Klinika za neurologiju

Predstojnica: prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med., specijalist neurolog
Glavne medicinska sestra:
Kristina Hanžek, magistra sestrinstva

U svom radu Klinika za neurologiju bavi se dijagnosticiranjem i liječenjem različitih neuroloških bolesti i poremećaja.U sklopu Klinike djeluje sedam referentnih centara Ministarstva zdravstva RH, a predstavlja i nastavnu bazu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet kliničke neurologije. Edukacijsko je središte za školovanje studenata medicine, specijalizanata neurologije, te drugih kliničkih specijalnosti koje u svojem programu imaju i djelomičnu neurološku izobrazbu.

Referentni centari u Klinici za neurologiju:

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija središnjeg živčanog sustava
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za epilepsiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za poremećaje autonomnog živčanog sustava

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (lijevo i desno)
  • Etaža: prizemlje i 1. kat
vrh stranice