Ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).
  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Bočni ulaz (nasuprot crkve)
  • Etaža: prizemlje
vrh stranice