Liječnik specijalist:

doc. dr. sc. Albert Despot, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

 

Molimo sve pacijentice da prilikom naručivanja na UZV dijagnostiku prilože sljedeće nalaze i navedu sljedeće podatke:

TRUDNICE

 • nalaz liječnika koji upućuje na pregled
  podatak o prvom danu posljednje mjesečnice 

GINEKOLOŠKE PACIJENTICE

 • nalaz liječnika koji upućuje na pregled (UZV/VS, UZV/CD)
 • podatak o prvom danu posljednje mjesečnice
 • podatak o očekivanom prvom danu iduće mjesečnice

ONKOLOŠKE PACIJENTICE

 • nalaz liječnika koji upućuje na pregled (UZV CD/3D)

       Ukoliko imaju mjesečnicu:

 • podatak o prvom danu posljednje mjesečnice
 • podatak o očekivanom prvom danu iduće mjesečnice

ONKOLOŠKE PACIJENTICE ZA KONZILIJ

 • nalaz liječnika koji upućuje na ultrazvučni pregled
 • datum Konzilija
vrh stranice