Osiguranje kvalitete

KBC Zagreb se obvezuje na ispunjavanje zahtjeva hrvatskih standarda kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove i na dobru medicinsku praksu prema nacionalnim i međunarodnim standardima, preporukama i smjernicama.

Cilj naše bolnice je trajno poboljšavati kvalitetu cjelokupnog rada klinika, kliničkih zavoda i drugih ustrojbenih jedinica.

Zakonskim okvirom u Republici Hrvatskoj propisano je uvođenje i primjena sustava kvalitete u zdravstvenoj zaštiti od 2011. godine (Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite NN 118/18). Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se primjenom jedinstvenoga sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite objavljenoga u Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/2011). Dobrovoljan akreditacijski postupak je opisan u Pravilniku o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti, a akreditacijski standardi su objavljeni u posebnom Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 92/19)

AKREDITACIJA

 

 

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku je od 9.10.2014. godine AKREDITIRAN PREMA NORMI HRN EN ISO 15189:2012 za ispitivanja u području kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike.

 

CERTIFIKATI

 

 

PRVI EUROPSKI TEČAJ O FENOMENU SEKUNDARNE ŽRTVE

Sigurnost pacijenata i zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama prioritet je kod pružanja zdravstvene skrbi svuda u svijetu te predstavlja jedan od obveznih standarda kvalitete u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Kao važan čimbenik sigurnosti u zdravstvenim ustanovama prepoznat je i
fenomen sekundarne žrtve koji se pojavljuje kod zdravstvenih radnika kao posljedica neočekivanih neželjenih događaja u kojima su pacijenti primarne žrtve takvih događaja. To zahtijeva određene akcije u smjeru pomoći zdravstvenim radnicima koji su u svakodnevnom radu izloženi mogućnosti pojave nekog neočekivanog neželjenog događaja. Ako se potreba za podrškom zdravstvenim radnicima ne prepozna na vrijeme, može doći do povećanog rizika za njihovo zdravlje i rasta rizika od ponovnih neželjenih događaja.

Klinički bolnički centar Zagreb bio je domaćin prvog europskog tečaja o fenomenu sekundarne žrtve i njegovom utjecaju na sigurnost pacijenata. Trajao tri dana, od 3.10 do 5.10.2022., u prostorijama Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb, u organizaciji Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i europskog udruženja European Cooperation in Science and Technology (COST), akcije The European Researchers' Network Working On Second Victims (ERNST).
Sudjelovalo je 22 polaznika iz 14 europskih zemalja, 6 trenera i 3 člana organizacijskog tima. Fenomen je razmatran iz različitih perspektiva, s glavnim ciljem poboljšanja sigurnosti pacijenata i zdravstvenih radnika. Na tečaju su prikazani primjeri dobre prakse, implementirani programi psihološke potpore zdravstvenim radnicima nakon neželjenih događaja što je polaznicima prikazano kroz plenarna predavanja i radionice.
Evaluacija radionice pokazala je da su sudionici izuzetno zadovoljni stečenim novim znanjima, organizacijom skupa, ugodnom atmosferom i poticajem za daljnji rad i suradnju. 

Više o projektu na poveznici: https://cost-ernst.eu.


Organizacijski i edukacijski tim: (s lijeva na desno): Amaya Vara Gonzalez (Španjolska), Sandra Buttigieg (Malta), Jose Joaquin Mira (Španjolska), Bojana Knežević (Hrvatska), Sofia Guerra Paiva (Portugal), Joana Fernandes (Portugal), Reinhard Strametz (Njemačka), Maja Vajagić (Hrvatska)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

VRIJEDNO PRIZNANJE MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU I KBC-U ZAGREB

U siječnju 2019. godine izraelsko Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku da će svojim liječnicima koji studiraju medicinu u inozemstvu priznavati diplome samo u slučaju da su ih stekli na medicinskim fakultetima u državama članicama OECD-a ili ako su pohađane zdravstveno-obrazovne ustanove prošle proces akreditacije WFME-a (World Federation of Medicinal Education).
S obzirom da u programu Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu postoji studij medicine na engleskom jeziku za strane državljane kojeg pohađaju i izraelski studenti, a Hrvatska nije članica OECD-a i njezine obrazovne zdravstvene ustanove nisu prošle proces akreditacije WFME-a, Medicinski fakultet u Zagrebu uz potporu Veleposlanstva RH u Izraelu zatražio je od izraelskog Ministarstva zdravstva da iznimno prihvate i diplome stečene na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Predstavnicima Ministarstva zdravstva u Jeruzalemu prezentiran je rad Medicinskog fakulteta u Zagrebu te hrvatski obrazovni i zdravstveni sustav u cijelosti, nakon čega im je upućen i poziv za evaluacijski posjet u Hrvatsku. To se odnosilo i na Klinički bolnički centar Zagreb koji je nositelj praktične nastave za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Inspekcijski tim Ministarstva zdravstva Izraela tijekom posjeta 20 i 21. svibnja ove godine obavio je razgovore s predstavnicima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC-a Zagreb, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva te Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kao i s izraelskim studentima u Hrvatskoj. U sklopu ovog evaluacijskog procesa, posjetili i našu bolnicu kako bi se na licu mjesta uvjerili na koji se način provodi praktična nastava, a ono što su vidjeli nadmašilo je njihova očekivanja.
Evaluacija programa Medical Studies in English pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu završila je pozitivnim ocjenama za nastavni plan, program i izvedbu nastave, što je pak rezultiralo odlukom izraelskog Ministarstva zdravstva o iznimnom odobravanju prava i prihvaćanju diploma studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ova odluka predstavlja i formalni okvir za daljnju suradnju u području medicinskog obrazovanja i istraživanja, koje je i do sada bilo bitna stavka u suradnji između Hrvatske i Izraela.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB URUČENA POTVRDA ZA USPOSTAVLJENI SUSTAV KVALITETE

Zajedno s još 32 hrvatske bolnice, Klinički bolnički centar Zagreb sudjelovao je u velikom projektu vanjske procjene (audita) bolnica u okviru Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga – DLI 6 (Zajam Svjetske banke) čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Cilj ovog projekta bila je provjera usklađenosti bolničkih sustava kvalitete s obaveznim, zakonom propisanim standardima kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove, koji su ujedno podloga za akreditaciju bolnica. Kako bi dobile potvrdu, bolnice su morale ocjeniteljima pružiti materijalne dokaze da zadovoljavaju devet obveznih standarda kvalitete i jedan akreditacijski standard.

Nadzor bolnica je provodio stručni tim ocjenitelja kojeg je imenovalo Ministarstvo zdravstva, a tražene dokaze ocjeniteljima je prezentirao bolnički tim na čelu kojeg je bila doc. dr. sc. Bojane Knežević, voditeljica Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.
U Kliničkom bolničkom centru Zagreb sustav upravljanja kvalitetom počeo se uspostavljati odmah po objavi zakonskih propisa prije 9 godina, te nam je potvrda Ministarstva zdravstva o uspješno implementiranom sustavu kvalitete veliko priznanje i dokaz da sve ove godine radimo dobro.
Podjela potvrda o zadovoljavanju potrebnih kriterija za uspostavu sustava kvalitete zdravstvene zaštite organizirana je 21. studenoga 2019. godine u Ministarstvu zdravstva. U ime Kliničkog bolničkog centra Zagreb primili su je prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i nadzor, i doc. dr. sc. Bojana Knežević, Voditeljica odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC-a Zagreb.

vrh stranice