Izjava o pristupačnosti

Klinički bolnički centar Zagreb (KBC Zagreb) kontinuirano radi na poboljšanju svoje mrežne stranice kako bi je učinio pristupačnijom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Kliničkog bolničkog centra Zagreb koje se nalazi na adresi https://www.kbc-zagreb.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.kbc-zagreb.hr/ velikim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Izradom nove internetske stranice Kliničkog bolničkog centra Zagreb 2020. godine zadovoljena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

  • pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis
  • dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Kliničkog bolničkog centra Zagreb dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Klinički bolnički centar Zagreb radi na smanjenju njihovog broja u korist fotografija s opisom slikovnog prikaza.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 7. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. od 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju su proveli Klinički bolnički centar Zagreb i WEB Marketing d.o.o. (izrada web stranice) čiji su zaposlenici prošli online tečaj „Digitalna pristupačnost“ za predstavnike tijela javnog sektora u organizaciji Povjerenika za informiranje, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Državne škole za javnu upravu.

Za automatiziranu provjeru pristupačnosti korišteni su slijedeći alati za čitanje:

NVDA za desktop (Windows) https://www.nvaccess.org/download/

VoiceOver za pokretne uređaje (iOS)

Talkback za pokretne uređaje (Android)

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Klinički bolnički centar Zagreb.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Kliničkog bolničkog centra Zagreb korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica Kliničkog bolničkog centra Zagreb korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Klinički bolnički centar Zagreb redovito će revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Posljednja je napravljena 14. listopada 2021. godine.

vrh stranice