Poliklinika Klinike za očne bolesti

Pročelnik: doc. dr. sc. Igor Petriček, dr.med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
Glavna medicinska sestra: Danica Grgić, prvostupnica sestrinstva


Prilikom dolaska na dogovoreni pregled u bilo koju ambulantu potrebno se upisati na prijemnom šalteru koji se nalazi u neposrednoj blizini polikliničke čekaonice.

Radno vrijeme u poliklinici je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Raspored liječnika po ambulantama

Opća oftalmološka ambulanta
doc. dr. sc. Igor Petriček, dr.med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
prim. mr. sc. Mirjana Nasić, dr. med., specijalist oftalmolog
prim. dr. sc. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
prim. dr. sc. Sanja Masnec, dr. med., specijalist oftalmolog
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog
dr. sc. Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog
dr. sc. Sania Vidas, dr. med., specijalist oftalmologije i optometrije
Danijela Mrazovac Zimak, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog
Josip Knežević, dr. med, specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog

Dječja oftalmološka ambulanta
prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
dr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog
Zlatko Juratovac, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog

Ambulanta za fluoresceinsku angiografiju/OCT
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka

Ambulanta za prednji segment oka
doc. dr. sc. Miro Kalauz, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Kuzman, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka
dr. sc. Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka

Ambulanta za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i orbitu
doc. dr. sc. Jelena Juri Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost okuloplastična kirurgija
Josip Knežević, dr. med., uža specijalnost kirurgija vjeđe i orbite

Ambulanta za optometriju
dr. sc. Sania Vidas, dr. med., specijalist oftalmologije i optometrije
dr. sc. Danijela Mrazovac Zimak, dr. med., specijalist oftalmologije i optometrije
Petra Kristina Ivkić, dr. med., liječnik na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije
Liječnici na specijalizaciji rade uz superviziju specijalista oftalmologa

Konzilijarna oftalmološka ambulanta
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog
dr. sc. Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog
Josip Knežević, dr. med, specijalist oftalmolog

Ambulanta za glaukom
prof. dr. sc. Smiljka Popović – Suić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
prim. dr. sc. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
dr. sc. Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija prednji segment oka

Ambulanta za perimetriju
doc. dr. sc. Tomislav Vidović, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost neurooftalmologija

Ambulanta za neurooftalmologiju
doc. dr. sc. Tomislav Vidović, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost neurooftalmologija

Ambulanta za lasersku fotokoagulaciju
prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija stražnji segment oka

Ambulanta za funkcionalna ispitivanja, elektrodijagnostiku i ultrazvuk
doc. dr. sc. Igor Petriček, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka

Ambulanta za strabologiju
dr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
Zlatko Juratovac, dr. med., specijalist oftalmolog
Marija Barišić Kutija, dr. med., specijalist oftalmolog

Ambulanta za kontaktne leće
prim. dr. sc. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
dr. sc. Sanja Perić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost dječja oftalmologija i strabologija
dr. sc. Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalijalnost prednji segment oka

Ambulanta za bolesti mrežnice
prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
dr. sc. Krešimir Mandić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka
Marija Štanfel, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost stražnji segment oka

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice