Prilikom dolaska na dogovoreni pregled/pretragu potrebno se upisati na prijemnom šalteru koji se nalazi u neposrednoj blizini polikliničke čekaonice.

Radno vrijeme u ambulanti je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).
Liječnici u ambulanti

prof. dr. sc. Smiljka Popović – Suić, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
prim. dr. sc. Sonja Jandroković, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost glaukom
dr. sc. Ivan Škegro, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalizacija prednji segment oka
vrh stranice