Odjel za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju (NRL 5)

Voditeljica: prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuromuskularnih bolesti
Glavna medicinska sestra: Andrea Klokočki, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuromuskularnih bolesti
Branimir Ivan Šepec, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuromuskularnih bolesti
Andrea Zemba Čilić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuromuskularnih bolesti
Mirea Hančević, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuromuskularnih bolesti
Hrvoje Bilić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuromuskularnih bolesti
Barbara Sitaš, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuromuskularnih bolesti

U ovom Odjela obavlja se dijagnostika i liječenje neuromuskularnih bolesti.
Neuromuskularne bolesti su vrlo čest dijagnostički i terapijski izazov u svakodnevnom radu neurologa i obuhvaćaju veliku skupinu rijetkih, nasljednih, ali i vrlo čestih bolesti poput radikulopatija ili polineuropatija (npr. polineuropatija koja se javlja uz šećernu bolest) koje mogu bolesnike značajno ograničiti u profesionalnom i privatnom životu.
Osim metaboličkih i nasljednih, neuromuskularne bolesti mogu u svojoj podlozi imati i autoimuni poremećaj (npr. miastenija gravis, akutne i kronične polineuropatije, paraneoplastički sindromi, neke miopatije) što zahtijeva imunomodulacijske i imunosupresijske terapijske postupke. Terapijski i dijagnostički pristup oboljelima od neuromuskularnih bolesti utemeljen je na multidisciplinarnom pristupu, kako unutar KBC-a Zagreb, tako i kroz suradnju s drugim centrima u RH i inozemstvu.

Odjel se također bavi poremećajima viših moždanih (kognitivnih-spoznajnih) funkcija (pamćenje, pažnja, govor, složene fine pokrete -praksija, izvršne funkcije itd.) uzrokovanih bolestima živčanog sustava.

Kognitivna neurologija, kao posebna disciplina kliničke neurologije, koristi interdisciplinarni pristup dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji spoznajnih poremećaja.

Odjel je Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju i Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju.


Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju

Voditeljica: prof. dr. sc. Ervina Bilić
E-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr

U Centru za neuromuskulatorne bolesti i kliničku elektromioneurografiju koji se nalazi u okviru Odjela za neuromuskularne bolesti i Poliklinike za neurologiju, liječe se i dijagnostički obrađuju osobe oboljele od različitih bolesti perifernog živčanog sustava. Dobra suradnja Centra s drugim bolnicama omogućava pravovremeno ekspertno mišljenje, dodatnu dijagnostičku obradu i adekvatno zbrinjavanje ovakvih bolesnika iz cijele zemlje. U dijagnostičkom pogledu Centar je opremljen najnovijom tehničkom potporom koju definiraju četiri najnovija elektromioneurografska uređaja i uređaji za dijagnostiku bolnih neuropatskih sindroma te analizu osjeta boli, temperature i vibracije (oprema Kabineta za kvantitativno senzorno testiranje).

Korištenje navedenih tehničkih sredstava, kontinuirana suradnja s određenim laboratorijima Klinike za neurologiju i ostalih klinika/kliničkih zavoda KBC-a Zagreb i bogata međunarodna suradnja omogućuju nam postavljanje diferentne dijagnoze nasljednih i stečenih bolesti perifernog živčanog sustava i odabir optimalnih terapijskih pristupa za svakog našeg bolesnika.

Eektromioneurografski laboratorij opremljen uređajima za dijagnostiku neuropatija tankih i debelih vlakana Neuromuskularne bolesti čest su dijagnostički i terapijski izazov u svakodnevnom radu neurologa i obuhvaćaju veliku skupinu rijetkih, nasljednih bolesti ali i skupinu vrlo čestih bolesti poput radikulopatija ili polineuropatija (npr. polineuropatija koja se javlja uz šećernu bolest) koje mogu bolesnike značajno ograničiti u profesionalnom i privatnom životu. Njihovo liječenje i pravovremeno dijagnosticiranje predstavlja jedan od osnovnih ciljeva u svakodnevnom radu Centra.

Osim metaboličkih i nasljednih, neuromuskularne bolesti mogu u svojoj podlozi imati i autoimuni poremećaj (npr. miastenija gravis, akutne i kronične polineuropatije, paraneoplastički sindromi, miopatije). U liječenju tih bolesti koristimo imunomodulacijske i imunosupresijske terapijske postupke zbog kojih naši bolesnici često moraju biti na bolničkom liječenju (hospitalizacija). Ako je boravak u bolnici nužan, bolesnici se zaprimaju na Odjel za neuromuskularne bolesti ili u Dnevnoj bolnici Klinike za neurologiju.

Terapijski i dijagnostički pristup oboljelima od neuromuskularnih bolesti u Centru se temelji na multidisciplinarnom pristupu unutar KBC-a Zagreb i kroz suradnji s drugim centrima u RH i inozemstvu.

