Izjava o pristupačnosti

Klinički bolnički centar Zagreb (KBC Zagreb)   kontinuirano radi na poboljšanju svoje mrežne stranice kako bi je učinio pristupačnijom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Kliničkog bolničkog centra Zagreb koje se nalazi na adresi https://www.kbc-zagreb.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.kbc-zagreb.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj 

  • slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis
  • posebne boje za naglašavanje teksta ili za označavanje poveznica se koriste djelomično, kao i dodatne oznake poput podcrtavanja
  • web stranica nije u potpunosti usklađena sa smjernicama svake mobilne platforme (Android, Apple, Microsoft) te nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za pokretne uređaje.

Klinički bolnički centar Zagreb (KBC Zagreb)  radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 7. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Izjava je zadnji put preispitana 7. rujna 2020. godine. Klinički bolnički centar Zagreb će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Klinički bolnički centar Zagreb.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Kliničkog bolničkog centra Zagreb korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

 

vrh stranice