Odjel za laboratorijsku imunologiju

v.d. Voditeljice: doc. dr. sc. Ana Kozmar, specijalist medicinske biokemije

Specijalisti:

doc. dr. sc. Ana Kozmar, specijalist medicinske biokemije
Klara Dubravčić, specijalist medicinske biokemije
Antonija Babić, dr. med., specijalist laboratorijske imunologije
Kristina Dukić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Osnovna djelatnost odjela jesu pretrage iz područja stanične imunodijagnostike imunoloških i hematoloških bolesti te transplantacije krvotvornih matičnih stanica.
Uključene pretrage: analizu staničnog imunostatusa u dijagnostici i praćenju primarnih i sekundarnih imunodeficijencija (analizu skupina i podskupina limfocita i test limfocitne proliferacije in vitro, sposobnost fagocitoze i respiracijskog praska u granulocitima), analizu limfocita u bronhoalveolarnom ispirku, imunodijagnostiku leukemija, limfoma, mijeloma i drugih hematoloških poremećaja (mijelodisplazije, paroksizmalne noćne hemoglobinurije i trombocitopatija), određivanje minimalne ostatne bolesti u bolesnika s akutnom leukemijom, analizu stanične DNA za određivanje ploidnosti leukemijskih stanica, mjerenje relativnog i apsolutnog broja CD34+ krvotvornih matičnih stanica u perifernoj krvi, krvi pupkovine i produktu leukafereze za potrebe transplantacije krvotvornih matičnih stanica, te kratkotrajnu kulturu krvotvornih matičnih stanica (test kolonija) za procjenu kakvoće presatka.

Humoralna imunodijagnostika obuhvaća laboratorijsku dijagnostiku sistemskih i organospecifičnih autoimunih bolesti te analizu funkcije sustava komplementa. Određivanje specifičnih autoantitijela i njihovih ciljnih autoantigena temelj su laboratorijske imunodijagnostike autoimunih bolesti. Anti-nuklearna antitijela (ANA) i njihovi ciljni autoantigeni važan su laboratorijski parametar pri dijagnozi i kliničkom praćenju bolesnika sa sistemskim reumatskim bolestima. Antitijela protiv Fc-fragmenta imunoglobulina (RF) i antitijela protiv cikličnih citruliniranih peptida (CCP) karakteristična su za reumatoidni artritis (RA). Anti-fosfolipidna antitijela (aPL) protiv različitih fosfolipidnih antigena karakteristična su za primarni (PAPS) i sekundarni anti-fosfolipidni sindrom (SAPS). Anti-neutrofilna citoplazmatska antitijela (ANCA) neizostavan su imunološki parametar pri dijagnozi i praćenju bolesnika sa sistemskim vaskulitisima. Zasebna skupina autoantitijela protiv raznih ciljnih autoantigena karakterizira autoimune bolesti jetre i crijeva. Naposljetku, autoantitijela protiv neuronskih autoantigena služe u dijagnostici paraneoplastičnog sindroma. Analiza hemolitičke aktivnosti komplementa i pojedinih komponenti značajna je pri dijagnozi nekih sistemskih autoimunih bolesti (urođeni nedostatak) i u praćenju bolesnika kao posredni pokazatelj aktivnosti bolesti.

Dijagnostika alergijskih bolesti je laboratorijska dijagnostika atopijskih bolesti koje se očituju kao sklonost organizma da u dodiru s alergenima reagira stvaranjem protutijela IgE. Alergološko ispitivanje stoga obuhvaća laboratorijske testove koji otkrivaju i precizno mjere količinu ukupnog i specifičnog protutijela IgE u krvi kod alergijskih bolesti dišnog sustava (alergijski rinitis i astma), alergijskih bolesti kože (atopijski ekcem/dermatitis, urtikarije i angioedema), alergija na hranu i alergijskih bolesti probavnog sustava, te alergija na ubode insekata. Također, određivanjem ECP-a (eozinofilno kationskog proteina) prati se upalna reakcija alergijske astme, kao i uspješnost primijenjene protuupalne terapije. Dio djelatnosti odnosi se na laboratorijsko ispitivanje i dokazivanje preosjetljivosti na lijekove (antibiotici i analgetici), kao i otkrivanje reakcija koje uzrokuju različite vrste konzervansa.

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice