Radno vrijeme u poliklinici Klinike za kardijalnu kirurgiju je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Ambulante:

Ambulanta za kongenitalne bolesti srca i kirurgiju prirođenih srčanih grešaka
Ambulanta za kirurgiju zalistaka i kirurgiju aorte
Ambulanta za koronarnu kirurgiju i kirurgiju poremećaja srčanog ritma
Ambulanta za transplantaciju srca i cirkulacijsku potporu
Ambulanta za produljeni poslijeoperacijski nadzor i liječenje
Konzilijarna kardiokirurška ambulanta

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, usmeno u sobi 6, na 1. katu bijele polikliničke zgrade i putem telefona za informacije).
vrh stranice