedeće medicinske i nemedicinske jedinice:

 • Bolnička ljekarna
 • Služba zajedničkih medicinskih i nemedicinskih poslova
 • Služba računovodstva i financija
 • Služba nabave
 • Služba prodaje, ugovaranja i obračuna
 • Služba za pravne i opće poslove te upravljanje ljudskim potencijalima
 • Služba za provođenje postupaka javne nabave
 • Služba informatičkih usluga
 • Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite osoba i imovine
 • Služba za prehranu i dijetetiku
 • Služba tehničke potpore