Poliklinika Klinike za kirurgiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Krešimir Bulić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastično rekonstruktivne kirurgije
Glavna medicinska sestra:
Sanja Hadžiselimović, prvostupnica sestrinstva

Polikliniku čine:

Ambulanta za traumatologiju
Ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju
Ambulanta za proktologiju
Ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju
Ambulanta za vaskularnu kirurgiju
Ambulanta za dječju kirurgiju
Ambulanta za plastičnu kirurgiju
Ambulanta za opću kirurgiju
Ambulanta za jednodnevnu kirurgiju

vrh stranice