Aktivni suradnici u Referentnom centru za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju su djelatnici naše Klinike za neurologiju ali i djelatnici drugih radnih jedinica Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Oni su:

Prof. dr. sc. Ervina Bilić, dr. med., znanstveni savjetnik, tajnik Hrvatskog društva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora, član Izvršnog odbora Hrvatskog vijeća za mozak.
Prof. dr. sc. Ksenija Fumić, dipl. ing., znanstveni savjetnik, voditeljica Laboratorija za dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti, Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC-a Zagreb. U Centru provodi svu dostupnu metaboličku obradu nasljednih metaboličkih neuromuskularnih bolesti.
Prof. dr. sc. Vesna Kušec, dr. med., znanstveni savjetnik, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC-a Zagreb. U Centru provodi laboratorijsku obradu endokrinoloških poremećaja u bolesnika s neuromuskularnim bolestima na dugotrajnoj kortikosteroidnoj terapiji.
Doc. dr. sc. Zlatko Giljević, dr. med., specijalist internist, endokrinolog i dijabetolog, znanstveni suradnik, Klinika za unutarnje  bolesti KBC-a Zagreb. U Centru se brine za bolesnike na dugotrajnoj terapiji kortikosteroidima i dodatno za endokrinološke poremećaje u bolesnika s miastenijom gravis.
Doc. dr. sc. Ivan Alerić, dr. med., specijalist pulmolog, viši znanstveni suradnik, Klinika za pulmologiju, KBC Zagreb. Pročelnik Dnevne bolnice Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb. U Centru radi kao konzilijarni pulmolog za potrebe bolesnika s neuromuskularnim bolestima i smetnjama disanja.
Doc. dr. sc. Borislav Belev, dr. med., internist i onkolog, znanstveni suradnik, Klinika za onkologiju, KBC-a Zagreb. U Centru radi s ciljem praćenja i dijagnostike paraneoplastičkih sindroma u neuromuskularnim bolestima
Prim. mr. sc. Davorka Vranješ, dr. med., specijalist u centru, stručni suradnik Hrvatskog društva distrofičara i Hrvatskog društva oboljelih od miastenije gravis
Ivan Branimir Šepec, dr. med., specijalist u centru, student doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Hrvoje Bilić, dr. med. specijalist u centru
Andrea Zemba Čilić, dr. med., specijalist u Centru, student doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Rujana Šprljan Alfierev, dr. med, specijalizant u Centru, student doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Marina Puljević, dr. med., specijalizant u Centru, student doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Glavna elektrofiziološka dijagnostička pretraga za postavljanje dijagnoze bolesti perifernog živčanog sustava je klinička elektromioneurografija (EMNG). Ona je manjim dijelom invazivna jer iziskuje ispitivanje aktivnosti motoričkih jedinica insercijom iglene elektrode, no zahvaljujući primjeni najnovijih izuzetno tankih iglenih elektroda pretraga je značajno manje bolna te pruža izvrsne rezultate neophodne za kvalitetnu analizu i postavljenje dijagnoze neuromuskularnih bolesti.

Uz EMNG raspolažemo i najnovijim uređajima za objektivizaciju praga osjeta boli, temperature i vibracije koji predstavljaju dragocjenu pomoć u postavljanju dijagnoze bolnih polineuropatija sa zahvaćanjem tankih vlakana.

EMNG dijagnostika je objektivna i reproducibilna dijagnostička metoda koja pruža neposredan uvid u bioelektričnu aktivnost motoričkih jedinica, brzinu provođenja perifernih živaca i mjerenje električnih potencijala motornih i osjetnih vlakana perifernih živaca. Laboratorij za EMNG opremljen je novim uređajima za objektivizaciju osjeta boli, temperature i vibracije.

                       

Kvantitativno senzorno testiranje praga osjeta temperature          Kvantitativno senzorno testiranje praga osjeta boli

Glavni ciljevi Centra su:

 • Suvremena dijagnostika i liječenje oboljelih od neuromuskularnih bolesti.
  Edukacija zdravstvenih kadrova/studenata, postdiplomanata, specijalista neurologa i promicanje znanja o neuromuskularnim bolestima u društvu.
 • Stručni i znanstveni doprinos poznavanju neuromuskularnih bolesti i razvoju dijagnostičkih mogućnosti.
 • Usklađivanje dijagnostičkih i terapijskih standarda iz područja neuromuskularnih bolesti u svim bolnicama na teritoriju Republike Hrvatske. S tim ciljem su napisane i na stranicama Hrvatskog liječničkog zbora objavljene nacionalne smjernice iz područja neuromuskularnih bolesti.
 • Redovita organizacija stručnih tečajeva trajne medicinske izobrazbe iz područja neuromuskularnih bolesti s izdavanjem pratećih priručnika.
 • Umrežavanje i suradnja s ostalim ustanovama koje se bave problematikom neuromuskularnih bolesti i kliničkom elektromioneurografijom s ciljem standardizacije razine zdravstvene skrbi iz područja neuromuskularnih bolesti na području RH.
 • Trajna suradnja i koordinirana djelatnost s udrugama oboljelih od neuromuskularnih bolesti u RH.

Ključna uloga Centra je edukacija koja se temelji na:

Kontinuiranoj individualnoj edukacija iz kliničke elektromioneurografije u trajanju od tri mjeseca za neurologe i četiri mjeseca za fizijatre i pedijatre.

Trajnoj medicinskoj edukaciji za liječnike koja se provodi u vidu tečajeva koje Centar u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira jednom godišnje. Do sada održani tečajevi:

 • Polineuropatije-dijagnostika i liječenje (2006.),
 • Fokalne neuropatije-dijagnostika i liječenje (2008.),
 • Cervikobrahijalni sindrom-dijagnostika i liječenje (2009.).
 • Lumbosakralni sindrom-dijagnostika i liječenje (2010.).
 • Neuropatija i kronična bol (2011.),
 • Neuromuskularne komplikacije šećerne bolesti (2012.)
 • Novosti u dijagnostici i liječenju polineuropatija (2013).
 • Najčešće neuropatije i miopatije (2014.)
 • Autoimune neuromuskularne bolesti (2015.)
 • Bolesti kralježnice u EMNG laboratoriju-multidisciplinarni pristup (2016.)
 • Neuropatije koje možemo izliječiti (2017.)


Za svaki tečaj je izdan odgovarajući priručnik u izdanju Medicinske naklade koji je i dodatno
nastavno štivo za kolegij Neurologija

 

vrh stranice