Osiguranje kvalitete

KBC Zagreb se obvezuje na ispunjavanje zahtjeva hrvatskih standarda kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove i na dobru medicinsku praksu prema nacionalnim i međunarodnim standardima, preporukama i smjernicama.

Cilj naše bolnice je trajno poboljšavati kvalitetu cjelokupnog rada klinika, kliničkih zavoda i drugih ustrojbenih jedinica.

Zakonskim okvirom u Republici Hrvatskoj propisano je uvođenje i primjena sustava kvalitete u zdravstvenoj zaštiti od 2011. godine (Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite NN 118/18). Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se primjenom jedinstvenoga sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite objavljenoga u Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/2011). Dobrovoljan akreditacijski postupak je opisan u Pravilniku o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti, a akreditacijski standardi su objavljeni u posebnom Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 92/19)

AKREDITACIJA

 

 

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku je od 9.10.2014. godine AKREDITIRAN PREMA NORMI HRN EN ISO 15189:2012 za ispitivanja u području kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike.

 

CERTIFIKATI

 

 vrh stranice