Zavod za transplantaciju bubrega

Sve informacije o stanju pacijenata mogu se dobiti na telefon 01 2367 540 u 7,30 sati ujutro ili prema dogovoru s odjelnom sestrom.

Pročelnik: akademik Željko Kaštelan
Glavna medicinska sestra:
Kristina Lacković, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

doc. dr. sc. Milko Padovan, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. sc. Ivica Mokos, dr. med. specijalist urolog
dr. sc. Dinko Hauptman, dr. med., specijalist urolog
Zoran Zimak, dr. med., specijalist urolog

Osnovna djelatnost Zavoda je transplantacija bubrega, no na odjelu se liječe i pacijenti s kirurškim i drugim komplikacijama nakon transplantacije, kao i oni kod kojih je potrebno učiniti operacijske zahvate u pripremi za transplantaciju (vaskularni pristupi, laproskopska ugradnja katetera za peritonejsku dijalizu, kirurško liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma, te liječenje niza uroloških problema kao što su npr. nefroureterektomija kod masivnog refluksa, vađenje velikih policističkih bubrega, korekcije vrata mokraćnog mjehura i drugi rekonstruktivni zahvati posebice kod urođenih anomalija urinarnog trakta).
Posjeti pacijentima nisu dozvoljeni zbog principima “obrnute” izolacije, naime pacijente koji su liječeni lijekovima koji smanjuju otpornost organizma na taj se način štiti od eventualnih zaraza (posebice kapljičnih i kontaktnih) koje bi nehotice mogli unijeti posjetitelji.

Zavod usko surađuje s nefrološkim timom, laboratorijskim službama, radiolozima, liječnicima nuklearne medicine kao i nizom ostalih konzilijarnih i uvijek dostupnih subspecijalnosti (anesteziologa, kirurga, kardiologa, psihijatara, infektologa, epidemiologa itd.).

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
  • Etaža: 2
  • Hodnik: lijevo
vrh stranice