PREDMETI:

1.1.2.A.34 Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate (4.1.2018.)

Dokumentacija o nabavi u postupku javne nabave – potrošni materijal ta endoskopiju i endoskopske aparate

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima – potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske aparate

1.1.2.A.135 - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini (22.11.2017.)

Dokumentacija o nabavi u postupku javne nabave -medicinski potrošni materijal za anesteziju i intenzivnu medicinu

 

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima -potrošni materijal za anesteziju i intenzivnu medicinu

5.1.A5/4.1 - EU fondovi - I - Uređaji za praćenje funkcije srca i disanja (9.11.2017.)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave – broj 27

EU fondovi I – Izvješćeo prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima- uređaji za praćenje funkcije srca i disanja

5.1.A5/4.11 - EU fondovi - XI - Razne medicinske naprave i proizvodi (9.11.2017.)

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave – broj 28

EU fondovi XI – Izvješćeo prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima- razne medicinske naprave i proizvodi

1.2.A.1 Jednogodišnja nabava lijekova V (8.11.2017.)

1.1.2.A.8 Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (17.10.2017.)