Dana 23. svibnja 2019., u organizaciji Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, održana je još jedna u nizu edukacija vezanih uz zaštitu zdravlja medicinskog osoblja koje radi s citostaticima. Predavanjima su bile obuhvaćene teme iz ljekarničke prakse u našoj bolnici, put citostatika od ovlaštenog dobavljača do zaprimanja u bolničkoj ljekarni, centralna priprema infuzijskih otopina za primjenu na odjelima, transport terapije na odjele i zbrinjavanje citostatskog otpada.

U predavanju o sigurnom načinu rukovanja s citostatskim lijekovima stavljen je naglasak na potrebu propisne izrade dokumentacije sustava kvalitete, bilježenje informacija o uočenim pojavama te na osposobljavanje i trajnu edukaciju djelatnika koji se bave pripremom i primjenom citostatika. Posebno je istaknuta važnost prijave štetnih i neželjenih događaja uz prikaz praktičnih uputstva kako, odnosno kojim postupcima smanjiti štetne posljedice ekstravazacije i slučajnog prolijevanja citostatika u radni okoliš.

Iako je u našoj bolnici poduzet niz mjera za prevenciju slučajnog prolijevanja citostatika, potrebno je u svakom radnom prostoru gdje se s njima radi osigurati set pribora za čišćenje i dekontaminaciju okoliša u slučaju incidenta (spill kit). Pokaznom vježbom prezentiran je postupak i praktična primjena pribora i osobnih zaštitnih sredstva kod slučajnog prolijevanja pripravaka koji sadrže citotoksične tvari. Pri tom je naglašena važnost pravilne procjene rizika radnih mjesta, poštivanje općih načela zaštite na radu i primjene osobnih zaštitnih sredstava kao i obveza zdravstvenog nadzora prema hrvatskom i europskom zakonodavstvu.

Polaznicima je pokazan i nedavno nabavljen izolator za centralnu pripremu citostatika kojim je KBC Zagreb napravio veliki iskorak i dosegnuo svjetsku razinu sigurnosti djelatnika koji rade na pripremi citostatika.

Cilj ovog tečaja je jačanje kompetencija djelatnika pri rukovanju opasnim lijekovima u svrhu povećanja razine sigurnosti pacijenata i osoblja. Uz djelatnike KBC-a Zagreb, polaznici su bili i zdravstveni djelatnici iz Rijeke, Slavonskog Broda, Koprivnice i Karlovca. Ocijenjen je najvišim ocjenama te je ukazao na potrebu ponovnog održavanja.

Sudionicima je predstavljen i priručnik Sigurna primjena lijekova koji sadrže citotoksične tvari u zdravstvenoj skrbi (Medicinska naklada/2018.) koji je autorsko djelo predavača tečaja.