Poliklinika Klinike za plućne bolesti

Pročelnik: prim. dr. sc. Marta Koršić, specijalist internist, pulmolog
Glavna medicinska sestra: Nataša Kopić, prvostupnica sestrinstva

Radno vrijeme od 8 do 16 sati

Polikliniku čine:

Ambulanta za opću pulmologiju
Ambulanta za intersticijske bolesti pluća
Ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu
Ambulanta za alergijske i opstruktivne bolesti pluća
Ambulanta za transplantaciju pluća
Ambulanta za tumore pluća i sredoprsja
Ambulanta za bolesti plućne cirkulacije
Ambulanta za poremećaje disanja u spavanju
Ambulanta hitnog prijema
Konzilijarna pulmološka ambulanta

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice