Ambulanta za plastičnu kirurgiju

U ambulanti se obavljaju prvi pregledi, preoperativna obrada i postoperativno praćenje pacijenata.

Prilikom dolaska u ambulantu pacijent treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju.

Izdavanje PHD nalaza od 13 do 15 sati.

Raspored rada liječnika

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

Sanda Smuđ Orehovec, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

prof. dr. sc. Davor Mijatović, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Utorak

doc. dr. sc. Krešimir Bulić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

Nino Fuchs, dr. med., specijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Srijeda

prim. dr. sc. Zoran Veir, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

Hrvoje Kisić, dr. med., specijalist opće kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Četvrtak

dr. sc. Bruno Cvjetičanin, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

dr. sc. Kristian Kunjko, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

Petak

dr. sc. Mladen Duduković, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

dr. sc. Anto Dujmović, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 8 do 12 sati

od 12 do 16 sati

vrh stranice