Ambulanta za plastičnu kirurgiju

U ambulanti se obavljaju prvi pregledi, preoperativna obrada i postoperativno praćenje pacijenata.

Prilikom dolaska u ambulantu pacijent treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju.

Izdavanje PHD nalaza od 12 do 14 sati.

Raspored rada liječnika

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

doc. dr. sc. Sanda Smuđ Orehovec, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

 prof. dr. sc. Davor Mijatović, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 9 do 12 sati


od 12 do 15 sati 

Utorak

prof. dr. sc. Krešimir Bulić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

 dr. sc. Nino Fuchs, dr. med., specijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 9 do 12 sati


od 12 do 15 sati 

Srijeda

prim. dr. sc. Zoran Veir, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

 

od 9 do 15 sati

Četvrtak

dr. sc. Kristijan Kunjko, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 9 do 15 sati

Petak

doc. dr. sc. Anto Dujmović, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije

od 9 do 15 sati

 
vrh stranice