Zavod za prirođene bolesti srca

Pročelnica: doc. dr. sc. Kristina Marić Bešić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Glavna medicinska sestra:
Ivana Babić, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

 doc. dr. sc. Kristina Marić Bešić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
prim. Miroslav Krpan, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Denis Došen, dr.med., specijalist kardiolog

Zavod je organiziran kao odjel za stacionarno liječenje bolesnika sa širokim rasponom kardioloških bolesti. Zavod raspolaže s 15 bolesničkih postelja namijenjenih hitnim i elektivnim bolesnicima.
Posebnu skupinu bolesnika liječenih u Zavodu čine odrasli bolesnici s prirođenim bolestima srca (PSBO). Dio njih liječi se stacionarno, a dio ambulantno ili kroz Dnevnu bolnicu. Riječ je uglavnom o mladim bolesnicima preuzetima od pedijatrijskih kardiologa nakon što dosegnu odraslu dob (16 - 18 godina života). U dječjoj dobi oni su bili liječeni kardiokirurškim ili invazivnim kardiološkim postupcima, pa im je u daljnjem praćenju i liječenju potrebna ekspertna, visokospecijalizirana skrb.
Liječenje nerijetko uključuje ponovne intervencije ili operacije i kombiniranu specifičnu medikamentnu terapiju. Stoga liječnici Zavoda usko surađuju s kardijalnim kirurzima specijaliziranima za prirođene bolesti srca, a osobno su uključeni u sve dijagnostičke i intervencijske kardiološke postupke koji se odnose na prirođene bolesti srca odraslih. Valja napomenuti da je riječ o jedinom takvom specijaliziranom Zavodu u Republici Hrvatskoj, koji je ujedno i nacionalni Referentni centar. U sklopu Referentnog centra do sada je učinjeno 25 zatvaranja atrijskog septalnog defekta, 31 zatvaranje perzistentnog foramena ovale u odraslih, 5 perkutanih implantacija stenta u koarktaciji aorte te 5 transkateterskih implantacija pulmonalnog zalistka (Melody).

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
  • Etaža: 1
  • Hodnik: lijevo
vrh stranice