Zavod za onkološku i rekonstruktivnu urologiju

Pročelnik: doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, dr. med., specijalist urolog
Glavna medicinska sestra:
Ljuba Groznica, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. Vladimir Ferenčak, dr. med., specijalist urolog
prim. dr. Ahmad El-Saleh, dr. med., specijalist urolog
Marjan Marić, dr. med., specijalist urolog
Mirko Bakula, dr. med., specijalist urolog
Ivan Milas, dr. med., specijalist urolog
Bojan Čikić, dr. med., specijalist urolog

Na uro-onkološkom odjelu se pacijentima pruža čitav spektar dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju različitih vrsta uroloških bolesti (kamenci, BPH i sl.), uz poseban naglasak na liječenje oboljelih od zloćudnih uroloških tumora.
Ovdje se liječe najsloženiji onkološki pacijenti kojima je potreban individualan i multidisciplinaran pristup. Operativni program pokriva tumore svih uroloških organa: bubrega, mokraćovoda, mokraćnog mjehura, prostate, testisa i penisa. Zahvati koji se obavljaju kod ovakvih pacijenata odražavaju moderne smjernice u urološkoj kirurgiji i uključuju: radikalnu tumorsku nefrektomiju (odstranjenje bubrega s tumorom), parcijalnu nefrektomiju (odstranjenje tumora uz očuvanje dijela bubrega), radikalnu nefroureterektomiju (odstranjenje bubrega i mokraćovoda), radikalnu prostatektomiju (odstranjenje prostate), radikalnu cistektomiju (odstranjenje mokraćnog mjehura) uz sve oblike odvodnje mokraće, radikalnu orhidektomiju (odstranjenje testisa s tumorom), te operativne zahvate radi tumora penisa.

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
  • Etaža: 2
  • Hodnik: lijevo
vrh stranice