Upute za naručivanje

Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti osobne podatke (ime, prezime, MBO), povijest bolesti i potvrditi da je liječnik obiteljske medicine proslijedio e-uputnicu prema HZZO-u.
Ovo vrijedi za sve načine naručivanja (osobno, online obrazac i telefaksom).
Svi pacijenti koji dolaze na endoskopske pretrage u Polikliniku Zavoda za gastroerologiju i hepatologiju moraju na dan pretrage imati negativan nalaz na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati.

Za pregled/pretragu naručiti se može: osobno, online, telefaksom, iz ordinacije liječnika obiteljske medicine (e-naručivanje)

Dokumentacija za naručivanje:
•  e-uputnica koju u HZZO prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili interna uputnica liječnika specijalista
•  preporuka liječnika specijalista za traženi postupak ako postupak nije zahtjevan od strane liječnika obiteljske medicine

Navedeni dokumenti moraju sadržavati:
•  ime i prezime pacijenta
•  adresu stanovanja
•  MBO (matični broj osigurane osobe) – deveteroznamenkasti broj koji postoji na novim
•  iskaznicama (stare zdravstvene iskaznice nemaju otisnut MBO, pa ga u tom slučaju ne treba navesti)
•  e-adresu ili broj telefaksa na koje želite primiti potvrdu o narudžbi (nikako ne telefaks u pošti ili uredu, gdje svatko može vidjeti Vaše osobne i medicinske podatke!)

Traženu dokumentaciju potrebno je proslijediti u kliniku/klinički zavod gdje se obavlja pregled/pretraga nakon čega ćete dobiti potvrdu o narudžbi na kojoj će pisati točno vrijeme i datum pregleda/pretrage i koju morate imati prilikom posjeta liječniku.

Dokumentaciju možete dostaviti osobno, telefaksom ili kroz online obrazac.
Potvrdu o narudžbi ili dodatni upit dostavit ćemo vam najkasnije u roku od tri radna dana!

Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili, obavezno morate ponijeti:
•  potvrdu o narudžbi pacijenta koju ste dobili telefaksom, e-mailom ili na šalteru
•  internu uputnicu liječnika specijaliste (ako je izdana)
•  zdravstvenu iskaznicu
•  raspoloživu medicinsku dokumentaciju

Sigurnost osobnih podataka
Vaša dijagnoza, vrsta pregleda, datum i mjesto pregleda, adresa i kontakti predstavljaju vaše osobne podatke koje smo obvezni štititi prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Za pretrage magnetske rezonacije OBAVEZNO treba proslijediti:

TRAŽENU DOKUMENTACIJU NAJBOLJE POSLATI:
•  kroz online izbornik u Vodiču za naručivanje (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju)
  na e-adrese u rubrici Kontakt podaci klinika/zavoda
  ili donijeti osobno na šalteru Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (Rebro, Kišpatićeva 12, zgrada poliklinike – bijela zgrada, razina -1, Bolnička jedinici za centralno naručivanje - glavna zgrada, prizemlje )

Za PET/CT pretrage OBAVEZNO treba proslijediti:

Osim u priloženom izborniku Vodiča za naručivanje (Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja), naručit se možete i kroz rubriku Kontakt podaci klinika/zavoda 

Vodič za naručivanje

vrh stranice