Ambulanta za glavobolje i neurogenu bol i LEP

Radno vrijeme u neurološkoj poliklinici/ambulantama: od 7 do 15 sati svakim radnim danom
Narudžbe pacijenata na šalteru svakim radnim danom od 12 do 14 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).
vrh stranice