Oralna kirurgija u centralnom operacijskom bloku

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati, srijedom

Oralna kirurgija u centralnom operacijskom bloku KBC-a Zagreb podrazumijeva provedbu dijagnostičko terapijskih postupaka različitih specijalističkih grana stomatologije u općoj anesteziji. Najčešći pacijenti koji se saniraju u ovakvim uvjetima su: pacijenti hospitalizirani u KBC-u Zagreb, pacijenti sa složenom medicinskom i stomatološkom anamnezom, kognitivno deficitarni i anksiozni pacijenti koje nije moguće sanirati u ambulantnim uvjetima i uvjetima Dnevne bolnice, pacijenti s traumama i pacijenti koji zahtijevaju opsežne kirurške postupke, pacijenti s farmakorezistentnom epilepsijom, pacijenti sa spinalnom mišićnom distrofijom i sl. Klinika za stomatologiju uspostavila je trajnu suradnju s Klinikom za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje te Zavodom za maksilofacijalnu kirurgiju Klinike za otorinolaringologiju KBC-a Zagreb. Specijalisti dentalne medicine, specijalisti anesteziologije i specijalisti maksilofacijalne kirurgije uspostavom trajne suradnje povećali su u prvoj godini 200% kapacitet prijema i obrade oralno-kirurških pacijenata u centralnom operacijskom bloku te značajno doprinijeli recentnoj strukturi Klinike za stomatologiju i kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi kroz provedbu oralno-kirurških zahvata u bolničkim uvjetima.

Liječnici specijalisti:

prof. dr.sc. Željko Verzak, dr. med. dent., specijalist pedodont
prof. dr. sc. Bernard Janković, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
prof. dr. sc. Tihomir Kuna, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
prof. dr. sc. Zoran Karlović, specijalist dentalne patologije s endodoncijom
prof. dr. sc. Marko Granić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
doc. dr. sc. Valentina Brzović Rajić, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
doc. dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije

vrh stranice