Oralna kirurgija u centralnom operacijskom bloku

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati, srijedom

Postupci: Jednodnevna oralna kirurgija koja se provodi u centralnom operacijskom bloku podrazumijeva provođenje postupaka različitih specijalističkih grana stomatologije u općoj anesteziji. Najčešći pacijenti koji se saniraju u ovakvim uvjetima su pacijenti hospitalizirani u KBC-u Zagreb te pacijenti sa složenom medicinskom i stomatološkom anamnezom koje nije moguće sanirati u ambulantnim uvjetima i uvjetima dnevne bolnice.

Liječnici specijalisti:

prof. dr.sc.  Željko Verzak
prof. dr. sc. Bernard Janković
prof. dr. sc. Tihomir Kuna
izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić
vrh stranice