Odjel za denzitometriju

Voditelj: prof. dr. sc. Zlatko Giljević, dr. med, specijalist internist, uža specijalizacija endokrinologija i dijabetologija
Glavna inženjerka:
Ivana Hofman, prvostupnica radiološke tehnologije

vrh stranice