Odjel za laboratorijsku imunologiju

v.d. Voditeljice: doc. dr. sc. Ana Kozmar, specijalist medicinske biokemije

Specijalisti:

doc. dr. sc. Ana Kozmar, specijalist medicinske biokemije
doc. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med., specijalist laboratorijske imunologije
dr. sc. Nada Tomić Sremec, dr. med., specijalist laboratorijske imunologije
Klara Dubravčić, specijalist medicinske biokemije
Antonija Babić, dr. med., specijalist laboratorijske imunologije
Kristina Dukić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Osnovna djelatnost odjela jesu pretrage iz područja stanične imunodijagnostike imunoloških i hematoloških bolesti te transplantacije krvotvornih matičnih stanica.
Uključene pretrage: analizu staničnog imunostatusa u dijagnostici i praćenju primarnih i sekundarnih imunodeficijencija (analizu skupina i podskupina limfocita i test limfocitne proliferacije in vitro, sposobnost fagocitoze i respiracijskog praska u granulocitima), analizu limfocita u bronhoalveolarnom ispirku, imunodijagnostiku leukemija, limfoma, mijeloma i drugih hematoloških poremećaja (mijelodisplazije, paroksizmalne noćne hemoglobinurije i trombocitopatija), određivanje minimalne ostatne bolesti u bolesnika s akutnom leukemijom, analizu stanične DNA za određivanje ploidnosti leukemijskih stanica, mjerenje relativnog i apsolutnog broja CD34+ krvotvornih matičnih stanica u perifernoj krvi, krvi pupkovine i produktu leukafereze za potrebe transplantacije krvotvornih matičnih stanica, te kratkotrajnu kulturu krvotvornih matičnih stanica (test kolonija) za procjenu kakvoće presatka.

Humoralna imunodijagnostika obuhvaća laboratorijsku dijagnostiku sistemskih i organospecifičnih autoimunih bolesti te analizu funkcije sustava komplementa. Određivanje specifičnih autoantitijela i njihovih ciljnih autoantigena temelj su laboratorijske imunodijagnostike autoimunih bolesti. Anti-nuklearna antitijela (ANA) i njihovi ciljni autoantigeni važan su laboratorijski parametar pri dijagnozi i kliničkom praćenju bolesnika sa sistemskim reumatskim bolestima. Antitijela protiv Fc-fragmenta imunoglobulina (RF) i antitijela protiv cikličnih citruliniranih peptida (CCP) karakteristična su za reumatoidni artritis (RA). Anti-fosfolipidna antitijela (aPL) protiv različitih fosfolipidnih antigena karakteristična su za primarni (PAPS) i sekundarni anti-fosfolipidni sindrom (SAPS). Anti-neutrofilna citoplazmatska antitijela (ANCA) neizostavan su imunološki parametar pri dijagnozi i praćenju bolesnika sa sistemskim vaskulitisima. Zasebna skupina autoantitijela protiv raznih ciljnih autoantigena karakterizira autoimune bolesti jetre i crijeva. Naposljetku, autoantitijela protiv neuronskih autoantigena služe u dijagnostici paraneoplastičnog sindroma. Analiza hemolitičke aktivnosti komplementa i pojedinih komponenti značajna je pri dijagnozi nekih sistemskih autoimunih bolesti (urođeni nedostatak) i u praćenju bolesnika kao posredni pokazatelj aktivnosti bolesti.

Dijagnostika alergijskih bolesti je laboratorijska dijagnostika atopijskih bolesti koje se očituju kao sklonost organizma da u dodiru s alergenima reagira stvaranjem protutijela IgE. Alergološko ispitivanje stoga obuhvaća laboratorijske testove koji otkrivaju i precizno mjere količinu ukupnog i specifičnog protutijela IgE u krvi kod alergijskih bolesti dišnog sustava (alergijski rinitis i astma), alergijskih bolesti kože (atopijski ekcem/dermatitis, urtikarije i angioedema), alergija na hranu i alergijskih bolesti probavnog sustava, te alergija na ubode insekata. Također, određivanjem ECP-a (eozinofilno kationskog proteina) prati se upalna reakcija alergijske astme, kao i uspješnost primijenjene protuupalne terapije. Dio djelatnosti odnosi se na laboratorijsko ispitivanje i dokazivanje preosjetljivosti na lijekove (antibiotici i analgetici), kao i otkrivanje reakcija koje uzrokuju različite vrste konzervansa.

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice